Google Translate

zondag 28 oktober 2012

Workshop Stijfselpapier maken / Starch paper making workshop
Gister hebben Yvonne en ik de workshop van Dymphie gevolgd in het atelier van Barbara van Stein en hebben stijfselpapier gemaakt. 
Maar voordat deze workshop begon waren we uitgenodigd bij Alie om koffie te komen drinken en een broodje te eten. Hoeveel plezier we hebben gehad hebben Alie  en Yvonne op hun beider blog beschreven. Nogmaals heel hartelijk bedankt Alie.
's Middags met een klein groepje aan het stijfselpapier maken. Erg leuk hier ook Miek en haar zus Helmi te ontmoeten.Het was ontzettend leuk werk en heel fijn begeleid door Dymphie. We hebben dan ook allemaal prachtig papier gemaakt, ieder in zijn eigen kleuren. Nu maar kijken hoe ik al dat moois ga verwerken. En jullie zullen zeker nog werkjes hier mee zien verschijnen. Hieronder wat papier dat ik gemaakt heb.
Yesterday Yvonne and I have attended the workshop from Dymphie and making starch paper.
But before the workshop began we were invited by Alie  to drink coffee and eat a sandwich. How much fun we have had has Alie described on her blog. Again many thanks Alie. Afternoon with a small group to make the starch paper. Very nice to meet Miek and her sister helmi there. it was great fun and very fine work supervised by Dymphie. We therefore we all have made beautifully paper​​, each in its own color. Let's see how all this beauty go process. And you will definitely stitching them appear here. Below some paper that I made.Boven nog nat papier- onder droog / Above wet paper - under dry


Bij deze twee is met glitter in de stijfsel gewerkt en donker papier gebruikt.
In these two is there work with glitter in the starch and dark paper.


creatieve groet Marja

woensdag 24 oktober 2012

De Pauw / The PeacockAls gastdesigner van KiCoStamps heb ik dit kaartje gemaakt met de prachtige stempels van de Flora en Dieren Plate 46 van KiCoStamps.
De kaart heeft een iets afwijkende grootte maar dat paste zo mooi  bij dit tafereeltje. En op deze sheet staan nog veel meer mooie stempels.
Ben je benieuwd hoe ik dit gemaakt heb, klik dan gewoon even hier

As guest designer of KiCoStamps I made ​​this card with the beautiful stamps of the Flora and Animals Plate 46 of KiCoStamps.
The card has a slightly different size but it fit so well in this scene. And on this sheet are much more beautiful stamps.
Are you wondering how I've made this, just click here
                              creatieve groet Marja

dinsdag 23 oktober 2012

Herfst

Encaustic wax
Nogmaals een encaustic kaart. Heel simpel maar wel sfeervol vind ik.
Daarom ook geen tekst er op.
De voorste boom is met encaustic gemaakt en de tweede erachter is een stempel.
Het blijft zo verrassend om hiermee te werken.

Again a encaustic card. Very simple but very cozy, I think. 
Therefore no text on it.
The front tree is made ​​with encaustic and the second figure is a stamp.
It remains surprising for this to work.
                                 creatieve groet Marja

donderdag 18 oktober 2012

Wish en Nature - Handmade stencilsDeze kaarten heb ik gemaakt met een zelfgesneden stencil. Eerst een ontwerp getekend en dan de stencil uitgesneden. Zo ontstond een stencil en een negatief. (zie foto onder) De bovenste kaart heb ik met allebei de stencils gemaakt. Allereerst de achtergrond gemaakt. Gesprayed met mijn nieuwe inkt  Color Wash Butterscottch. Dit is zo'n mooie kleur en dit gecombineerd met bruin van Dylusions. 
De onderste bloem het sjabloon erop gelegd en met aquarelverf de bloem ingevuld. Daarna bloem op apart papier en met de stencil de bloem er op gesprayed. Deze uitgeknipt en met witte en zwarte pen omlijnd. Wat doodles gemaakt, verhoogd opgeplakt en met steentje in het midden afgewerkt. De tekst van Fiskars gestempeld en met witte pen geaccentueerd.

This card I made with a self-made stencil. First drawn a design  and then cut the stencil. Thus a stencil and a negative. (see photo below) The first card I made ​​with both stencils. First the background. sprayed with my new ink Color Wash Butterscottch. This is such a beautiful color and this combined with brown Dylusions.
The bottom flower laid on the template and with watercolor flower filled. Then flower on separate paper and with the stencil the flower sprayed. This cut and with white and black pen outlined. What doodles made, increased glued and finished with stone in the middle. The text of Fiskars stamped and accented with white pen.

Deze tweede kaart de achtergrond met Butterscotch gesprayed. Een mooie stukje uitgekozen voor de kaart. Met een ATC de inkt op mijn craftsheet opgepikt. Deze gemat op een oranje kaartje. Hierop de bloem, die weer apart gemaakt is met de stencil verhoogd er op geplakt. Op de  bloem eerst weer mijn bekende doodles getekend. In het midden weer wat steentjes. De tekst is van Stampinback.

This second card a background with Butterscotch sprayed. A beautiful piece chosen for the card. With an ATC ink on my craft sheet picked up. This matted on an orange card. This flower, which in turn made ​​separately with the stencil and pasted increased. On the first flower again my famous doodles drawn. Again in the middle what stones. The text is of Stampinback. 


my handmade stencilKlik even hier voor mijn kaart op KiCoStamps.  Meer naar onder staat er nog eentje.
Clik here to see my card on KiCoStamps. There below is an other one.

                           Creatieve groet
                                               Marja

maandag 15 oktober 2012

Kate Crane bij de Craftorij in Ede

Vorige week een dag in Ede geweest en de workshop van Kate Crane bijgewoond.
Het was een heerlijke dag en fantastisch verzorgd door De Craftorij. En een erg leuke ontmoeting met Kate.
Veel mede bloggers ontmoet en dit mooie boekje gemaakt. Het is nog niet helemaal af maar het geeft wel een mooi beeld van het gemaakte.
Hieronder enkele gemaakte bladen.

Last week I  have been one day in Ede and atended  the workshop of Kate Crane.
It was a wonderful day and fabulous provided by The Craftorij. And a very nice meeting with Kate.
Many fellow bloggers met and made this beautiful booklet. It's not finished yet but it gives a good picture of the created. Above some sheets made.
                                 Cratieve groet Marja

donderdag 11 oktober 2012

Encaustic Landschap (2) / Encaustic Landscape (2)

Klik voor vergroten / Click for enlarge
 Hier zijn de andere kaart en ATC encaustic landschapjes. Deze keer in de wintersfeer. De bomen, dorpje en vogels zijn er met wax opgeschilderd. Het geeft wel een beetje een idyllische ijssfeertje weer vind ik.

Here are the other card and ATC encaustic landscapes. This time in the winter atmosphere. The trees, village and birds are painted with wax. It gives a bit of an idyllic ice atmosphere I think.


Deze ATC spreekt voor zich. Een winters landschapje.

This ATC speaks for itself. A winter landscape.

Hopelijk ligt deze koude periode nog een beetje verder weg, maar mooi is het wel.


Hopefully this cold period is a little further away, but it is beautiful.
     creatieve groet  Marja

maandag 8 oktober 2012

Encaustic Landschap / Encaustic Landscape (1)

Klik om te vergroten / Click to enlarge
Vanmorgen na heel lange tijd mijn encaustic weer eens te voorschijn gehaald. Dat was weer even wennen. Maar wel weer erg leuk om mee te werken.
Ik heb twee grotere landschappen gemaakt en voor het eerst twee ATC-kaartjes.
Had ik nog nooit gedaan omdat ik eigenlijk altijd groot wil maken. Dus heb me nu gedwongen ook iets kleiners te proberen.
Hierbij de eerst grote kaart en de eerste ATC.
Nu maar veel oefenen om er meer dingen mee te kunnen maken.
De bomen zijn stempels en heb ik weer met wat wax bewerkt.This morning after a very long time I draw out  my encaustic again. That was to get used. But again very nice to me to work with. I made ​​two larger landscapes and for the first time two ATC cards. I had never done this because I always want to make big. So've now forced also to try something smaller.
Here's the first big card and the first ATC.
But now a lot of practice to get more stuff to can make. 
The trees are stamps and I again manipulate with some wax.
                               creatieve groet  Marja
.
   

dinsdag 2 oktober 2012

Have fun

Gister binnengekomen de prachtige stempelsheet van Alie Hoogenboezem-De Vries (Stampinback).
Wat zijn ze cool deze stempels. Maar nu er wat mee maken, na al die prachtige voorbeelden die er inmiddels al zijn. Met plezier er aan begonnen. 
Op een glossy stukje papier Kaleidacolor inkt gebrayerd. Daarna de kat twee maal gestempeld op apart papier, uitgeknipt en uiteraard gekleurd. Evenals de slingertjes (zo noem ik ze maar). Sorry Alie ik hoop dat je niet boos bent maar ik heb de pootjes van de katjes iets geweld aangedaan (heb ze wel eerst verdoofd hoor haha). Maar het moest even voor het ontwerp. Het voorste katje verhoogd opgeplakt. De slingertjes met doedels omgeven (dit kan ik niet laten en hoort gewoon bij mij). Vind hem best grappig geworden. Jullie hopelijk ook.

Yesterday received the wonderful stampsheet called by Alie Hoogenboezem-de Vries.
What are they cool these stamps. But now something to make after all these wonderful examples that there are now.
With fun got started. On a piece of glossy paper I have brayerd Kaleidacolo ink. Then the cat two \ times stamped on separate paper, cut out and naturally colored. Like the little pendulum (as I call them). Sorry Alie I hope you are not angry but I have the legs of the little kittens violated (I have them first anesthetized, haha). But it was just for the design. The front  kitten stuck raised. The pendulum gently surrounded with doodles (this I can not resist and let's just part of me). Find it became quite funny. You hopefully too.
                          Creatieve groeten    Marja