Google Translate

donderdag 25 september 2014

Kleurenpracht / Colour Splendour

Nog even een herfstkaart er tussen door.
De stempels zijn van KiCoStamps plate 61 en 59. De onderrand gedoodeld met zwarte pen.
Voor de achtergrond glossy papier gemaskerd met stroken tape. Hier tussen gesprayed met gimmermist. geeft een mooie glimmende baan over het papier.
De randen gesponst met gele Archival inkt. En gemat op gele cardstock.

Just one autumn card in between. 
The stamps are from KiCoStamps plate 61 and 59, the lower edge doodled with black pen. 
For background glossy paper masked with strips of tape. In between sprayed with gimmermist. gives a nice shiny path over the paper. 
The edges sponged with yellow Archival ink. And matted on yellow cardstock.

creatieve groetjes / creative greets
Marja

zaterdag 20 september 2014

Beauty Face

De achtergrond gemaakt met driehoek-stempelkussentjes en deze kris kras afgedrukt op het papier. De kleinere achtergrond op glossy papier. Het gezichtje van Stampendous met Archival Jet Black op apart papier gestempeld, haren er bij getekend en et geheel met acrylverf geschilderd. Deze uitgeknipt en opgeplakt. Ik wist geen tekst hierbij te verzinnen, dus gewoon zonder gelaten.

Background made ​​with triangular stamp pads and these criss-printed on the paper. The smaller background on glossy paper. The face of Stampendous with Archival Jet Black stamped on separate papers, hairs signed and all fully painted with acrylic paint. This cut and pasted. I knew this to invent no text so just left without.

Allemaal een heel fijn weekend gewenst / All a very nice weekend.


                                       creatieve groetjes / creative greets
                                        Marja

dinsdag 16 september 2014

City Life

Op een filmpje op internet zag ik een leuke werkje met zwarte gesso. Dacht ga ik proberen. Nu dat zwarte gesso lukte wel. Op de zwarte achtergrond met Dylusions inkt gespoten over een zelfgesneden stencil. Toen witte gesso er overheen. Maar ik maakte een fout. Niet getreurd want ik vond de achtergrond zelf zo mooi geworden en die wilde ik dan ook voor een deel uit laten komen.
Stencil van TCW Downtown er op, eerst met zwarte inkt gesponst en toen de andere met wit. 
De zelfgesneden stencil op apart papier gelegd en met Distress inkt gesponst. De blaadjes uitgeknipt en opgeplakt. Met witte en zwarte pen omlijnd. Was mooi maar toch het gezichtje (Art Journey) eerst met rose en toen met grijze inkt gestempeld. Vond het wat teveel aanwezig en lichter gemaakt met gesso, nu past het beter op de achtergrond. De tekst met zwarte pen door de TCW stencil geschreven.

A film on the internet I saw a nice job with black gesso. Thought, I'm going to try. Now that black gesso did work. On the black background sprayed with Dylusions ink on a self-cut stencil. When white gesso over it. But I made a mistake. Not to worry because I liked the background itself has become so beautiful and I wanted to also come true for a part.
Stencil TCW Downtown on it, first with black ink sponged and then the other with white. 
The self-cut stencil is placed on a separate paper and sponged with Distress Ink. The leaves cut out and pasted. With white and black pen outlined. Was nice but the face (Art Journey) first rose and then stamped with gray ink. Thought it was a bit too much present and made it lighter with gesso, now fits better on the background. The text written in black pen by the TCW stencil.

                                     groetjes / greetings
                                              Marja


donderdag 11 september 2014

Together

Zoals eerder gezegd mijn eerder gemaakte kaart nu verwerkt in een journal. 
De achtergrond gesprayed met Dyslusions oranje en paars. Hierover gesso gesmeerd omdat ik het te fel geworden vond.
Nog een vierkant (kaart) gesneden en deze ook gesprayed en links op het journal geplakt. De kaart met de SwirlGirls rechtsonder er overheen. 
Hierop de bloemenstempel van plate 59 (KiCoStamps) gestempeld en de rondjes van plate 61. Dit een stukje door laten lopen op de eerder gemaakte kaart.
De bloemetjes ingekleurd met witte Signo pen evenals de rondjes. 
Zo een fleurig geheel geworden.

As mentioned earlier, my card earlier now processed in a journal. 
Background sprayed with Dyslusions orange and purple. About gesso because I felt it became too bright. Another square (card) cut and this also sprayed and glued to the journal left. The card with the Swirl Girls bottom right over it. 
This flower stamp plate 59 (KiCoStamps) stamped and the circles of plate 61. This piece run by on the  previously created card. Colored the flowers with white Signo pen as well as the circles. 
Become as a colorful whole.

                                             creatieve groetjes / creative greets
                                         Marja

zaterdag 6 september 2014

Time is a Healer

Even iets heel anders en zwart / wit. Erg leuk om te doen.
Achtergrond bedekt met stencil van TCW en gesprayed met zwarte Dylusions. Hierover weer gesso gebruikt en de vlinder (zelf gegutste stempel) gestempeld en geëmbost.  Hierna in de vlinder de achtergrond wat weggewerkt met witte pen. De tekst (Stampinback) met Archival Jet Black gestempeld.

Something else, and black / white. Very fun to do. 
Achtergrond covered with stencil TCW and sprayed with black Dylusions. About gesso used again, and the butterfly (self gouged stamp) stamped and embossed. After the butterfly background which concealed with white pen. The text (Stampinback) stamped with Archival Jet Black.

                                                   Fijne dag / Nice day
                                        Marja

woensdag 3 september 2014

Groetjes en Saying Hello

Twee eenvoudige kaartjes dit keer.
De achtergrond gesprayed met grijze en roze Dylusions inkt. \Hierop het grote blad en het kleine blaadje gestempeld van plate 62 (KiCoStamps). Met pen geaccentueerd en de tekst groetjes (plate 60) gestempeld. Toen nogmaals de grote bloem en wat kleine blaadjes gestempeld op apart papier. Ingekleurd en uitgeknipt. Deze verhoogd opgeplakt.

Background sprayed with gray and pink Dylusions ink. \ At this large leaf and small leaf stamped from plate 62 (KiCoStamps). With pen and accentuated text greetings (plate 60) stamped. Then again, the big flower and some small leaves stamped on separate paper. Colored and cut out. This increased stuck.

Voor dit Saying Hello kaartje roze en grijze Dylusions inkt op een acrylblok gesprayed. Wat water er overheen en het papier er op gedrukt. Daarna het grote blad en twee kleintjes gestempeld. Ingekleurd en de tekst toegevoegd. De tekst is van plate 61 (KiCoStamps.nl).Ik liet de stempel vallen en stond er een dunne tekst waar ik het eigenlijk niet wilde. Toen nog maar zo'n afdrukje gemaakt met Hello. Maakt het toch één geheel.

For this Saying Hello card pink and gray Dylusions ink sprayed an acrylic block. Some water over it and the paper printed on. Then the large blade and two little ones stamped. Colored and text added. The text is from plate 61 (KiCoStamps.nl). I dropped the stamp falling and there was a thin text that I did not want it. Then only made ​ a thin print ​with Hello. Makes it a whole.

                           Fijne week verder / Nice week further
                                   Marja