Google Translate

vrijdag 28 juni 2013

Twee stenen / Two stones

Voor iemand die stapelgek op kikkers is, deze steen geschilderd en bestempeld. Met gesso, Dylusions inkt, de bolletjes stempel van Stampinback gebruikt en ingekleurd. De kikker erop getekend en daarna met acrylverf geschilderd.
De steen heeft, zo zie ik het althans, een vorm die lijkt op een ijsbeer. Maar ja het werd een kikker er op.

For someone who is crazy about frogs, this stone painted and stamped. With gesso, Dylusions ink stamp of the balls of Stampinback used and colored. The frog drawn on and then painted with acrylic paint.
The stone has, as I see it, a shape resembling a polar bear. but yes it was a frog on it.

Op de achterkant de bolletjes laten doorlopen.
On the back the balls to go through.
Deze tweede steen heeft een vriendin al heel lang in haar bezit en heeft een speciale betekenis voor haar. De vraag kwam dan ook of ik deze voor haar wilde beschilderen. Nu natuurlijk zeg ik daar geen nee tegen. Ze is gek op de vogeltjes in haar tuin dus het is dan ook een roodborstje geworden.
Ook hier weer gewerkt met gesso, Dylusionsinkt, acrylverf en pen.
Het vogeltje getekend en geschilderd. De blaadjes gestempeld en ingekleurd met acrylverf. Evenals de takken.

This second stone has a girlfriend for a long time in her possession and has a special meaning for her. The question then was whether I wanted to paint. These of course I do not say no to her. She loves the birds in her garden so it has therefore become a robin.
Here also worked again with gesso, Dylusionsinkt, acrylic and pen.
The bird drawing and painting. The leaves stamped and colored with acrylic paint. Like the branches.

 Op deze beide foto's de steen rondom te zien.
In both pictures the stone around to see.
Dit blijft een enorme uitdaging om te doen. De laatste steen was erg onregelmatig en bobbelig, maar wel heel erg leuk om het eindresultaat te zien.

This remains a huge challenge to do. The last stone was very irregular and lumpy, but very nice to see the end result.

Fijn weekend / Nice weekend
Marja

woensdag 19 juni 2013

Momenten als deze .../ Moments like this ....

de tekst / the text
In een la vond ik wat malletjes ooit gekocht bij verf voor mijn kleinkinderen. Zo zie je maar dit kwam mooi van pas. Dit katten stenciltje zat er bij, daar moest iets mee gebeuren. 
De achtergrond van de kaart  met Dyslusions gespoten en meerdere keren met stempeltjes gestempeld, in allerlei vormen. De rondjes met pen geaccentueerd. De kat meerdere keren op de kaart gestempeld en twee maal apart. Deze uitgeknipt en verhoogd opgeplakt. De bovenste kat getekend met witte pen. De voorste rechter kat nog gestempeld met witte inkt.
De tekst (Stampattac) als laatste er op met paarse inkt en met clear embossingpoeder geembost.
Best wel een gaaf plaatje geworden. Maar dat kan ik makkelijk zeggen want ik houd van katten.

In a drawer I found some templates ever purchased from paint for my grandchildren. So you see, this came in handy. This cat stenciltje sat upon, there had to be done with it.
The background sprayed with Dylusions ink and stamps stamped on the background of the card several times in various forms. The circles with pen accentuated. The cat several times on the card and stamped twice separately. This cut and pasted increased. The top cat drawn with white pen. The front right cat still stamped with white ink.
The text (Stampsttac) finally there with purple ink and embossed with clear embossing powder.
Become quite a cool picture. But I can easily say because I love cats.

                                                   groetjes / greetings
                                                                  Marja

donderdag 13 juni 2013

Alcohol inkt / Alcoholic ink

Alcohol inkt was totaal nieuw voor me. Maar aangestoken door de vele mooie voorbeelden op het blog van KiCoStamps, toch gaan proberen. Alhoewel ik maar twee kleuren in mijn bezit heb toch gaaf om te doen. De lichtbruine tint is inkt van Stampin-up maar deze blijft minder goed zichtbaar op bepaalde plaatsen. Toch bij het paars en groen staat het erg goed.
Dit is gewoon erg gaaf om te doen. Wat druppels op glossy paper en met een rietje blazen.
Dit is eigenlijk een probeerseltje op papier van mijn schilderspalet. Maar ik vond het zo mooi dat ik het gebruikt heb op de kaart. Ik zie er bloemen in, maar misschien hebben jullie een andere uitleg.

Alcohol ink was totally new for me. But lit by the many fine examples on the blog of KiCoStamps, still going to try. Although I only have two colors in my possession still cool to do. The light brown tint ink is from Stampin up but it remains less visible in some places. Yet in purple and green is very good.
This is just really cool to do. What drops on glossy paper and blowing through a straw.
This is actually a trying it on paper of my palette. But I found it so beautiful that I've used it on the map. I see flowers, but maybe you have another explanation.

                               groetjes en fijn weekend /  
greetings and a nice weekend
                                                            Marja

vrijdag 7 juni 2013

Ladies with my own stamp and stencil


Ben even tijdje rustig geweest maar hier ben ik weer. Allereerst wil ik mijn nieuwe volgers welkom heten. Fijn dat jullie mijn werk waarderen.

Drie kaarten met dezelfde zelfgegutste stempel en bij de bovenste een zelfgemaakte stencil.
Deze kaarten zijn bespoten met Glimmermist. 
De stempel rechtsboven en onder is van Stampers Anonymous.

Still a little time quiet,  but here I am again. 
First thanks to my new followers and thanks you will preciate my work.

Three cards of the same carved stamp by myself at the top and a homemade stencil.
These cards are sprayed with Glimmer Mist.
The stamp above on the right and below is from Stampers Anonymous.

Bij de tweede kaart andere kleuren gebruikten de stempel rechts meer in z'n geheel gebruikt.

The second card other colors used the right stamp being used in its entirety.
Bij deze derde kaart wederom in andere kleuren en de achtergrond getekend en gedoodeld.
Erg leuk om te zien wat voor effekten je kunt maken met één dezelfde stempel.

In this third card again in different colors and drawn the background and doodeld.
Very nice to see what effects you can create with the same stamp.

zelf gegutste stempel / carved stamp bij myself

zelfgesneden stencil negatief en positief
selfmade stencil negative and positive

Allen een heel fijn weekend gewenst en blijvend mooi weer.

All a very nice weekend desired and nice sunny weather.
                                         
                                             groetjes / lovely greet
                                                         Marja