Google Translate

zondag 29 juli 2012

Ganzen - Geese

In een besteld boek zaten mooie stencils bijgeleverd en meteen was ik verkocht met deze ganzen.
De bovenste kaart is gemaakt op een achtergrond van Dylusions inkt. De ganzen er op gesponst met blauwe en paarse inkt. De tekst er op gestempeld met blauwe Archival inkt. En de tekst is een clearstempel maar ik weet niet meer van wie. 

In a earlier ordered book were beautiful stencils included and immediately I was hooked with these geese.
The top card is made on a background of Dylusions ink. The geese on sponged with blue and purple ink. The text on blue stamped with archival inks. And the text is a clear stamp but I do not remember from whom.
De tweede kaart is op een achtergrond van Glimmermist en Color Wash in mijn graag gebruikte kleuren blauw/groen. De ganzen heb ik er op gemaakt met witte, blauwe en groene verf. Met pen enkele lijnen aangescherpt.
Vind bij deze kaart een tekst overbodig. Geniet zelf  wel erg van de kleurencombinatie   

The second card is on a background of Glimmer Mist and Color Wash used in my favorite colors blue / green. The geese I have made ​​on white, blue and green paint. With pen a few lines tightened.
Find in this card a text superfluous. Enjoy myself very much of the color combination.

Fijne zondag allemaal en groetjes
Nice Sunday and warm greet
                 Marja

woensdag 25 juli 2012

Dance like nobody's watching

Nogmaals het figuurtje gebruikt als in mijn vorige bericht, maar met andere kleuren. En doe wat de tekst zegt: Dans alsof niemand je ziet.
De achtergrond gemaakt met blauwe, groene en paarse  kinder toververf. Hierop een stencil gebruikt van TCW.  de gebruikte stempels hierop zijn van de stempel sheet nr. 148 van De Stempelwinkel.
Ik heb ze allemaal met embossingpoeder bewerkt ook de teksten. Ook wat embossingpoeder over de afdrukjes van de stencil gebruikt zodat een gedeelte van de achtergrond wat is opgelicht. De belletjes laten doorlopen op de bovenranden. Het figuurtje en wat bolletjes geaccentueerd met zwarte pen.

 Again the figure used as in my previous message, but with other colors. And do what the text says: Dance like nobody's watching.
The background made with blue, green and purple childhood magic paint. Used a stencil of TCW on it. The stamps used to this are from the stamping sheet nr. 148 of De Stempelwinkel.
I have edited them all with embossing powder also edited the texts. I have used some embossingpowder on the he embossing ordered photos of the stencil so that a portion of the background is lit a little bit. The bubbles continues on the top edges. The figure and some beads accented with black pen.


Deze achtergrond is gemaakt met glimmermist op een linnen kaart.
De stempels zijn wederom van de sheet 148 van De Stempelwinkel
Hier de delen geaccentueerd met een witte gelpen.
Het blijft leuk werk om met dezelfde stempels toch weer zo'n verschillende uitstraling aan de kaart te geven.

This background is made with glimmermist on a linen card.
The stamps are again of the sheet 148 of De Stempelwinkel.
Here the parts highlighted with a white gel pen.
It's always fun to work with the same stamps and yet again give a different appearance to the card face up.
                         groetjes en een stralende, zonnige dag toegewenst
                         greetings and a bride, sunny day                           
                                         Marja

zaterdag 21 juli 2012

Het Oog en Dance / The Eye and Dance


Geïnspireerd door het prachtige werk van Monica van Hands and Heart heb ik deze kaarten gemaakt. Zij heeft een altered book page bewerkt en werkelijk prachtig. Neem beslist even een kijkje bij haar.
Ik heb het hier op een kaart gebruikt maar ook in een Art Journal geprobeerd. Deze plaats ik later nog een keer op mijn Creativity blog..
Heb voor het oog op meerdere kaartjes achtergronden gemaakt met kinder toververf oranje, rood, geel en goud. Deze met de heattool gedroogd en soms laten ploffen voor het leuke effect. Dan een stuk uit het midden gescheurd en steeds een kleiner stuk op een volgend kaartje. Als laatste het oog gestempeld op een stukje met goudverf beschilderd papier. Deze als laatste erachter geplakt. De randen geïnkt en daardoor geaccentueerd. Het oog is een stempel van Stampinback en deze met pen geaccentueerd.

Het danseresje op de tweede kaart is een stempel van de nieuwe stempel sheet (nr.148) van De Stempelwinkel. Een wijnrode linnen kaart gebruikt en daarop de verf aangebracht.
Heb getracht lichtjes om haar heen te maken. Zijzelf is met goud geëmbost. De tekst geschreven met witte gelpen.

Inspired by the beautiful work of Monica from Hands and Heart, I made ​​these cards. She has an altered book page beautifully edited. You must take a look at her.
I have used it here on a card but also tried in an Art Journal. I put this later on at my Creativity blog.
I have for the eye created multiple backgrounds on cards with children's magic paint orange, red, yellow and gold. This dryed with the heattool and let it popped for fun effect. Then a piece torn from the middle and becoming a smaller piece on the next card. Finally stamped the eye on a piece of paper painted with gold paint. And finally stuck behind. The edges inked and so highlighted. The eye is a stamp of Stampinback and accented with pen.

The dancer on the second card is a stamp of the new stamp sheet (148) of  De Stempelwinkel.  Used a wine red linen card and this  painted.
Have tried to make little lights around her. She herself is embossed with gold. The text is written with white gel pen.
                               groetjes Marja

maandag 16 juli 2012

Make a Wish

Het maken van de achtergrond heb ik in een filmpje op internet gezien. Ik heb van dit proces een paar foto's gemaakt 
Making the background I have seen in a movie on the Internet. I have made a few picture of this process.
Allereerst leg je een stuk keukenrol neer (foto rechts) en daarop een stencil, in mijn geval de Mini Branches Reserved van TCW. En twee kleuren Dylusions inkt, melted chocolate en vibrant turqoise. En bespuit je het stencil mee. Zie foto links   
First you put a paper towel down (photo right above) and then a stencil on it, in my case the Mini Branches Reserved of TCW. And two ink colors Dylusions, melted chocolate and vibrant turquoise. You spray the stencil with it. Pictured above left.
Het keukenpapier zuigt de inkt op door de stammen en takjes. Dan leg je een stuk stevig papier op de stencil en wrijft hier voorzichtig over. De inkt wordt overgezet op het papier. Papier er af halen en ..  
The kitchen paper absorbs the ink on the stems and twigs. Then you put a piece of stiff paper on the stencil and rubs very careful about it. The ink is transferred onto the paper. Take the paper off and ..

dan is dit het eindresultaat/
 than is this is the endresult.

Op de onderste rechter foto staat het resultaat als je de stencil rechtstreeks op je papier legt en dat de inkt er op spuit. Dan krijg je alleen de boomstammen en takken te zien. (in dit geval met andere kleuren).
De grote uil (Stamp Camp) gestempeld en met Dylusions inkt en witte acrylverf de uil ingekleurd.  Deze tot slot uitgeknipt en verhoogd opgeplakt. 

The bottom right picture shows the result when the stencil directly is on your paper and that puts ink on the stencil. Then you only get to see the tree trunks and branches. (in this case with other colors).
The big owl (Stamp Camp) stamped with Dylusions ink and with white acrylic paint colored the owl. This finally cut out and pasted increased. 
                                   groetjes Marja


zaterdag 14 juli 2012

Heel erg bedankt ..Rian

Allereerst even een persoonlijke boodschap. Ik ben vanaf nu geen Design Team lid meer van Rian Design.
Dat ligt beslist niet aan de prachtige collage sheets van Rian, maar aan mezelf. Ik heb behoefte om andere richtingen in te gaan en mijn vleugels verder uit te slaan. Open te staan voor nieuwe dingen die op mijn pad komen.
En met deze kaart wil ik Rian onwijs bedanken voor de mooie tijd en voor het werken met haar prachtig ontworpen collage sheets. Ze begrijpt gelukkig dat ik verder wil groeien in mijn stempelwerk, inkten en schilderen. Rian ik wens je bij deze alle succes toe in je verdere werk, samen met de andere teamleden. Heel erg bedankt voor deze tijd. 

First  a personal message. I am now no longer a member of Design Team of Rian Design.
That is certainly not to the lovely collage sheets by Rian, but to myself. I need to go in other directions and blooming my wings further from it. Open to new things that come my way.
And with this card, I will thank Rian very very much for the nice time and for working with her beautifully designed collage sheets. Happely she understands that I want to grow in my stamping, inks and paint work. Rian I wish you every success in your further work, together with the other teammembers. Thank you very much for this time.

De achtergrond van de kaart had ik nog liggen en is gemaakt door deppen van alle restjes inkt en verf op mijn blad. De varen (Beeswax) is gestempeld met VersaMark en met zwarte embossingpoeder bewerkt. Eveneeens de tekst (Marianne Design). De vierkantjes op de kaart gestempeld met een rubberen pannen onderzetter van Ikea (zie kleine foto) Als laatste de libelles er op geëmbost.

The background of the card I had lying around and is made by blotting any leftover ink and paint on my tray. The fern (Beeswax) is stamped with Versamark and embossed with black embossing powder. Also the text (Marianne Design). The squares on the card stamped with a rubber pan trivet from Ikea (see small photo) At the last embossed the dragonflies.      
                      groetjes en een fijn weekend Marja                        


donderdag 12 juli 2012

Lady in green

zelf  gemaakte stempel
Dit is weer zo leuk om er even tussendoor te doen.
Bij Xenos een paar ronde canvasdoekjes meegenomen. De achtergrond gesprayed met Dylusions inkt. Daarop met stencils wat motieven aangebracht met acrylverf. De bloemetjes onder zijn gemaakt met een stencil van TCW - Mini Botanicals. Vervolgens de Lady gestempeld met Stazon Navy blue. Daar dit op de canvas niet zo heel scherp overkomt alles overgeschilderd met donkerblauwe acrylverf. De swirls en rondjes (allen Inkadinkado) zijn eveneens in blauw gestempeld. De stempel heb ik zelf  gemaakt en gegutst, zie afbeelding rechts.
Ik denk dat ik dit schilderijtje zo kwijt ben aan één van mijn kleindochters


This is so nice to do this between.
By Xenos i took a couple of canvases. The background Dylusions sprayed with ink. Then what stencils with motifs applied with acrylic paint. The flowers below are made with a stencil of TCW - Mini Botanicals. Then the Lady stamped with Stazon Navy blue.  This canvas is not very keen on, all about painted with dark blue acrylic paint. The swirls and circles (all Inkadinkado) are also stamped in blue. The stamp I made myself and gouged, see figure at right.
I think I've lost this painting quickly on one of my granddaughters.
            groetjes Marja

dinsdag 10 juli 2012

Droom / Dream

Allereerst heb ik op canvaspapier een stencil van TCW - Mini flower Frenzy gelegd en bespoten met twee kleuren groen Dylusions. Zie kleine foto. Deze heb ik op een witte cardstock kaart geplakt. Hier randen langs gemaakt door schilderstape met dezelfde kleuren inkt te bespuiten en deze langs de randen van het canvas te plakken. Een A4   eveneens gekleurd met dezelfde kleuren en daarop 3x de bloem (Hero Arts) gestempeld en 6x het blad van Magenta. Deze uitgeknipt en allemaal met de pen geaccentueerd. Op de kaart geplakt en de bloemen afgewerkt met een mooie strass-steen in bijpassende kleur. Als laatste de teksten (Different Colors) er op gestempeld. 
 
Omdat ik de tekst zo mooi vind schrijf ik hem hieronder:                                                                       

Blijf even stilstaan en droom weg
Adem diep in en ruik de geur van het voorjaar
die ons inspireert in het kleurgebruik
Luister naar de stem van de natuur
en hoor hoe deze tot ons hart spreekt
zodat we even onze zorgen vergeten.


First I have laid on canvas paper an TCW stencil - Mini Flower Frenzy, and sprayed with two shades of green Dylusions. See small picture. I made this on a white cardstock card. Here along edges created by masking tape with the same color ink sprayed and the edges glued along the canvas. An A4 also tinted with the same colors and then stamped 3x the flower (Hero Arts) and 6x stamped blade of Magenta. These cut out and are all accented with the pen. Glued on my card and the flowers finished with a beautiful rhinestone in matching color. Finally the texts (Different Colors) stamped on.
Because I like the text so much  I write it below:
and try to translate

Stay for a moment and dream away
Breathe deeply and smell the scent of spring
which inspires us in the use of color
Listen to the voice of nature
and hear how this speaks to our hearts
so we just forget our worries.


zondag 8 juli 2012

Sprookjesland / Wonderland

De mooie nieuwe collage sheets van Rian Design zijn er weer voor deze nieuwe maand.
Het is een vrolijke kinderkaart geworden in sprookjesland.
Kijk hier even om de creaties van de andere Designteam leden te kunnen zien gemaakt met onderstaande sheets. 

The beautiful new collage sheets by Rian Design are there for this new month. 
It has become a cheerful children card in fairyland.
Just look here at the creations of the other Design Team members can see made with the following sheets.
groetjes Marja

maandag 2 juli 2012

HELLO


De achtergrond van de tag eerst bewerkt met Paint Ball van pritt. Dat is een roller met inkt/verf en geeft een leuk effekt. Daar overheen een mask gelegd en met Dylusions inkt bespoten. De mask is een plastic huishoudspatel (gekocht bij Ikea). Toen ik deze zag dacht ik gelijk daar kan ik wat mee. Op de tag zie je de horizontale strepen (net bomen), deze zijn gemaakt met de lichtgroene spatel (zie kleine foto).
De vogel gestempeld (Lost Coast) en uitgeknipt. Met Dylusions ingekleurd en verhoogd opgeplakt. De libelles zijn eeen kadootje van de Stempelwinkel. De tekst is van Darkroom Door. De bladeren (stencil TCW - Mini Botanicals) met inkt bespoten en natuurlijk met mijn onmisbare witte gelpen geaccentueerd.


The background of the tag first edited with Paint Ball Pritt. This is a roller with ink / paint and gives a nice effect. A mask placed over it and Dylusions ink sprayed. The mask is a plastic household spatula (bought at Ikea). When I saw this I thought  I can do something with it. On the tag you see the horizontal stripes (like trees), these are made ​​with the light green spatula (see small photo).
The bird (Lost Coast) stamped and cut out. Colored with Dylusions and pasted increased. The dragonflies are a gift from the Stempelwinkel. The text is from Darkroom Door. The leaves (stencil TCW - Mini Botanicals) sprayed with the ink and of course with my indispensable white gel pen highlighted.                                                 groetjes   Marja