Google Translate

dinsdag 23 april 2013

Verwondering / Wonder

Encaustic
In mijn kast vond ik mijn Encaustic spulletjes en dacht, leuk daar ga ik weer wat mee doen.  In dit landschapje heb ik met de styling pen het figuurtje met donker paarse was gemaakt. Met de zijkant van de strijkbout de struikjes en grashalmen. Ik vond de lucht zo mooi en kom me voorstellen dat je stil wordt als je hier loopt met dit uitzicht en vol verwondering bent.

Ook heb ik op een tekening geschilderd met deze was. Ook met strijkbout en styling pen en ik stond zelf paf dat ik het voor elkaar kreeg. Als je een kijkje wilt nemen, klik dan even hier.

In my closet I found my Encaustic stuff and thought, nice there I go do  something with it again. In this little landscape I have made  the figure with dark purple wax ​​. Styling with the pen With the side of the iron the bushes and grasses. I found the air so beautiful and come imagine that you are silent when you walk here with this view and are full of wonder.

I also painted on a drawing with this wax. Also with iron and styling pen and I was stunned myself that I got it done. If you want to take, click here just for a look.

                                  hartelijke groet / warm greet
                                                    Marja

vrijdag 19 april 2013

Live the Life

15 x 21 cm
Deze paraplu-man van Tim Holz heb ik al een tijdje liggen en eindelijk was hij aan de beurt. Ik blijf hem zo leuk vinden.
Twee kleuren blauwe Dylusions gespoten als achtergrond en met Archival jet Black de man, de vogeltjes (ook van Tim Holz) en de takjes (Inkadinkado) gestempeld. De mooie waterdruppels zijn van Designs by Ryn, en gestempeld met Archival Manganese Blue. De tekst is eveneens van Tim Holz en deze geldt voor ons allen.
Met witte en zwarte pen weer wat accenten gemaakt. De kaart gemat op zwarte cardstock.

This umbrella-man of Tim Holz I have already lie a while and finally it was his turn.
I continue to like it so much.
Two colors blue Dylusions sprayed the background and with Archival Jet Black, the man, the birds (including Tim Holz) and twigs (Inkadinkado) stamped. The beautiful water droplets from Designs by Ryn, and stamped with Archival Manganese Blue. The text is also Tim Holz and this goes for all of us.
With white and black pen again made ​​some accents. The card matted on black cardstock.
                 
                                    Alvast fijn weekend / already nice weekend
                                                                 Marja

donderdag 18 april 2013

Pergamano met mijn stempels / Pergamano with my stamps

Mijn zus, Els de Graaf (elsdegraaf.eu)
was zo gek op mijn zelf gemaakte stempels (KiCoStamps) dat ze het is gaan uitproberen op haar Pergamano werk. En met een schitterend resultaat. Dit werk zijn net kanten kleedjes. En zo komen onze verschillende hobby's bij elkaar. Ik vind het echt gaaf.
Els dank je voor al je werk, super.

 My sister, Els de Graaf (elsdegraaf.eu)
was so fond of my homemade stamps (KiCoStamps) that she is going to try in her Pergamano work. And with a brilliant result. This work is just doilies. So do our different hobbies together. I think it's really cool.
Els thank you for all your work, super. 
hartelijke groet namens ols / cordial greetings on behalf of Els
Marja

vrijdag 12 april 2013

Find JOY everyday

Even zin in iets vrolijks.
Deze kaart is gemaakt op door mij eerder gemaakt stijfselpapier.
De achtergrond bewerkt met potloden en pen. Vogeltjes getekend.
Klein beekje achterin en vooraan gemaakt.  Planten en sprietjes gestempeld.
De meisjes van Suzy Toronto gestempeld op apart papier. Ingekleurd, uitgeknipt en verhoogd opgeplakt.
Dit gemat op knalgeel en appeltjes groen karton.
Zo'n heerlijk en vrolijk tafereeltje geworden. Kunnen we goed gebruiken bij het afgelopen koude weer.
Maar als de voorspellingen goed zijn hebben we het weekend eindelijk wat warmere temperaturen.
Iedereen een heel zonnig en fijn weekend gewenst.


I just  feel something cheerful.
This card is made on by me previously made ​​starch paper.
The background decorated with pencils and pen. Birdies signed.
Small creek in the back and front made​​. Stamped plants and  blades.
The girls from Suzy Toronto stamped on separate paper. Colored, cut out and pasted increased.
This matted on bright yellow and apple green cardboard.
Such a lovely and cheerful scene become. Can we really use after the last cold weather.
But if the predictions are good, we have the weekend finally some warmer temperatures.
Everyone a very sunny and lovely weekend desirable

                                        Marja

dinsdag 9 april 2013

Eerste eervolle vermelding Be Free / First honorable mention Be FreeDit is mijn kaart die de eerste eervolle vermelding heeft gekregen bij de posterwedstrijd van ARTSpecially 2013. Het is een soort drieluik die elke keer een stukje verhaal verder vertelt.

This is my card has received the first honorable mention in the poster competition of ARTSpecially 2013. It is a triptych that tells a story every time. Bij het openslaan van de kaart is het luikje rechts nog dicht.

At the opening of the map is the right hatch closed.

 Na het openen verschijnt de binnenkant met de tekst, vrij vertaald: de wereld van de realiteit heeft zijn grenzen, de wereld van de verbeelding is grenzeloos.
Verschillende delen zijn verhoogd opgeplakt en hoe het precies tot stand is gekomen kan ik niet beschrijven, al spelenderwijs is dit te voorschijn gekomen. De dame, poezen en bloemetjes zijn zelfgemaakte stempels en tekeningen.


After opening the inside with the text:  The world of reality has its limits the world of imagination is boundless.
Different parts are raised mounted and how it is exactly come I can not describe, is playfully emerged. The lady, cats and flowers, are homemade stamps and drawings.


                               creatieve groet / creative greet
                                                  Marja

maandag 8 april 2013

ARTSpecially Event 2013

Hier hangen ze toch echt, mijn 4 sheets
here they hang really, my 4 sheets


Weer thuis, moe maar zeer voldaan na dit heerlijke Event in Zeist
Het was weer volop genieten. Ik mocht beide dagen de Workshops geven bij KiCoStamps en dat nog met mijn eigen stempels die deze dagen officieel ten doop werden gehouden. Wat een animo deze dagen en zoveel bekende mensen ontmoet en gesproken die je soms alleen maar van een plaatje of van de reacties op je blog kende.
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor hun lieve en mooie complimenten en als eerste natuurlijk Connie, die zoveel vertrouwen in mij had om mijn stempels op de markt te brengen.
Het was echt genieten geblazen dit weekend en ik kreeg ook menig keer te horen dat ik stond te stralen. Nu zo was het ook.

Hierboven wat foto's van de stand (fotograaf Connie) en hieronder wat voorbeeld boekenleggers die tijdens de Workshop gemaakt konden worden. Velen hebben hier gebruik van gemaakt en zijn blij en tevreden weer verder gegaan.
Ook wil ik hierbij Angela en haar team bedanken voor dit heerlijke festijn. Wat een werk hebben jullie weer verzet en zeker tot volgend jaar.
Deze foto heeft Maria Bellekens, de winnaar van dit jaar,
gemaakt en naar mij opgestuurd. Dank je wel Maria.

Back home, tired but satisfied after this lovely Event in Zeist
It was enjoy. Both days I was allowed to give the Workshops KiCoStamps with my own stamps these days officially were held baptism . What a enthusiasm these days and so many famous people met and talked sometimes you only knew of a photo of comments on my blog.
Along this road, I would like to thank everyone for their sweet and lovely compliments and the first course Connie, who had so much faith in me to bring my stamps on the market
It was pure enjoyment this weekend and I also got to hear many times that I was blasting. Now as it was.

Above some pictures of the booth (photographer Connie) and below some sample bookmarks that could be made ​​during the Workshop. Many have made ​​use of this and are happy and content moved on.
I also want to thank Angela and her team for this delicious feast. What a job you have resistance and certainly next year.

                       creatieve groet / creative greet
                                  Marja

donderdag 4 april 2013

Bloemenvlieger / Flowers flyer

Dit is echt de laatste voorbeeldkaart van mij. Het is echt een hele serie kaarten geworden. En wat een plezier heb ik gehad met het maken van al dit moois. Ik hoop dan ook van ganser harte dat jullie er ook van genoten hebben, maar aan de vele reakties te zien is dat aardig gelukt.
Een kaart afgeplakt met maskertape en daarop vanaf een acrylblok inkt gewreven op de tussenliggende strook. Doordat de kaart bewerkt is krijg je een leuk effect. De bloemetjes (plate 51) meerdere keren gestempeld, ingekleurd en uitgeknipt. Alles opgeplakt. De kleine bloemetjes vormen de staart van de vlieger. Een lintje met een klein bloemetje het laatste stukje van de vlieger.

Met deze bloemenvlieger bedank ik een ieder die mij zo trouw gevolgd heeft met al deze voorbeeldkaarten en wens jullie allemaal toe dat jullie je eigen koers vliegen. Maar ook wil ik hierbij Conny van KiCoStamps nogmaals bedanken voor haar vertrouwen in mij gesteld.
Misschien tot ziens in Zeist??? En anders weer tot ziens in Blogland.

This really is the latest example of my card. It really is a whole series of cards become. And what fun I had with making all this beauty. I hope very much that you also enjoyed it, but the many reactions can be seen that succeeded.
A card taped with tape and mask them from an acrylic block ink rubbed on the intermediate strip. Because the card is processed you get a nice effect. The flowers (Plate 51) repeatedly stamped, colored and cut out. Everything stuck. The small flowers form the tail of the kite. A ribbon with a small flower the last piece of the kite.

With these flowers flyer I thank everyone who has followed me so faithfully with all these sample cards and wish you all that you fly your own course. But  hereby I will thank Conny of KiCoStamps once again for her trust in me.
Maybe see you in Zeist??? And otherwise again to see you in Blogland.


                   mijn lieve groetjes / my lovely greets
                                       Marja 

dinsdag 2 april 2013

Hiep Hiep Hoera en Sterkte / Hip Hip Hooray and Strength

Dit keer twee tegenover gestelde kaarten. Een voor blijdschap en een voor verdriet.
De eerste gemaakt op een achtergrond met inkt bespoten aquarelpapier. De blaadjes (plate 51) met VersaMark gestempeld en met oranje embossingpoeder geëmbost. De drie cirkels met rode embossingpoeder. De middelste cirkel op apart papier met oranje embossingpoeder, uitgeknipt en op oranje papier geplakt. Met een klein randje uitgeknipt en verhoogd opgeplakt en de rondjes met Stickles Star Dust bewerkt.. De rondjes ingekleurd. Met zwarte pen het een en ander geaccentueerd. De tekst (vertikale teksten KiCoStamps) als laatste gestempeld.


This time two opposing cards. One for joy and for sorrow.
The first made ​​on a background with ink sprayed watercolor paper. The leaves (Plate 51) stamped with Versamark and embossed with embossing powder orange. The three circles with red embossing powder. The middle circle on separate paper will with orange embossing powder, cut out and pasted on orange paper. With a small edge cut and pasted increased and the circles edited with Stickles Star Dust. The circles colored. With black pen a thing accentuated. The text (vertical texts KiCoStamps) as last stamped.


Deze op dezelfde manier en hetzelfde design als de eerste alleen in zwart - wit.
De achtergrond, designpapier van My Minds Eye, licht gespoten met zwarte Dylusions inkt.
Hierop geëmbost op dezelfde manier als de bovenste kaart. Alleen de bovenste cirkel iets lager geplaatst. De tekst eveneens van KiCoStamps.

These same manner and the same design as the first only in black - white.
The background designer paper from My Minds Eye, lightly sprayed with black ink Dylusions.
To this were embossed in the same way as the top card. Only the upper circle slightly lower. The text also KiCoStamps.

                         groetjes / greets
                          Marja