Google Translate

donderdag 18 juli 2013

Vlinder en BLOGPAUZE / Butterfly and BLOGPAUSE

Klik voor vergroten/ Click for enlarge

Hi allemaal,

Op allebei mijn blogs staat deze vlinder.
Rechts is de rups te zien, de vlinder is uit zijn cocon gekropen en vliegt het licht tegemoet. Met deze vlinder wens ik al mijn blogkijkers en blogvolgers een lichte, warme en zonnige zomer  en vakantie toe. 
Ik ga er even een tijdje tussenuit. Heb nog wat projektjes op de plank liggen, wil ook even creatief bijtanken en natuurlijk even meer tijd om aandacht aan mijn kleinkinderen te geven.

Ook dit werk is weer gemaakt met alcohol inkt op Yupo papier (21x11 cm)  ik heb er zo'n plezier in om dit uit te proberen. Ken niet veel technieken dus gewoon maar kijken wat het doet, met toch mooie resultaten.

Ik verwacht in ieder geval eind augustus weer terug te komen op mijn blog.
Fijne tijd allemaal en lieve groetjes
                          Marja
Hi All,

Right shows the caterpillar, the butterfly has crawled out of its cocoon and fly to meet the light. This butterfly I wish all my blog viewers and blog followers a bright, warm and sunny summer and vacation.
I spend a break away for a while. Have some projekts on the shelf, would also like creation refueling and obviously just more time to my grandchildren to give attention.

This work is again made ​​with alcohol inks on Yupo paper (21x11 cm) I'm so fun to try this out. So just do not know many techniques but look what it does, yet with good results.

I expect to get back on my blog at least the end of August.
Good time and all dear greetings
                           Marja

zaterdag 13 juli 2013

Droomlandschap / Dreamlandscape

21 x 9 cm
Zoals te verwachten was,  ik kan er even niet mee stoppen. Wil nog zoveel uitproberen. Dus hier mijn droomlandschap. De kleuren zijn in het echt een beetje helderder maar ik kan dit met de camera niet vangen. Dit keer twee kleuren Alcohol Inkt gebruikt, Sailboat Blue en Sunset Orange. Wederom op Yupo papier.

As was to be expected, I can not just stop. Want to try so much. So here is my dream landscape. The colors are in real life a little brighter but I can not catch it with the camera. This time two colors Alcohol Ink used Sailboat Blue and Sunset Orange. Again on Yupo paper.

Fijn en zonnig weekend / Nice and sunny weekend
                                 Marja

woensdag 10 juli 2013

Alcohol Inkt op Yupo / Alcohol Ink on Yupo


Hier mijn alleerste probeersel met Alcohol Inkt op Yupo.
Ik ben erg blij dat eindelijk Yupo in Nederland te verkrijgen is, want dit werkt zo super en gaaf met Alcohol Inkt. Yupo is papier met een synthetisch laagje, dus glad.
Ben een beetje aan het experimenteren en verschillende dingen uit aan het proberen. Het is gewoon een verassing wat het echt wordt, voor mij althans omdat ik nog geen echte technieken weet. 
Dit is een strookje van 17,5 x 8 cm. Hieronder heb ik het verwerkt tot een kaart.

Here's my first stab at Alcohol Ink on Yupo.
I am very happy that finally obtain Yupo in the Netherlands, because this works so super cool with Alcohol Ink. Yupo paper is a plastic layer, so smooth.
Be a bit of experimenting and trying different things out. It's just a surprise what it really is, at least for me because I know no real techniques yet.
This is a strip of 17.5 x 8 cm. Below I have included it as a card.


Heb er nog twee gemaakt. Echt uitproberen wat kan. 
Een bloem en een vogel. De vogel leek eerst een vis maar nu lijkt het toch meer op een vogel. Wel erg bont van kleur. Misschien wil ik teveel in één keer, dat kan ook. Maar deze probeersels wil ik toch even laten zien.

Have made two others​​. Really try what is possible.
A flower and a bird. The bird appeared first as a fish but now it seems more like a bird. Well very fur color. Maybe I want too much at once, that is also possible. But these tryouts, I want to show you yet.

Ik heb er een nieuwe verslaving bij denk ik. Dit werken met Alcohol Inkt op Yupo is zo leuk om te doen.

 I have a new addiction I think. This works with Alcohol Ink on Yupo's so fun to do.

                             warme groetjes / warm greetings
                                                Marja

donderdag 4 juli 2013

Alcohol inkt en Friends / Alcohol ink and Friends


Op glossy paper de achtergrond gebrayerd met Big & Juicy -Waterfall (KiCoStamps). Hierop gespeeld met alcohol inkt. En dan maar kijken wat het wordt. Soms een"beetje" sturen, want ik ben nog maar een beginneling met de alcohol inkt. Ik haal er een bomen uit.
Hierna een deel er af gesneden en dat vind ik nog steeds moeilijk om te doen, maar een A4-tje is een beetje moeilijk te verwerken tot een kaart. Dus twee kaarten uit dit vel. Hieronder de eerste.

On glossy paper background brayerd with Big & Juicy Waterfall (KiCoStamps). This played with alcohol inks. Then just to see what it is. Sometimes steering a "little", because I am only a novice with the alcohol ink. I see trees.
After a part is cut off and that I still find hard to do, but an A4 is a bit difficult to process into a card. So two cards from this sheet. Below the first.
Voor deze eerste kaart de drie vrienden (Art Journey) op glossy papier gestempeld, ingekleurd en uitgeknipt. Ze verhoogd opgeplakt. De tekst (Hero Arts) met Versamark en blauwe Archival inkt gestempeld en met clear embossingpoeder verhit. Tot slot de vogeltjes.

For this first card the three friends (Art Journey) on glossy paper stamped, colored and cut out. They raised stuck. The text (Hero Arts) with Versamark and blue Archival ink stamped with clear embossing powder heated. Finally the birds.
Hier met Big & Juicy - Foliage (KiCoStamps) gebrayerde achtergrond gemaakt. Hierop de huizen gesponst met stencil  TCW -Mini Urban Landscape evenals de tekst travel/journey.  Links de boom (PSX) gestempeld en geembost. Op de voorgrond wat rondjes en structuur gestempeld. Op apart papier de bloemetjes (KiCoStamps - van mijn eigen sheet), uitgeknipt en verhoogd opgeplakt. Dit geeft wat extra diepte. De tekst friends (AJ) gestempeld en met witte gelpen wat lichtaccenten aangebracht.
Ik heb er erg van genoten om dit te maken en ik hoop dat jullie net zo genieten bij het kijken er naar.

Here with Big & Juicy - Foliage (KiCoStamps) gebrayerde background made. This housing sponged with stencil TCW Mini Urban Landscape and the text travel / journey. Left the tree (PSX) stamped and embossed. In the foreground some laps and structure stamped. To separate the paper flowers (KiCoStamps - my own sheet), cut out and pasted increased. This gives some extra depth. The text friends (AJ) stamped and made some light accents with white gel pen.
I enjoyed it very much to make this and I hope you enjoy just as when looking at it.

                                  warme groetjes / warm greets
                                                  Marja