Google Translate

dinsdag 31 december 2013

Achter de horizon / After the horizon


 Encaustic werk:
             Achter de horizon het jaar 2014 in.

Allereerst wil ik Corine, Alie, Miranda, Conny, Bianca, Lutgarde en Tiny  heel hartelijk bedanken voor de prachtige verjaardagskaarten. Dit fleurde mijn dag een beetje zonniger, aangezien ik die dag een begrafenis had van een naast familielid.

Ook wens ik iedereen een
GEZOND, LIEFDEVOL EN CREATIEF 2014
       toe.

 Encaustic work:
               After the horizon into the year 2014.

Also I wish you all a
HEALTHY, LOVELY AND CREATIVE 2014.

Lieve groet / lovely greet
MARJA

woensdag 25 december 2013

Trust and Be

Met deze kaart met zelfgesneden stencils gemaakt, wens ik jullie
heel fijne en liefdevolle Kerstdagen
toe.

With this card made with self-made cut stencils, I wish you
a very nice and loving Christmas.

lieve groeten / lovely greets
Marja

dinsdag 10 december 2013

Encaustic

Voor de verjaardag van mijn zus heb ik dit landschapje gemaakt met Encaustic wax.
Het straalt zo'n enorme rust uit en aangezien zij vrij ziek is kan ze deze uitstraling heel goed gebruiken.
Maar bovenal was het ook weer gaaf om de was er goed op te krijgen.

 For my sister's birthday, I made ​​this little landscape with encaustic wax.
It exudes such enormous tranquility and since she is pretty sick, she may very well use this image.
But above all it was cool weather the wax good to get there on.


De ballerina heb ik gemaakt voor de verjaardag van Kimara. Hij staat jammer genoeg een beetje schuin, maar is toch goed te zien. Ook met encaustic wax gemaakt.

Ballerina I made for the birthday of Kimara. He is unfortunately a bit oblique, but it is still good to see. Also made ​​with encaustic wax.

                                            Creatieve groet / Creative greet
                                                           Marja

woensdag 4 december 2013

Gezicht 2 en 3 / Face 2 and 3

Hierbij de twee andere kaarten/journal met hetzelfde gezicht (internet plaatje van Jolanda).
De eerste achtergrond (al eerder gemaakt) op glossy paper en op A4 formaat. Eigenlijk een journal page.
Gesso gebruikt en hierop inkt weggeblazen met een rietje. Hierop het gezicht geplaatst.
Ik heb er verder niets aan toegevoegd omdat ik dit zo erg mooi vind en het best een beetje artistieke uitstraling geeft.

Here, the two other cards / journal with the same face (web graphic Jolanda).
The first background (created earlier) on glossy paper and A4. Actually a journal page.
Gesso and used this ink blown with a straw. Placed on it's face.
I have also added nothing because I think this is very nice and it gives artistic look quite a bit.
Deze derde kaart is een grotere kaart. Ik moet echt leren om alles kleiner te maken maar
elke keer kom ik op groot uit (haha). Vaak wel aangepast aan een grote envelop maar deze wordt een beetje moeilijk.
De varens zijn van een stencil van TCW, opgebracht met gesso vermengd met verschillende kleuren acrylverf nadat het gezicht er eerst opgezet is.
Het gezicht wel wat verder bewerkt met aquarelverf.

The third card is a bigger map. I really need to learn to make everything smaller but
every time I come out on the big (haha). Often adapted to a large envelope, but it is a bit difficult.
Ferns are a stencil of TCW, brought up with gesso mixed with different colors of acrylic paint after the face is first set up.
Face some further worked with watercolor paint.
                     
                                  lieve groetjes / lovely greet
                                                Marja

zaterdag 30 november 2013

Gezicht (1) - Face (1)

Gezichten vind ik erg mooi. Van Jolanda kreeg ik via internet een paar plaatjes toegestuurd (nogmaals heel erg bedankt Jolanda) en met dit gezicht heb ik drie viariaties gemaakt, waarvan hier de eerste.
Op een glimmermist achtergrond het gezicht bewerkt en met pastelpotlood nog wat accenten gemaakt. Hierop de takjes stencil Van TCW gelegd en gesso vermengd met acrylverf ingesmeerd. Ook de varen stencil onderaan. Door de gesso komen de takken en blaadjes verhoogd er op te liggen. En het gezicht iets meer naar de achtergrond.
Het blijft jammer dat je de mooie glans van de glimmermist niet ziet op de foto. Heb getracht dit toch te vangen (fotootje onderaan). Ook heeft de kaart geen tekst, dat doet afbreuk vind ik. Iedereen mag er het zijne van denken, vinden en voelen.

Faces I find very beautiful. Jolanda was sent me a few pictures on the internet (thanks again Jolanda) with this face, I made ​​three viariaties, which here first.
One glimmer mist background face processed and made ​​some accents with pastel pencil. Put this sprigs stencil from TCW and gesso mixed with acrylic paint smeared. The fern stencil underneath. Come through the gesso the branches and leaves are raised to lie. And the face slightly to the background
It remains a pity you do not see the beautiful luster of glimmermist on the photo. Have tried yet to catch (picture below). This card also has no text, which detracts I think. Everyone should be his own thinking, finding and feeling.Fijn weekend / Nice weekend
               Marja

woensdag 27 november 2013

Have Fun / Laugh

De achtergrondjes van deze twee kaarten zijn gemaakt met Dylusions inkt. En lagen te wachten om verder verwerkt te worden.
Op de eerste kaart de gezichten-stencils gebruikt van Istencils. De blokjes en blaadjes van Dyslusions met gesso aangebracht.. De figuurtjes van een zelfgesneden stencil (zie onderste foto) er op geschilderd met acrylverf 
Verder afgemaakt met een zwarte en witte Signo-pen en de rondjes gedoodled.
De teksten (Inkadinkado en Dyslusions) met Archival Jet Black gestempeld.


De tweede kaart de achtergrond met blauwe inkt gekleurd. Hierop

met een zelfgesneden stencil de figuurtjes met Dyslusions inkt bespoten in paars en groen. Met zwarte pen afgewerkt.
Op de achtergrond met een tekst stencil van TCW met witte verf de tekst erop gesponst.
Met Archival inkt weer de andere teksten.

The backgrounds of these two cards are made with Dylusions ink. And were waiting to be processed further.
On the first card faces stencils used from Istencils. The cubes and leaves of Dyslusions applied with gesso. The figures of a self-cut stencil (see bottom picture) painted on with acrylic paint
Furthermore, topped with a black Signo pen, and doodled circles.
The texts (Inkadinkado and Dyslusions) stamped with Archival Jet Black.

The second card background with blue ink stained. This
with a self-cut stencil the figures with Dyslusions ink sprayed in purple and green. Finished with black pen.
In the background, with a text-stencil by TCW  paint sponged with white acrylic text on it.

With Archival inks again another text personalized.

                       met creatieve groet / with creative greet
                                              Marja

zondag 17 november 2013

Leef - Live / Vrienden - Friends

Een super grote Tag (10,5x21,5 cm) en een smalle lange kaart.
Voor de achtergrond een stuk keukenrol met opgevangen inkt op de grote Tag geplakt. Dit stukje keukenrol was zo mooi van kleur dat ik het niet kon weggooien. Dus nuttig gebruikt.
Het figuurtje is een zelfgesneden stencil. Verder stencils gebruikt van TCW en Dylusions (blaadjes).
De tekst met lettersjabloontjes er op gesponst, alles met acrylverf.
Afgewerkt met witten en zwarte signo-pen.

A super large Tag (10,5x21,5 cm) and a long narrow card.
For the background paper towel with collected ink stuck on the large Tag. This piece of kitchen was so beautiful color that I could not throw it. Used so useful.
The figure is a self-cut stencil. Further use of stencils TCW and Dylusions (leaves).
The text template letter gently sponged on it, all with acrylic paint.
Finished with whites and black signo pen.
Op deze smalle lange kaart weer restjes verwerkt. De achtergrond is een stukje papier met Dylusions spray inkt. Van de uitloper een stam gemaakt en de kroon met doodles getekend. De vrienden (Art Journey) eerder gemaakt maar pasten toen niet op die betreffende kaart, bewaren en dus nu te gebruiken.
Alles gemat op een donkerblauwe cardstock.

This long narrow card again leftovers processed. The background is a piece of paper with ink spray Dylusions. An offshoot made of the tribe and ​​the crown signed with doodles. The friends (Art Journey) made ​​earlier but then did not fit on the card, store and so now to use.
All matted on a dark cardstock.

                       Iedereen een fijne zondag / a nice Sunday everyone
                                                             Marja

donderdag 14 november 2013

Kat en Hond / Cats and Dogs

Even geen alcohol inkt dit keer. Maar een kaart met rest papiertjes.
Oefenpapiertjes en stukjes papier dat over is gooi ik nooit weg. En bij deze eerste kaart kwam dit mooi van pas. Alleen een kwestie van bij elkaar passen en verder nog wat kleuren. Ook de achtergrond lag te wachten.  De bloemen zijn van Hero Arts en de blaadjes stempels van mezelf (KiCoStamp). De poesjes van KatzelKraft. De tekst van Dylusions. De bloemetjes afgewerkt met wat strass-steentjes.
Echt Love is het geworden.

Just no alcohol ink this time. But a card with remaining wrappers.
Practice wrappers and pieces of paper that is over I never throw away. And when this first came across this card handy. Only a matter of fit together and what further colors. The background was waiting.  The flowers are from Hero Arts  and the leaves stamps of myself (KiCoStamp). The pussies KatzelKraft. The text of Dylusions.  The flowers finished off with some rhinestones.
Love really has become.

Deze kaart heb ik eerder gemaakt voor mijn schoondochter die jarig was. Zij hebben sinds een paar maanden een nieuwe huisgenootje en het is echt een schatje.
Ik heb van haar een transfer (met Art Medium) gemaakt op de kaart. De voorgrond gesponst met StaZon Cactus Green en de takjes  (Inkadinkado) met Archival Jet Black gestempeld. Alles op een appeltjesgroene cardstoch geplakt. Is het geen schatje onze Riva?

This card I made ​​earlier for my daughter in law who had her birthday. They have since a few months a new little roommate and it's really a sweetheart.
I got made her a transfer (with Art Medium)​​on the card. The foreground sponged with Stazon Cactus Green and twigs (Inkadinkado) stamped with Archival Jet Black. All on a floral green card still stuck. Is it not a sweety our Riva?

                                     groetjes / greetings
                                                Marja

vrijdag 8 november 2013

Rotsen op Keramiek / Rocks on Ceramic

22,5 x 15 cm
Allereerst heel hartelijke dank voor jullie lieve en meelevende reacties op mijn zere schouder. 
Het gaat heel langzaam de goede kant op.

Mijn eerste experiment met Alcohol Inkt op een Keramiek tegeltje.
Vond het wel heel anders werken maar ook weer gaaf om te doen. Het ging nu even om het effekt, hoe reageert de inkt en niet om het tafereeltje zelf. Maar als ik eerlijk ben vind ik het toch wel mooi geworden. 
Dit is geen zwaar werk dus ging fijn. Zo stapje voor stapje verschillende dingen uitproberen.

First, very heartfelt thanks for your kind and sweet comments on my sore shoulder.
It goes very slowly in the right direction.

My first experiment with AI on a Ceramic tile.
Did it work very differently but again cool to do. 
It was now as to the effect, how does the ink react, not the scene itself. But if I'm honest I find it quite become beautiful.
This is not hard work so went fine. So try different things step by step.

                        fijn weekend / nice weekend
                                          Marja

maandag 4 november 2013

MAGIC


Daar ik al een paar dagen last heb van een frozen shoulder ben ik een beetje beperkt, maar kan het niet laten om toch iets te maken. Gelukkig is de ergste pijn door de medicijnen weg, maar het zal nog wel even duren voordat alles weer normaal funktioneert, maar mijn rechterarm doet het gelukkig nog wel.
Voor de achtergrond heb ik de Tag gesponst met Archival inkt. Hierop aan de boven- en onderkant gestempeld met de zelfgesneden bladstempel (zie kleine foto onder). Gesneden uit een gummetje (Hema), gezien op Pinterest en dat werkt uitstekend.
Het gezichtje is een plaatje (van wie?) dat ik nog had liggen en heb het bewerkt met Alcohol inkt. Maar dat kwam niet door mijn keuring heen. De inkt vang ik meestal op op een schoon blaadje en was aan de achterkant van het gezichtje gekomen. Veel mooier, dus gewoon omdraaien. De haren wat veranderd en er een paardestaart van gemaakt. Een glitterbandje om het haar en de hals, een stukje lint was uitgepluist en dat heb ik als bloemetje onderaan geplakt. Heeft een mooie glans door de lovertjes maar op de foto niet goed te vangen. De tekst MAGIC van Lost Coast Designs met witte Brilliance inkt gestempeld en met clear embossingpoeder geëmbost. Bij ander licht zie je de mooie glans. Omlijnd met zwarte pen, want de tekst viel wat weg. Al met al vind ik het zelf wel echt "Magic".


Since I last got a frozen shoulder for a few days I'm a bit limited , but can not resist something to do. Fortunately, the worst pain medications by the way , but it will be some time before everything works like normal again , but my right arm does still happy .
For the background I sponged the tag with Archival inks. This at the top and bottom stamped with the self- carved leaf stamp ( see small picture) . Carved out of an eraser ( Hema ) , seen on Pinterest and that works great .
The face is a picture ( of whom? ) That I had lying around and have worked with Alcohol ink . But that was not because of my testing it. The ink I usually catch on to a clean sheet and that was at the back of the face. Much nicer, so just turn around . The hair has changed and made ​​a ponytail . A glitter band around the hair and neck , a piece of ribbon was broken lint and I have pasted below as a flower. Has a nice shine through the sequins but catch not good in the the picture. The text of MAGIC of Lost Coast Designs with white Brilliance ink stamped and embossed with clear embossing powder. In another light you can see the beautiful shine . Outlined with black pen , because the text was what disappeared. All in all, I think it's really " Magic".

zelfgesneden stempel
                                        creatieve groetjes / creative greets

                                                                     Marja

maandag 28 oktober 2013

Landschap "2" / Landscape "2"

Landschap 2. Alcoholinkt op Yupo
Dit keer geprobeerd een andere invalshoek te krijgen en een ander diepte-effekt
Je kijkt nu vanaf de heuvel meer de diepte in met daarachter de glooiende heuvels.
De boom links creëert de diepte nog eens extra.

Landscape 2. Alcohol Ink on Yupo
This time tried to get a different perspective and a different depth effect
You look from the hill more depth and behind the rolling hills.
The tree on the left creates the depth even more.

                         Fijne week verder  / Further fine week
                                                      Marja

vrijdag 25 oktober 2013

Domino's

Weer eens iets anders, alhoewel ik mijn alcohol inkt trouw ben gebleven.
Dit keer mijn eerste domino stenen met alcohol bewerkt, sommige ook gestempeld en ge-embost en wat glitter toegevoegd. Tot slot een dikke laag Glossy Accents op de voorkant gedaan, dit geeft een mooie, wat bolle glanslaag.
Een vriend van me was zo geweldig om op verschillende manieren gaatjes in de stenen te boren zodat ik er sieraden van kan maken. Hier een paar voorbeelden en ook dit is erg leuk en gemakkelijk om te doen.
Wel moesten er weer kraaltjes aan te pas komen en ik ben mijn sieradendoos aan het doorzoeken. Armbanden en kettingen die ik nooit meer gebruik slopen en de kraaltjes bewaren. Scheelt weer in de portemonnaie toch?

Something different, although I remained faithful in my alcohol ink.
This time my first dominoes with alcohol edited, some also stamped and embossed and added some glitter. Finally, a thick layer of Glossy Accents on the front done, this gives a nice, what convex gloss
A friend of mine was so great to drill holes in the stones in different ways so that I can make jewelry. Here are a few examples and this is very nice and easy to do.
Well beads were again to be useful and I am my jewelry box that match. Bracelets and necklaces that I never more use demolish and keep the beads. Saves in the wallet right?

                                    Fijn weekend / Have a nice weekend
                                                        Marja
     


zaterdag 19 oktober 2013

Gekke, Bolle Vogel / Crazy, Chubby Bird

Wederom met Alcohol Inkt aan de slag gegaan. Ik wilde het een en ander uitproberen en kijken of ik de inkt nog meer kon sturen. Nu dat mislukte in eerste instantie helemaal en het was een warboel geworden. Niet getreurd gewoon alcohol er over gespoten, afgeveegd en opnieuw beginnen. Deze gekke, bolle vogel kwam te voorschijn. Al met al vond ik hem toch wel gek en leuk en laat hem dan ook maar even zien.

Again started working with Alcohol Ink. I did some things to try and see if I could send the ink more. Now that initially failed completely and it had become a mess. Do not worry just about alcohol sprayed, wiped and start again. This crazy, chubby bird emerged. All in all I thought him to be crazy and fun and let him see you anyway.

                              Fijn weekend / Nice weekend
                                            Marja

donderdag 10 oktober 2013

Landschap "1" / Landscape "1"

Natuur blijft me boeien, ik hou van bomen, heuvels, water en vogeltjes. Dus probeer hier vele variaties op te maken met de Alcohol Inkt op Yupo papier.
Een titel verzinnen voor deze landschappen is moeilijk als je er meerdere maakt, dus vanaf nu begin ik gewoon met nummeren.
Ik hou van de boom dus hij moest er op, maar niet alleen daarom. Ook om de diepte te geven aan het landschap.
Ik ben aan het uitproberen om de inkt meer te kunnen sturen en dat blijft een heerlijk avontuur.
Het gebeurt ook echt dat het niets wordt (naar mijn idee) en dan gaat er alcohol over en spoel ik veel weg en begin opnieuw. De inkt vang ik wel op op een ander papiertje, want anders is het zonde van de inkt. 
Ik hoop dat ik een beetje van mijn enthousiasme over kan brengen en jullie van dit landschap kunnen genieten net als ik doe.

Nature continues to fascinate me, I love trees, hills, water and birds. So try here to do many variations with the Alcohol Ink on Yupo paper. 
Come up with a title for these landscapes is difficult if you have multiple makes, so now I just start numbering.
I love the tree so he had to, but not only that. Also to give the landscape the depth.
I'm trying to control the ink and remains a wonderful adventure.
It also happens that it really is not (in my opinion) and there is alcohol in and rinse far away and start again. The ink I catch it on to another piece of paper, otherwise it is a waste of ink.
I hope I can bring a bit of my enthusiasm and you can enjoy this scenery as I do.

                               groetjes  /  greetings
                                        Marja

zaterdag 5 oktober 2013

Mijn Lotusbloem / My Lotus flower

Ook dit keer weer even gespeeld met Alcohol Inkt. De kleuren laten vloeien totdat ik het een mooie achtergrond vond. Hierop mijn zelf ontworpen lotusbloem meerdere malen gestempeld. Met clear embossingpoeder bewerkt. Hierna ingekleurd met alcohol inkt. De alcoholinkt (bijna alle kleuren) evenals mijn Lotusstempel zijn van KiCoStamps.

This time again I played with Alcohol Ink. The colors to flow until I found it a nice background. This my self designed lotus stamped several times. Edited with clear embossing powder. After colored with alcohol ink. The alcohol ink (almost all colors) as well as my Lotus Stamp of KiCoStamps.

                                      Fijn week /  Nice weekend
                                                           Marja

dinsdag 1 oktober 2013

YES Yupo bij KiCoStamps

Mijn vorige werk en deze zijn beide gemaakt op de Yupo van KiCoStamps. Ik had het voorrecht een proef vel Yupo van Conny te ontvangen om het een en ander uit te proberen. Nu het werkt super zoals jullie kunnen zien. 

Nu ook bij KiCoStamps te verkrijgen in pakketjes van 5, 10 en 25 vellen.
Voor deze kaart eerst met alcohol inkt een achtergrond gemaakt en hierop eveneens met deze inkt de boom gemaakt. Als laatste wat spetters alcohol er op gespetterd.

My previous work and this one are both made on Yupo of KiCoStamps. I had the privilege to receive a sheet of Yupo of Conny to tryy some. Now it works great as you can see.

Now available at KiCoStamps in packages of 5, 10 and 25 sheets.
For this first card made the background with alcohol ink and also made ​​the tree with this ink. Finally some drops of alcohol splattered on it.

                                     groetjes -  greetings
                                                Marja

woensdag 25 september 2013

PUURHEID / PURITY

Alcohol inkt op Yupo / Alcohol Inks on Yupo
PUURHEID    
Dit voel ik als ik naar dit landschap kijk.
De rust, vrede en puurheid straalt hier van af en geeft een diepe innerlijke rust.
Fantastisch om te maken, heerlijk om te voelen en stil om naar te kijken.
Daarom ook geen toevoegingen gedaan, maar puur de eerste inkt.

PURITY
This I feel when I look at this landscape.
The rest, peace and purity shines here and gives off a deep inner peace.
Fantastic to make, delicious to feel and quiet to watch.
Therefore made ​​no additions, but just the first ink.

creatieve groeten, creative greet
Marja

zaterdag 21 september 2013

Gelli Plate 2


Nogmaals twee afdrukken  gemaakt op mijn Gelli Plate.
Heb acrylverf gebruikt en twee zelf gesneden stencils. De eerste verder uitgewerkt en met pen wat doodles toegevoegd.

Again made two printswith my Gelli Plate.
Used acrylic and two self cutted stencils. The first one worked out and added some doodles on it.

              Een fijn weekend /  A nice weekend
                                      Marja

zondag 15 september 2013

Gelli Plate


In de afgelopen break heb ik niet stil gezeten. Heb ik eindelijk mijn gelli plate gepakt om het een en ander uit te gaan proberen. Ik heb veel achtergronden gemaakt, die de komende tijd wel eens langs zullen komen. Deze eerste twee komen zo van de plate, dus niet verder bewerkt. Acrylverf en stencils gebruikt. De witte patronen met een kam gemaakt.


In recent break I have not been idle. I finally caught my gelli plate to one another and give it a spin. I have made ​​many backgrounds, the future will come again. along well. These first two come as the plate, not further worked. Acrylic paint and stencils used. The white patterns done with a comb.

.Deze afdrukken hebben allemaal een A4 formaat, dus te gebruiken als Art Journal. Maar in stukken gesneden ook prima te gebruiken als achtergronden voor kaarten.These prints all have an A4 format, so use as Art Journal. But cut into pieces also great to use as backgrounds for cards.
O
Hiernaast heb ik een afdruk bewerkt tot aan Art Journal. Er op gewerkt met alcolhol inkt, ook op het figuur wat gekleurd met deze inkt. Tot slot bepaalde lijnen geaccentueerd met witte pen.
Besides I edited a print to Art Journal. It worked on with alcoholic ink, also the figure some colored with this ink. Finally, certain lines accented with white pen.


Nog een paar resultaten.


A few more resultst.


Op zaterdag 21 september geeft KiCoStamps (www.kicostamps.nl) een workshop met de Gelli Plate. Er zijn nog enkele plaatsen over.

               Fijne zondagavond / Nice Sunday evening
                                           Marja

maandag 9 september 2013

Pauw en vogeltje / Peacock and little bird

Bij het zien van de schitterende Noorderlicht kaart van Gery, kon ik het niet laten het ook te proberen. Maar het resultaat is aanzienlijk minder. Klik maar eens hier hoe mooi bij deze achtergrond is bij Gery.
Maar goed het is een mooie achtergrond (Kaleidacolor Caribbean Sea) geworden voor deze trotse pauw (Elusive Images).  Een paar swirls er bij gestempeld en hij zit parmantig op zijn hek.

Upon seeing the beautiful Northern Lights card  of Gery, I could not resist it a try. But the result is significantly less. Check back here at how beautiful this background (Kaleidacolor Caribbean Sea) is by Gery.
But it has become a beautiful backdrop for this proud peacock (Elusive Images). A few swirls stamped upon and parmatig he sits jauntily on his fence.

Hier nog een klein felicitatiekaartje. De achtergrond is Alcohol Inkt
en het vogeltje is met zwart geembossed. De kleine blaadjes (Stampinback)
gestempeld met zwarte Versafine inkt. Tot slot een heel klein strasssteentje als oogje.

Here a small congratulatory. The background is alcohol inks
and the bird with black embossed. The small leaves (Stampinback)
stamped with black Versafine ink. Finally a tiny rhinestone and eyelet.

groetjes / greetings
Marja

vrijdag 6 september 2013

2e deel serie bomen / 2nd part serie trees

Deze bomenstempel is eigen ontwerk en uitgebracht bij KiCoStamps.nl
These trees stamp is my own design and released by KiCoStamps.nl


Hier dan de tweede reeks uit de serie bomen.
Alle achtergronden zijn gemaakt met Alcohol Inkt op Yupo en daarop gestempeld met Archival Jet Black.
Blijft erge leuke resultaten geven.

 Here the second part of the trees series.
All backgrounds are made ​​with Alcohol Ink on Yupo and then stamped with Archival Jet Black.
Continues to severe nice results.

                             Fijn weekend / Nice weekend
                                             Marja

maandag 2 september 2013

Friends are special

Op verzoek nog een kaartje gemaakt met de vrienden van Art Journey.
De achtergrond gemaakt met Dylusions inkt en wat stencils. 
Het huis en de harten zijn van Studio Art Stamps. 
Dit geheel geeft jeugdherinneringen.

Upon request made ​​another card with the friends of Art Journey.
The background made with  Dylusions ink and some stencils.
The home and the hearts are stamps of Studio Art Stamps.
This gives a whole childhood memories.

                    groetjes /  warm greetings
                                       Marja