Google Translate

zondag 26 mei 2013

Landschappen (1) - Landscapes (1)
Deze dubbele kaarten heb ik een tijd geleden gemaakt en ze zijn het begin geweest van enkele van mijn stempel ontwerpen. Ze zijn gemaakt op aquarelpapier en met Dylusions inkt en tekenen bewerkt. Het zijn dubbele kaarten geworden omdat ik het niet over mijn hart kon verkrijgen om ze door te knippen. De bedoeling is dat ik nog wat verzin om er een soort boekje van te gaan maken met nog wat nieuwe bladen er bij. Wie weet.
Ik heb er ook twee grotere schilderijen van gemaakt en als je deze wilt zien moet je even hier klikken.

This dual cards I made a long time ago and have been the beginning of some of my stamp designs. They are made modified on watercolor paper and  Dylusions ink and drawing. It became dual cards because I could not find it in my heart to cut them. The idea is that I have some to invent a kind of book to go with some new sheets there. Who knows.
I also have two larger paintings made ​​and if you want to see them you have to click here


Zo is beter te zien dat het dubbele kaarten zijn.

For example, so you can  be seen  the double cards better


hierbij de achtergrondkaart / here the background card

Fijne zondag / nice Sunday
            Marja

donderdag 23 mei 2013

Pronty mask-stencil en verrassing / Pronty mask-stencil and surprise


Bijschrift toevoegen
Ik had een nieuwe  mask-stencil liggen van Pronty en daar moest natuurlijk iets mee gemaakt worden. De Pronty mask-stencils zijn schitterend en niet duur. KiCoStamps heeft ze inmiddels allemaal in de winkel.
Ik heb foto's gemaakt hoe de kaart ontstaan is en heb de warme kleuren van Big & Juicy - Foliage gebruikt. Het mooie van deze stempelkussens is dat er meerder kleuren inzitten die je ook afzonderlijk kunt gebruiken (KiCoStamps).
Ik denk dat de foto's voor zich spreken.
Heb alles gesponst met de Foliage inkt.

De extra bloemen en vogel op een apart stuk papier gesponst, uitgeknipt en verhoogd opgeplakt.

De achtergrond / the background
I had a new mask stencil of Pronty and of course there had to be something made with it. The Pronty mask stencils are beautiful and not expensive. KiCoStamps she has been all in the store.
I took pictures how the map is created and have used  the warm colors of Big & Juicy - Foliage. The beauty of these seals is that there are more colors in it.  that you can use also separately. (KiCoStamps)
I think the pictures speak for themselves.
Do all sponged with Foliage ink.

The extra flowers and bird sponged on a separate piece of paper, cut out and pasted increased.

De verrassing:
Gister lag deze kaart in de brievenbus van Bicanca (Kalksma). En is dit niet schitterend.
Ze heeft mijn ontworpen stempels gebruikt op zo'n andere manier en hierdoor zo'n artistieke uitstraling gekregen.
De liggende boom als onder/achtergrond gebruikt, wat een super leuk idee.
Ze heeft gestempeld op dessinpapier en door laagjes te maken er zo'n mooie diepgang in gekregen. Echt zo super. Lieve Bianca dank je nogmaals dat je deze kaart hebt gemaakt en naar mij hebt gestuurd.
The surprise:
Yesterday was this card in the mailbox from Bicanca (Kalksma). And is this not brilliant.
She has my designed stamps used in such a different way and thus received such artistic look.
The lyinghe tree as a background, what a super great idea.
She stamped on patterned paper and make it such a beautiful depth in it.  Really so super. Dear Bianca thank you again that you have made this card and sent it to me.


Creatieve groet / creative greet
Marja 

maandag 20 mei 2013

Een geweldige dag / A great day


Begin van deze maand ontmoetten Miranda en ik onze blogvriendin Shirley uit Canada. We waren uitgenodigd deze dag elkaar te ontmoeten bij haar familie hier in Nederland. En wat was dat een geweldige dag. Zo leuk elkaar nu in het echt te ontmoeten en te kunnen spreken. Ook het warme onthaal bij de familie van Shirley was zo gaaf. Echt een dag om nooit te vergeten. We hebben met z'n allen gekletst maar ook gefreubeld. Met prachtige resultaten. Onder coaching van Miranda met de achtergronden van gekreukt vloeipapier hebben we prachtige Tags gemaakt, hierboven dus de mijne. Rechts eentje die ik voor gastvrouw Anneke gemaakt heb als dank voor deze dag.

Zoals te lezen in mijn vorige bericht heb ik nog zes stenen (uiteraard met mijn eigen ontworpen stempels) als persoonlijk kadootjes gemaakt en dit zijn ze dus. Allemaal waren ze er heel blij mee.

Beginning of this month I met Miranda and our blog girlfriend Shirley from Canada. We were invited these days apart to meet her with her family in the Netherlands. And that was a great day. So nice now to really meet and speak each other. Also the warm welcome to the family of Shirley was so cool. Truly a day to remember. We've all been rumored but also crafted. With wonderful results. Under coaching of Miranda with the backgrounds of wrinkled tissue paper we made beautiful tags, so the above of mine. Right one that I made ​​for  hostess Anneke as a thank for this day.

As mentioned in my previous post I have six stones as personal gifts made (of course with my own designed stamps) ​​and  so here they are.
 They  were very happy with it.
De zes stenen in drie kleuren\ The six stones in three colors
Dit spreekt voor zich nietwaar?
This says enough right?Hier volgen wat fotootjes van onze onwijs gezellige en gave dag.

Here are some pictures of our ridiculously nice and cool day.
Shirley with her TagEentje ontbreekt maar Marlene nam de foto
One missing but Marlene took the photo

Hier het freubel resultaat van alle zeven
Here the crafting results of all seven


                                                    Dit was dus een dag met een gouden randje.
                                       So this was a day with a golden edge.
                                                   
                                                                           lovely greet  Marja 

donderdag 16 mei 2013

A stone with my own stampsIets anders wilde ik verzinnen dan een kaart maken voor de 50e verjaardag van mijn vriendin Corine.
Het moest in ieder geval iets aparts worden met mijn eigen stempels en: het werd een (grote) steen. Ik heb ook nog zes kleinere stenen gemaakt maar die krijgen jullie later nog te zien.
Deze is een beetje groot uitgevallen want een kleinere was er niet te krijgen op dat moment. Dus aan de slag met gesso, acrylverf, inkt en pen. En dit is het eindresultaat geworden. gaaf he?

I look for something else than make a card for the 50th anniversary of my friend Corine.
It should at least be something different with my own stamps and: it was a (big) stone. I also have six smaller stones made ​​but you also get to see later on.
This is a bit oversized because there was a smaller one not get at that time. So get started with gesso, acrylic paint, ink and pen. And this has become the final result. cool huh?


  Hier nog een paar foto's van andere kanten gezien.
Seen here are a few pictures of other sides.

Al regent het hier momenteel pijpestelen, ik wens jullie alvast een fijn Pinksterweekend toe.
All currently raining cats and dogs here, I wish you a very fine Pentecost weekend.
                                                  Marja

maandag 13 mei 2013

Time is a Healer

Daar ik erge problemen heb met de verbinding met internet zal ik proberen langs te komen en een reaktie te geven bij jullie creaties. Maar sorry als het niet lukt.

Deze kaart is al langer geleden gemaakt maar nog niet laten zien. Ik blijf dit zo heerlijk werken vinden, gewoon met wat beginnen en zien wat er van komt. Vele lagen over elkaar dat ik bijna niet meer weet hoe en wat ik gedaan heb. Ben begonnen met een stencil met bomen. Deze zijn bijna dan ook niet meer te zien. De silhouetten zijn stempels en stencil door mijzelf gemaakt, evenals de bloemen. De blaadjes en de ogen zijn van Stampinback, evenals de tekst. Deze vind ik zo mooi (en waar) en zo passen bij dit tafereeltje.

There I have severe problems to connect to the Internet, I will try to come in and give your creations a reaction But sorry if it fails.

This card has long ago made ​​but not yet show. I keep this so delicious find work, just start with a little and see what happens. Many superimposed layers that I hardly know how and what I did. Started with a stencil with trees. These are therefore almost out of sight. The silhouettes are stamps and stencil made ​​by myself, as well as the flowers. The leaves and the eyes of Stampinback, as well as the text. I find this so beautiful (and true) and so fit this scene.

                                       Fijne dag / Have a nice day
                                                        Marja

woensdag 8 mei 2013

Fly with me .........

Deze kaart kreeg de derde eervolle vermelding van ARTSpecially wedstrijd.
De achtergrond is gemaakt van zelfgemaakt stijfselpapier (zie foto hieronder). Zag er een vogelfiguur in en heb met lijnen tekenen deze naar voren gebracht/getekend. De rondjes uit extra papier geknipt en verhoogd opgeplakt. De dame (Urban Stamps) apart gestempeld en ingekleurd met goudverf. Ook een paar rondjes hiermee gedaan en dat geeft een prachtige glans. Uiteraard wat gedoodled en de tekst: "Fly with me into my world of imagination" er op geschreven met zwarte pen. Alles op een écru en donkerbruine kaart gemat.

This card was the third honorable mention of ArtSpecially Competition.
The background is made ​​of homemade starch paper (see picture on the right). Looked a bird figure in it and  drawing these lines I have put it forward / signed. The circles cut out extra paper and pasted increased. The lady (Urban Stamps) separately stamped and colored with gold paint. Also a few laps this done and gives a beautiful shine. Obviously what doodled and the text: "Fly with me into my world of imagination" written on it with black pen. Everything on an ecru and brown card matted.

    groetjes / lovely greet
          Marja

donderdag 2 mei 2013

Fly your own Direction

Allereerst mijn nieuwe volgers hartelijk welkom. Fijn dat jullie mijn werk mooi vinden en het willen volgen.
Dat geeft een extra dimensie aan mijn werk en voor mij een heerlijke stimulans.

Dan alle bloggers bedankt voor de vele reakties aan mijn zus Els, die mijn stempels zo prachtig heeft verwerkt in haar Pergamano kaarten. Hier volgt haar bedankje:

Dank jullie allemaal voor de vele lieve en leuke reacties.
Ja, het was super om te doen, pergamano met die prachtige stempels van mijn zusje. 
Ben nu bezig met een boekenlegger met haar stempels in combinatie met Pergamano.
Ze zijn zo multifunctioneel die mooie stempels.
Nogmaals iedereen heel, heel hartelijk dank voor al jullie reacties.

Dit keer kindertoververf gebruikt met lijm. dan een papiertje er op leggen en draaien en schuin er af trekken. Geeft zulke leuke resultaten en structuren. Dit als achtergrond gebruikt en wat lijnen getekend met witte pen.
De kraanvogels (Judi  Kins) op apart papier gestempeld en ingekleurd. Daarna uitgeknipt en verhoogd opgeplakt net buiten de randen. Dat geeft weer een extra diepte effekt.
Ook ik ben mijn eigen richting aan het zoeken en daarom vond ik de tekst zo passend bij de staande en wegvliegende vogels. 

First of all my new followers welcome. Thank that you  find my work nice and want to follow.
That gives an extra dimension to my work and for me a great incentive.

Then all bloggers thanks for the many responses to my sister Els, who has handled my stamps in her Pergamano cards. So beautiful.  Here is her thank to you:

Thank you all for the many sweet and nice comments.
Yes, it was great to do, pergamano with those beautiful stamps from my sister.
I'm Working on a bookmark with her ​​punches in combination with Pergamano.
They are so multifunctional these beautiful stamps.
Again everyone really, really thank you for your feedback.

This time children's magic paint used with glue. than a piece of paper and turn it on it and pull it off diagonally. Gives such good results and structures. This used as background and some lines drawn with white pen.
The cranes (Judi Kins) on separate paper stamped and colored. Then cut out and pasted raised just outside the edges. This gives an extra depth effect.
I am my own direction finding and therefore I found the text as appropriate to the amount and fly-away birds.
                                             groetjes / warm greets
                                                     Marja