Google Translate

zaterdag 24 maart 2012

Arise in the morning

Op de achtergrond met een sinaasappelnetje een ruitmotief op het papier geïnkt met donkerblauwe inkt. Daar over heen een mooi stukje schildpadpapier geplakt. Hier weer over heen een stukje van het sinaasappelnetje geplakt. De bloem (Hero Arts) twee maal gestempeld op Vellum met witte embossingpoeder, uitgeknipt en ingekleurd. De tekst op een apart stukje cardstock gestempeld en de randen met inkt afgewerkt. Tot slot de libelle gemaakt, iets kleiner dan op één van mijn vorige kaarten. De ogen er weer op getekend want dat vind ik toch erg leuk, uitgeknipt en deze verhoogd opgeplakt.
Nog wat lijntjes getrokken met de gelpen.
Dit alles, samen met de mooie tekst maken deze kaart tot één mooi geheel.

In the background with an orange mesh a diamond motif inked on the paper with dark blue ink. Over it a nice piece of turtle paper pasted. Here again pasted  around a piece of the orange mesh. The flower (Hero Arts) twice stamped on Vellum with white embossing powder, cut and colored. The text on a seperate piece of cardstock stamped and finished the edges with ink. Finally, the dragonfly made slightly smaller than on any of my previous cards. The eyes are drawn again because I find it very fun, cut out and pasted it increased. Some lines drawn with the gel pen.
This, together with the beautiful lyrics make this card an attractive whole.
        Marja

zondag 18 maart 2012

Zie - Look / TaW through the eyes of angels

Zoals jullie inmiddels wel weten vind ik het leuk om weer totaal wat anders te laten zien dan mijn vorige kaart. Ik heb hier weer geknutseld, geknipt, geplakt met een oudere sheet van Riandesign.eu. En  het oog (Stampinback) gestempeld.  Allereerst de achtergrond beinkt, van verschillende delen van de sheet een collage gemaakt en delen met Gesso ingesmeerd. Hier overheen geinkt  en met zwarte en witte gelpen delen verbonden door middel van een soort boompje. De bellen met witte gelpen getekend en sommige geaccentueerd. De teksten er op gestempeld met StaZon black. Zie en kijk.

As you already know I like to show you something completely different than my previous card. I have tinkered again, cut, pasted an older sheet of Riandesign.eu. And stamped the eye (Stampinback). First inked the background, from different parts of the sheet made ​​a collage and smeared parts of it with Gesso. Over it inked and with a black and white gelpen parts connected by means of a sort of tree . The bubbles drawn with white gel pen and some accentuated. The texts are stamped with Stazon black.
See and watch. 

dinsdag 13 maart 2012

The Lady

Alleeerst wil ik iedereen bedanken die zulke lieve en lovende woorden hebben achtergelaten op mijn artikel in het ARTSpecially for you magazine. Het is ook dit keer weer zo'n prachtig magazine geworden. 

First of all I want to thank everyone who as such sweet and kind words left on my article in the ARTSpecially for you magazine. Again this time this become a wonderful magazine. 

Er lag al een tijdje een nieuwe stempel (2e hands gekocht bij Heidi-Stempelatelier) op mij te wachten. Daar moest nu toch eindelijk wat mee gebeuren. het is de Large Wisteria van Beeswax. Dit keer op een reuze Tag gestempeld en met donkerblauwe embossingpoeder ge-embost. De ranken en bloemen met inkt ingekleurd. De achtergrond gemaakt met een sponsje met inkt. De Lady (Kanban) ook met blauwe embossingpoeder verwerkt, ingekleurd met bijpassende kleur inkt en uitgeknipt. Door haar verhoogd op te plakken wat diepte aan het geheel gegeven. Tot slot de tekst met blauwe Archival inkt gestempeld. Meerdere malen gemat en twee lintjes door de eyelet


There was quite a while  new stamp (bought 2nd hand at Heidi-Stempelatelier) waiting for me. There was now at last done something with it. It is the Large Wisteria of Beeswax. This time stamped on a giant Tag with dark blue embossingpowder. The vines and flowers colored with ink. The background is made with a sponge and ink. The lady (Kanban) processed with blue embossingpoeder, colored with matching ink and cut out. Pasted her increased to give some depth in the whole. Finally the text stamped with blue Archival ink. Several times matted and two ribbons through the eyelet.

zondag 11 maart 2012

So Proud / Take a Word - green

Nogmaals en tevens voor deze maand de laatste kaart met de nieuwe collage sheet van RianDesign. Ook deze keer doe ik me met de Challenge Take a Word.
De pauw vind ik zo'n edel en trots dier dus het kon dan ook niet uitblijven om hiermee een kaart te maken.
De pauw heb ik op een glimmend blauwe achtergrond geplakt en deze met een klein randje er omheen uitgeknipt. Een paaltje waarop de pauw staat van hetzelfde karton gemaakt als de achtergrond. De bloemen opgeplakt en het hartje met gouden stickels bewerkt. Op de pauw mooie glimsteentjes op de staart geplakt en voor het oog een strass-steentje. Tot slot een echte pauwenveer er bij opgeplakt met een strikje er boven op. De tekst geschreven met zilveren Perlen pen. So Proud, nu dat ben ik ook weer op deze kaart.

Again  and also the final card this month with the new collage sheet by RianDesign. This time I join the Challenge Take a Word too. I found the peacock  such a proud and noble animal so it could not stay here to do a card with.
I stuck the peacock on a shiny blue background and clipped it around with a small edge. A pole on which the peacock stays is the same cardboard as the background. The flowers stucked and the heart edited which golden stickels. On the tail of the peacock stucked beautiful rhine stones and a strass-stone for the eye. Finally a real peacock feather stucked and  a bow on top. The text written with silver Perlen pen. So Proud, now that's what I am on this card too.

vrijdag 9 maart 2012

Winnende kaart in ARTSpecially nr. 14 / My winning card in ARTSpecially nr. 14

HIJ IS ER EINDELIJK, ARTSpecially for you nr. 14 met daarin mijn winnende kaart (hierboven afgebeeld) Maar dat niet alleen er staan er nog vier in van mij (blz. 6 t/m 9).  En zoals jullie zullen begrijpen ben ik beretrots. Ook hoe ze tot stand zijn gekomen kun je daarin lezen. 

FINALLY he is there, ARTSpecially for you nr, 14 containing my winning card (picture above). But not only that, there are still four of mine too (page 6-9). And as you will understand I am very very proud of it. How the cards were made can you read in this magazine.
 
Op 14 en 15 april wordt het Stempel Event van ARTSpecially gehouden in Zeist. Hier zijn de kaarten in het echt te bewonderen, ook van alle andere inzenders.  Maar ook veel andere technieken, ideeën, een speciale bijlage met kortingsabonnen voor dit Event. Het  is echt de moeite waard om hier naar toe te gaan, Alles op stempelgebied is hier te vinden EN.... natuurlijk te koop. Ik hoop velen van jullie daar te ontmoeten.


On 14 and 15 April the Stamp Event ARTpecially held in Zeist. Here are the cards in rea;;u to admire, also all other contributors. Butmany other tachniques, ideas, a special attachment for discount coupons for this Event. It is really worth to go. All on stamp area can be found here AND...... course for sale. I hope to meet many of you there.

woensdag 7 maart 2012

Let's dance

Allereerst een hartelijk welkom aan al mijn nieuwe volgers en ben heel erg blij dat jullie mijn creaties willen bewonderen.

Op glossy paper weer gespeeld met Cosmic Shimmer Mist en water en hiermee weer de achtergrond gemaakt. Twee cirkels geknipt , de onderste in het rood. Voor de bovenste de cirkel de achtergrond gemaakt  met waterverf. Hierop gestempeld met een achtergrondje van de sheet Texture Fragments van Chocolate Baroque. De bloemetjes geaccentueerd met stickels en een witte gelpen.
De bloemen en danseresjes zijn van de nieuwe collage sheet van RianDesign. Deze heb ik uitgeknipt en verhoogd opgeplakt. Nog wat accenten aangebracht met witte gelpen.
De tekst gemaakt met klein Alfabet van Viva Decors.


First a warm welcome to all my new followers and I'm very happy that you like to admire my creations.


On glossy paper again played with Cosmic Shimmer Mist and water and made the background. Two circles cut, the bottom one in the red. For the upper circle the background made with watercolor. This stamped with a portion of the Texture Fragments sheet of Chocolate Baroque. The flowers accented with stickels and a white pelpen.
The flowers and dancers are of the new sheet by RianDesign. These I cut and pasted increased. Some accents made with white gelpen.
The text made with little Alphabet from Viva Decor.

zondag 4 maart 2012

Happy Landing (Rian's Design Team) / TaW - Masculine

Deze grote Tag-kaart heb ik gemaakt met een nieuwe prachtige collage-sheet van RianDesign. Zij heeft net 5 nieuwe sheets op haar site gezet en voor de eerste keer met voorbeeldkaarten  van haar  Design Team, Wendy, Sim, Electra, Kaylene  en mijzelf.  Zeker de moeite waard om even een kijkje te nemen op Rian's site. Dan maak je ook kans op haar nieuwe
GIVE AWAY.
Tevens doe ik met deze kaart mee met de Challenge van Take a Word.

De achtergrond is gemaakt door inkt op mijn craftsheet te doen en er wat water overheen te spuiten. Hierop de Tag gelegd. Gedroogd met de heattool en daarna nogmaals beinkt. De visballon (Paper Artsy) met paarse Zing embossingpoeder er op ge-embost en met wat inkt ingekleurd. Het oog gemaakt van een groen strass-steentje. Op verschillende plekken de radertjes (Stampinback) ge-embost met Zing Aqua embossingpoeder. Uit de sheets de figuurtjes geknipt en verhoogd opgeplakt evenals de ballon bovenin. Het mannetje op de ballon twee vleugeltjes gegeven. De tekst op een apart stukje papier gestempeld en uitgeknipt. Eveneens verhoogd opgeplakt. Alles gemat op paarse en zeegroene cardstock. En tot slot twee kleuren lint door de eyelet.
Dit is de eerste keer dat ik deze stijl kaart gemaakt heb en had niet gedacht dat ik het zo leuk zou vinden. Ik hoop dat jullie de humor er ook van in kunnen zien.


This large Tag-card I made with a beautiful new collage sheet by RIAN DESIGN.  She has just 5 new sheets put on her site for the first time with smple cards of her Design Team, Wendy, Sim, Electra, Kaylene and myself.  Definitely worth taking a look at Rian's site. Then you have the the chance to win her new GIVE AWAY.
Also I join with this card with the Challenge of Take a Word.


The background is made with ink on my craftsheet and some waterspraying. The Tag placed on it. Dried with the heattool and then inted again. The fisballoon (Paper Artsy) with purple Zing embossing powder embossed and colored with some ink. The eye is made of a green rhinestone. At various places the cogs  (Stampinback) with Zing Aqua embossing powder embossed. Cut the figures out the collage sheet and pasted increased even as the balloon  on top. The male on the balloon given two wings. The text stamped on a seperate piece of paper  and cut out. Also pasted increased. All matted on purple and sea green cardstock. And finally two-color ribbon through the eyelet.
This is the first time I´ve made this style card and did not think I would als really like it. I hope you like and see the humor in it too.