Google Translate

dinsdag 25 november 2014

Herfst en feest-uitnodiging

Allereerst wil ik even kwijt dat ik de Engelse vertaling voortaan achterwege laat. Het kost me teveel tijd om de vertaling te plaatsen. Mijn Engels is niet zo goed dat ik dat zo achter elkaar opschrijf.
Klik op de Google translate button linksboven aan mijn blog voor de vertaling. Sorry!

First I want to say that I now stop the English translation. It takes too much time to post the translation. My English is not so good  and cost me too much to translate everything.
Click on the Google Translate button top left of my blog for the translation. Sorry!

Mijn eerste kaart is gemaakt op DCP (glad) papier. Dit sponst echt heel goed en heb ik met Distress inkt gedaan. Hierop de bloemen (KiCoStamps - plate 64) gestempeld met Archival Jet Black., Af en toe gemaskerd om opnieuw een bloem toe te voegen en een mooie compositie er van te maken. De tekst op een apart stukje papier, uitgeknipt en verhoogd opgeplakt. De zijranden bestempeld met een deel van de blokjesstempel Square van Different Colors. Dit geeft een fraai effekt en zal ook zeker vaker gaan gebruiken.
 Eerst in een kaart een cirkel gemaakt. Hierop Brusho gestrooid en met water nat gemaakt. Op apart papier het gezichtje gestempeld. Dit gemaskerd en toen het net erachter gestempeld. Het haar een stuk losgeknipt zodat links, na het papier er achter geplaatst te hebben, over de cirkelrand op de voorste kaart kan vallen. Geeft weer een leuk effekt. Hierna de bloemen gestempeld en verder met Brusho ingekleurd evenals het gezichtje. De ondersgte bloem weer over de cirkel geplakt zodat deze echt op de voorgrond komt. Alles gemat op bruin en zalm cardstock.
Alle stempels hier gebruikt zijn van KiCoStamps plate 65.

Nog een paar dagen en dan is het feest voor en bij KiCoStamps, de 29e november a.s.  Iedereen is welkom op het vijf jaar bestaan van KiCoStamps en dan zullen al deze mooie nieuwe stempels echt beschikbaar zijn. Hoop velen van jullie te ontmoeten daar.      

groetjes  Marja

maandag 17 november 2014

Hartendoosje voor mijn kleindochter / A heart box for my granddaughter

Voor mijn kleindochter Demi die vandaag 11 jaar is geworden heb ik dit hartendoosje gemaakt, natuurlijk in haar favoriete kleur rose. Gelijk ook een kaart gemaakt op een achtergrond van Alcohol Inkt met hetzelfde meisje.
Doosje eerst ingesmeerd met Gesso. Hierover de acrylverf gedaan.
Mijn bollenmeisje stempel van plate 58 van KiCoStamps.nl gebruikt. Op het doosje uitvergroot en om het door te laten lopen aan de zijkant bolletjes bijgetekend. 
Cirkels en bollen op de zijkant bijgetekend en gesponst. Ook zilververf gebruikt want dat zit ook in haar behang. Gaaf he. Erg leuk om te doen. Met zwarte en witte pen weer afgewerkt.

For my granddaughter Demi who today became 11 years old I made this heart box, of course, her favorite color pink. As a card made on a background of Alcohol Ink with the same girl.
Box first rubbed with Gesso. About the acrylic paint done.
My balls girl stamp plate 58 of KiCoStamps.nl used. In the box to the magnified by running to the side scoops redrawn. And circles and spheres re-signed on the side and sponged. Also silver paint used because it is in her wallpaper. Cool huh. Very fun to do. With black and white pen finished again.

Het bollenmeisje ook op een Alcohol inkt achtergrond gestempeld. En de bolletjes bijgetekend tot aan de rand. 
Bovenin stempels van plate 62 gebruikt.

The spheres girl also stamped on Alcohol Ink background. And the beads re-signed up to the edge.
Used stamps of top plate 62.

                                        Fijne dag / Nice day
                                    Marja

vrijdag 14 november 2014

LOVE / twee (eigenlijk 4) nieuwe kaarten

Het is zo leuk om te zien wat je elke keer weer met één stempel kunt doen. In dit geval 3 verschillende maten. De eerste kaart op yupo papier met Brusho en Bister naturel. Vloeit erg mooi uit als je er water overs proeit. De bolletjesstempel plate 64 - KiCoStamps gebruikt met Archival Sepia. De bloemblaadjes op apart papier gestempeld dat met Dylusions was bespoten. Uitgeknipt en zo geplakt dat het vogeltjes werden. De poten er op gezet met zwarte en witte pen. Tot slot de oogjes er op getekend eveneens met witte en zwarte pen en hierop kleine witte strass-steentjes geplakt. 
Nu als dit geen liefde is!!

It's so nice to see what you can do each time with one syamp. In this case, three different sizes . The first card on yupo paper Brusho and Bister naturel. Follows very nice if you spraywater over. The spheres stamp plate 64 - KiCoStamps used with Archival Sepia. The petals on separate paper stamped that was sprayed with Dylusions.  Cut out and so that the birds were. Pasted The legs out are put on with black and white pen. Finally, the eyes on it also with white and black pen and signed this small white rhinestones pasted.
Now if this is not love !!
drie lagen blaadjes / three layers of leaves
twee lagen blaadjes / two layers of leaves
één laagje blaadjes / one layer of leaves


Deze tweede kaart weer echt anders. De kaart beplakt met een stuk keukenrol met eerder opgevangen inkt. Was weer zo mooi dus prima te gebruiken. De bloemblaadjes in drie maten, zes keer gestempeld op apart papier met dezelfde kleuren Dylusions inkt. Uitgeknipt en in drie lagen opgeplakt. Eigenlijk zijn het dus drie kaarten. Net wat je mooi vindt. Ik heb de blaadjes soms ingekleurd (de grote) en verder een zwarte en witte pen gebruikt.
Zo zie je mogelijkheden genoeg met deze mooie sheet van Conny. Zijn nu al te bestellen bij KiCoStamps.nl

This second chart really different. The card covered with a paper towel with previously collected ink. Was so use as beautiful fine. The petals in three sizes, six times stamped on separate paper with the same colors Dylusions ink. Cut out and glued in three layers. Actually so are the three cards. Just what you like. I have sometimes colored leaves (large) and further used a black and white pen.
So you see opportunities enough with this beautiful sheet of Conny.  Can already be ordered at KiCoStamps.nl                     fijn weekend / nice weekend
                                Marjadinsdag 11 november 2014

Golden GirlNogmaals hetzelfde gezichtje van de nieuwe plate 65 van KiCoStamps
Hieronder de vorige kaart, zo kun je goed zien dat met dezelfde stempel twee totaal verschillende sferen zijn ontstaan.
De achtergrond is gemaakt met Silks Acrylic Glaze en hierop een stencil van Judikins (Daisymania KS36) gelegd en met Artist Cement Light ingevuld dat een prachtig verhoogd reliëf geeft. Finishing touch gemaakt met een vleug gouden Silk.
Het gezichtje gestempeld met Archival Jet Black. Deze gemaskerd en boven en onder de bloemencirkel gestempeld met Archival Deep Purple. De mooie Silk achtergrond komt hier mooi doorheen. De onderste cirkel aangepast aan het gezichtje. De haren ingekleurd evenals de bloemetjes van het meisje. Tot slot in de haren wat goudverf toegevoegd en dit geeft met de gouden Silk een mooi effekt.
Again the same face of the new plate 65 of KiCoStamps
Below the previous map, you can see as well that two totally different atmospheres are created with the same stamp.

The background is made with Silks Acrylic Glaze and run a stencil Judikins laid and filled with Artist Cement Light that gives a beautiful raised relief. Finishing touch made with a hint of gold Silk.
The face stamped with Archival Jet Black. This masked and above and below the floral circle stamped with Archival Deep Purple. The beautiful Silk background here comes through nicely. The lower circle adapted to the face. The hair colored like the flowers of the girl. Finally added some gold paint in the hair and gives it the golden Silk a nice effect.

Reserveer 29 november a.s. in de agenda, dan viert KiCoStamps  haar 5-jarig bestaan.
Iedereen van harte welkom (10.00 - 15.30 uur) en schuif aan bij de make en takes en demonstraties.

                      Fijne dag / Have a nice day
                          Marja

maandag 10 november 2014

5 Nieuwe sheets van KiCoStamps en een kaart / 5 new sheets of KiCoStamps and a card

Weer vijf nieuwe sheets, waarvan 1 van mijn hand en reeds voor te bestellen op KiCoStamps.nl
Ze zijn weer zo prachtig en deze sheets zijn onderling ook weer zo mooi te combineren.
En natuurlijk een eerste voorbeeldkaart gemaakt met mijn nieuwe sheet nr.65.

Five more new sheets (which one of my hand) and already ordered on KiCoStamps.nl
They are so beautiful and this sheets will be combined with each other as beautiful.
And of course a prime example card made with my own sheet nr. 65
Op aquarelpapier Dylusions inkt gesprayed. Hierover een stencil van TCW en gedept met een babydoekje (snoetenpoetser). Hierdoor wat inkt weggenomen en geeft een leuk effekt. Hierop de bloemencirkel (plate 65) gestempeld met Archival Jet Black. Ingekleurd met dezelfde kleuren inkt als de achtergrond. Het geheel vond ik te fel dus gedeeltes met gesso bestreken. De cirkeltjes ((plate 66) met zwart en witte inkt gestempeld. De randen bewerkt met zwarte inkt.  (Zie kaart hieronder) De bloemen en het gezichtje (eveneens van plate 65) op apart papier gestempeld en ingekleurd, uitgeknipt en opgeplakt. Het gezichtje verhoogd opgeplakt, geeft weer wat meer diepte. Tot slot de tekst (plate 65) gestempeld op apart papier, uitgeknipt en opgeplakt.  Het is nog geen Valentine maar de tijd vliegt, voor je het weet is het zover.
Het geheel gemat op een groene cardstock kaart.


On watercolor paper Dylusions ink sprayed. About a stencil of TCW and dabbed with a baby wipe. As a result some ink removed and gives a nice effect. This the floral circle (plate 65) stamped with Archival Jet Black. Colored with the same color ink as the background. The whole I found so bright parts covered with gesso. The circles ((plate 66) with black and white ink stamped. The edges treated with black ink. (See card above) The flowers and the face (also plate 65) on separate paper stamped and colored, cut and glued on. The face increased stuck, give some more depth. Finally, the text (plate 65) stamped on separate paper, cut out and glued on. it's not even Valentine but time flies, before you know it is time.
The whole matted on a green cardstock card.

Uiteraard zijn voorbeeldkaarten ook te vinden op de blogs van de andere Designteamleden.
Je vindt ze in de kantlijn rechts.
En ook hier komen regelmatig nieuwe voorbeeldkaarten te voorschijn.

Of course, sample cards can also be found on the blogs of the other Design Team Members.
You find them in the right margin.
And also come here regularly emerge new sample cards.

                             groetjes / greets
                                    Marja
                     woensdag 5 november 2014

BRUSHO

Dit weekend mijn Brusho gekregen. Nogmaals dank Yvonne voor het meenemen van mijn bestelling bij the Stampingcottage. En uiteraard gelijk gaan proberen. Hoe reageert dit pigmentpoeder en op welk papier. Bij het derde probeersel op dik aquarelpapier dacht ik, hier ga ik even verder mee en uiteindelijk met dit resultaat.
De bloemencirkel van Stampingback gestempeld met Archival Jet Black. Hierop kleurtjes brusho gestrooid en met water besprayed. Ook de achtergrond zo gedaan alleen met meer water. Aan de onderkant het papier schuin houden en de inkt weg laten lopen.
De cirkel met penseel en brusho verder ingekleurd. De witte Signo pen ook hierbij gebruikt. 
Tot slot de prachtige (vind ik) tekst ook van the Stampingcottage.

LIFE is short
Break the RULES
FORGIVE quickly
KISS slowly, LOVE truly
LAUGH uncontrollably
and NEVER REGRET
anything that made
you SMILE.

This weekend my Brusho received. Thanks again Yvonne for taking my order at the Stamping Cottage. And of course going to try the same time. How does this pigment powder react and at what paper. At the third trial on thick watercolor paper I thought, here I go a bit further along and end up with this result. 
The floral circle of Stamping Back stamped with Archival Jet Black. This colors and besprayed brusho sprinkled with water. Also, the background so made ​​only with more water. Keep the paper diagonally at the bottom and run the ink. 
The circle with brush and brusho further colored. White Signo pen again use. 
Finally, the beautiful (I think) Text also the Stamping Cottage.

Dit was weer heerlijk om te maken en er zal zeker nog meer verschijnen met deze Brusho's.

This again was wonderful to make and will definitely appear even more with these Brusho's.

                                 lieve groetjes / lovely greet
                               Marja

zaterdag 1 november 2014

3e prijs MAGIC

YES YES de derde prijs gewonnen, een prachtige stempel van Prima Marketing Bloom van Scrapbookdepot Uitgeest
MAGIC is mijn inzending voor de Challenge no.7 - I Put A Spell On You
van de groep Mixed Media Art Club Holland.
YES YES I won the third price, a beautiful stamp of Prima Marketing Bloom of the Scrapbookdepot Uitgeest.
MAGIC is my entry for the Challenge no.7 - I Put A Spell On You of Mixed Media Art Club Holland.
Want to see MAGIC? Please click here: http://marjascreativity.blogspot.nl/2014/11/3e-prijs-magic.html

                                 Allemaal fijn weekend / All a nice weekend
                                        Marja