Google Translate

maandag 30 januari 2012

All things grow with Love

Nogmaals een kaart met de nagellak techniek. Heb verschillende achtergronden er mee gemaakt dus er komen nog wat meer van deze kaarten voorbij. Dit maal zag ik een bloem (ik noem het een Lely) in de achtergrond. En zoals op de tweede foto te zien is heb ik deze bloem eerst wat geaccentueerd met witte gelpen. Daarna met zwarte pen meer diepte gegeven om de bloem van de achtergrond los te maken. En zelf vind ik dat wel gelukt. De tekst is van Inkadinkado en met witte embossingpoeder bewerkt. Alles gemat op bijpassend  kleuren cardstock.
 Again card with the nailpolish technique. 
Have made different backgrounds with this technique and so there are some more of these cards over. This time I saw a flower (I call it a Lily) in the background. And like the second picture you can see I have this flower accented with whitegel pen first. Then with black pen more depth given to the flower to release the  background. And I personally think it succeeded. The text is from Inkadinkado and white embossing powder processed. Everything matted in matching cardstock colors.

vrijdag 27 januari 2012

Blogboek 2011 / Blogbook 2011

Hoi allemaal, ik heb de stap ook gedaan om een blogboek over het jaar 2011 te laten maken met al mijn kaarten. Het is een pracht systeem. Je logt in bij deze site SharedBook en geeft aan wat je wensen zijn en geeft de naam van je blog. Alles leest hij dan zelf in, je hoeft verder niets te doen. En je krijgt te zien hoe je boek er dan uit komt te zien. Correcties kun je maken. Binnen een week had ik hem binnen vanuit Amerika. Super en de kwaliteit is prachtig. Een echte aanrader voor iedereen die zijn/haar blog tastbaar wil maken.
Hieronder laat ik enkele bladzijden zien uit het boek.

Dan nog even een persoonlijke mededeling. Ik geef vaak  iedereen die volger is en diegenen waarvan ik de kaarten erg mooi vind een reactie. Ik betrap me er op dat de PC hierdoor steeds meer tijd vergt en omdat ik druk bezig met allerlei dingen heb ik gewoon minder tijd om zo regelmatig te reageren. Ik kom zeker nog langs maar niet meer zo frequent als jullie misschien van mij gewend zijn en hoop dat jullie me dat niet kwalijk nemen. Dit gaat namelijk ten koste van mijn creativiteit en een dag heeft "maar" 24 uur (jammer genoeg haha).


Hi everyone, I've also taken the step to make a blogbook about the year 2011 from all my cards.
It's a great system. You log in to the site Sharedbook  and shows what your needs are and give the name of your blog. Everything he reads himself, you have nothing else to do. And you get to see how your book will like. Corrections can be made. Wthin one week I had him in from America. Super and the quality is superb. Highly recommended for eveyone who want to make tangible the blog.
The other pictures let see some of the pages from the book.


Then a personal  notice. I often gives anyone who is my follower and one which I find  the cards very nice, response. I find myself on the PC and this takes more and more time and because I am busy with several things, I take less time to react so regularly. I come along but certainly not as frequently as you might expect from me and I hope you do not blame me. This will only detract from my creativity and one day has "only" 24 hours (unfortunately haha)

maandag 23 januari 2012

Uil / Owl - Impression Obsession Challenge

Challenge donderdag bij Impression Obsession! Deze week is het thema  "Oldies but Goodies ',
Je vindt hier alle prachtige Design Team creaties en informatie op het blog van Impression Obsession.
Dit is mijn creatie voor deze week uitdaging.


Geïnspireerd door de nagellaktechniek gezien op het blog van Anja (artefaktotum) ben ik aan het experimenteren gegaan en heb veel achtergrondjes gemaakt. De ene uiteraard beter gelukt dan de andere. De achtergrond van deze kaart gemaakt met verschillende kleuren nagellak. Dit is de video van deze techniek.
Na het drogen kijken wat er mee te doen. Heb de uil van Impression Obsession gestempeld met Versamark op bijpassende achtergrond en met donkerblauwe embossingpoeder verhit. De uil bijgewerkt met wat lijnen van de gelpen, uitgeknipt en gemat op paars/wijnrode cardstock. Wederom uitgeknipt en er veertjes achter geplakt. De bloemblaadjes uitgeponst en op de kaart geplakt. Enkele lijnen op de achtergrond getrokken met pen, zodat het takken werden met blaadjes.
De ogen gemaakt met gouden stickles. De uil verhoogd opgeplakt. En afgemaakt met Whoooo !!
Vind hem best wel gaaf geworden. Hiernaast de achtergrond voor het maken van de kaart.

Challenge Thursday at Impression Obsession !  This week's challenge theme is "Oldies but Goodies", 
You can find all the wonderful Design Team creations and information here at  Impression Obsession's Blog.   
This is my entry into this week challenge.
Inspired by the nail polish technique seen on the blog from Anja (artefaktotum) I started experimenting and I made many backgrounds. One obviously more succesfull than others. The background of this card made with different  colors of nail polish. This is the video of this technique. After drying look what to do with it. Did the owl of Impression Obsession stamped with VersaMark on matching background and heated with darkblue embossingpowder. The owl updated with some lines from the gel pen, cut out and matted on purple/burgundy cardstock. Again, cut and pasted feathers behind the owl. The petals punched and attached on the card. Some lines in the background drawn with pen, so that it be branches with leaves.
The eyes made with gold stickles. The owl raised stuck, And topped with Whoooo !!
Think he's become quite cool.  Above you can see the nail polish background before making the card.

woensdag 18 januari 2012

Believe

Allereerst al mijn nieuwe volgers hartelijk welkom. Dat jullie mijn werk de moeite waard vinden geeft mij zoveel extra inspiratie. Ik probeer jullie blogs ook te bezoeken.

Weer een heel ander kaartje.
De stempel van het vrouwenhoofd is van Stampendous - Deco lady. Dit keer zo gestempeld dat de kaart gedraaid kon worden met de punten boven en onder. De punten die afgesneden zijn heb ik in de twee hoeken geplakt.
Heb haar met Weather-warnlook embossingpoeder (Distress) op glossy paper ge-embost. Daaromheen swirls ((Hero Art - Fabulous Flourish) gestempeld in de verschillende kleuren inkt.
Om de lady met spons de betreffende kleuren inkt gesponst. Tot slot de tekst Believe van Clear Art Stamps.
Diverse keren gemat op bijpassende kleuren cardstock en als laatste op een creme kleurige cadstock geplakt.

First of all welcome to all my new followers. That you find my work it worth to follow me, gives me more inspiration. I try to visit your blogs too.
A completely different card.
The stamp of the female head is from Stampendous - Deco Lady. This time stamped so, that the card could be rotated with the points aboven and below. The points are cut off, I glued in the two corners.
Did it with Weather-warnlook embossingpowder (Distress) on glossy paper.
All around stamped swirls (Hero Art - Fabulous Flourish) in various colors ink. Around the lady ink sponsed with matching colors . Finally the text Believe from Clear Art Stamps.
Several times matted on matching color cardstocks and finally glued on cream colred cardstock.

woensdag 11 januari 2012

Every day is another chance ... (TaW-Nature)

Dit keer weer een achtergrond met glimmermist bespoten.
Hierop de Three Ferns van Hero Arts met sparkling embossingpoeder ge-embost. Maar omdat dit niet heel duidelijk te zien was nogmaals deze stempel gebruikt en nu met embossingpoeder zilver. Dit was het effekt dat ik wilde bereiken. De vogeltjes (Stampinback) bovenin ook met zilver. De tekst van Stampendous eveneens met zilver embossingpoeder en daarna gemat op turqoise cardstock. Dit op de kaart geplakt en alles wederom gemat op turqoise en donkerblauw.
Het is een simpel kaartje geworden maar door de sparkels toch met een levendig effekt.

Once again a glimmermist sprayed background.
Here the Three Ferns of Hero Arts with sparkling embossingpowder embossed. But because this is not very clear to see, this stamp used again and now with silver embossingpowder. This was the effect I wanted. The birds (Stampscapes) on top also in silver. The text from Stampendous also embossed and then matted on turqoise cardstock. This pasted op de card and matted all on turqoise and darkblue cardstock.
It  is a simple card but the sprakle gives it a lively effect. You can see on photo below.
Klik op foto voor vergroting / Click on photo for enlarge
dan is het sprankelende effekt te zien
so you can see the sparkling and lifely effect

vrijdag 6 januari 2012

Friends are ....

In een eerder uitgave van Craft Stamper zag ik het idee om een strook papier met grote letters en kleine letters op de kaart te verwerken. Vond dit een leuk idee en dit is mijn versie geworden.
Allereerst de kaart gebrayerd met Kaleidocolor inkt Caribbean Sea op glossy papier. Met Gesso de teksten er op geplakt en over de teksten gestreken. Met Gesso een cirkel er op gemaakt. Aan de onderkant de rand  van Kaisercraft - Botanical. Op een apart glossy papier de vlinder (Inkadinkado) gestempeld. Gesso vermengd met de betreffende kleuren inkt en daar de stempel ingedrukt en afgedrukt op papier. Met inkt en gelpen wat bijgewerkt. Deze verhoogd opgeplakt.
De tekst is van Hero Arts en is in de cirkel gestempeld.
En deze tekst is zo waar.

In an earlier edition of Craft Stamper I saw the idea of a strip of paper with big and small letters on the card processed. Like this idea and made my version of it. 
First the card brayerd on glossy paper with Kaleidocolor - Caribbean Sea. Mounted the text with Gesso. On a separate glossy paper the Butterfly (Inkadinkado) stamped. Gesso mixed with the respective colors of ink and pressed the stamp in it and printed on the paper. With ink and gelpen some updated. This increase in closures.
The text is from hero Arts and is stamped in the circle. 
And this text is so true.

maandag 2 januari 2012

Live the life

Ik wil dit jaar graag beginnen met de tekst van deze kaart.
"Live the life you've imagined".  Dit geldt toch voor iedereen.
Dit kaartje is gemaakt in een combinatie van mijn geliefde kleuren. De stempel is niet nieuw maar blijft toch leuk en is van Stampers Anonymous evenals de tekst. De achtergrond stempel weet ik niet meer. De kleuren zijn met spons en inkt aangebracht. De kaart meerdere malen gemat op een bijpassende achtergrondkaart. Links met een lintje afgewerkt en een paar brads als finishing touch.

 I begin this year with the text of this card:
"Live the life you've imagined". This applies to everyone anyway.
This card is made in combination of my favorite colors. The stamp is not new but remains fun and is from Stampers Anonymous, well as the text.  The background stamp I can not remember. The colors are applied with a sponge and ink. The card  matted several times on a matching background card. Left  finished with a ribbon and some brads as finishing touch.