Google Translate

zondag 31 maart 2013

De Cirkelboom / The Circle tree

Het is zo leuk ook ik ontdek spelenderwijs dat ik elke keer weer een totaal andere sfeer kan maken met de stempels. Zo ook deze kaart.
Zes cirkels van plate 51 gestempeld met Versamark en deze met de prachtige goud/bruine glitter embossingpoeder van KiCoStamps geëmbost. Deze geplakt op een glanzende bewerkte kaart. De dubbele boom (plate 49) gestempeld en bespoten met Dyslusions bruin en Colorwash Butterscotch. Uitgeknipt en verhoogd opgeplakt. De gans (van plate 29 KiCoStamps) gestempeld, ingekleurd en uitgeknipt. Deze ook verhoogd opgeplakt. Gemat op bruin en creme cardstock.
Eenvoudig maar toch erg mooi vind ik.

It's so nice I also discover playfully me every timethat I can make a totally different atmosphere  with the stamps. Similarly this card.
Six circles of plate 51 stamped with Versamark and the beautiful gold / brown glitter embossing of KiCoStamps embossed. This stuck on a shiny edited card. The double tree (Plate 49) stamped and sprayed with Dyslusions brown and ColorWash Butterscotch. Cuts out and pasted increased. The goose (from plate 29 KiCoStamps) stamped, colored and cut out. This also increased pasted. Matted on brown and cream cardstock.
Simple but very nice I think.

glitter embossingpoeder / glitter empossingpowde

        creatieve groet en fijne zondag /  creative greet and nice Sunday
                                                   Marja

vrijdag 29 maart 2013

Dikke Kus / Big Kiss


Kimara deze is voor jou met een dikke kus van mij.
De achtergrond gemaakt met inkt en water op acrylblok en hier de kaart doorheen gehaald. Het meisjeskopje van plate 50 (de favoriet van Kimara) er op gestempeld, gemaskerd en de bomen er achter gestempeld. Daarna de voorgrond bloemetjes van plate 48. Ook deze gemaskerd en daarna het vogeltje er op gemaakt. Alles natuurlijk ingekleurd met inkt en dove blender pen. De bloemboom (plate 49) gestempeld, ingekleurd en uitgeknipt.Uit apart papier een cirkel uit het papier gesneden. Deze toen over de gestempelde afbeeldingen geplakt. De bloemboom verhoogd opgeplakt. Ook hier was mijn witte Signo pen weer onontbeerlijk. Tot slot de tekst, eveneens van KiCoStamps en alles gemat op wijnrode cardstock.

Kimara this is for you with a big kiss from me.
The background made with ink and water on acrylic block and here the map through achieved. The girl of  plate 50 (the favorite of Kimara) is stamped, masked and stamped the trees behind. Then the foreground flowers from plate 48. These masked and then made ​​birdie there. All naturally colored with ink and deaf blender pen. The flower (Plate 49) stamped, colored and cut out.From separate paper cut a circle out of the paper. This was about the stamped images pasted. The flower increased pasted. Again, my white Signo pen again indispensable. Finally, the text also KiCoStamps and all matted on wine red cardstock.

Allemaal een heel fijn weekend, heel fijne Paasdagen en nog 1 weekje wachten en dan is het zover, het Event in Zeist.
Have a nice weekend, very happy Easter and still 1 week waiting and you have it, the Event in Zeist.
                                         Marja

woensdag 27 maart 2013

Bloemen / FlowersBij een workshop bij KiCoStamps werd deze Wandtapijttechniek gedaan. Erg mooi resultaat geeft dit met een prachtige laag clear embossingpoeder er overheen.
Een cirkel uitgesneden en de zijkanten iets verschoven opgeplakt.
De grote en kleine bloemen (plate 51 van KiCoStamps) drie maal op apart papier gestempeld met Stazon Iris en ingekleurd met bijpassende kleuren inkt. Uitgeknipt en de voorste bloemen verhoogd opgeplakt.
Alles gemat op lichtgroene en olijfgroene cardstock.

At a workshop at KiCoStamps the Tapestry Technique  was done. Very nice result gives a wonderful low clear embossing powder over it.

A circle cut and pasted the sides slightly shifted.
The large and small flowers (Plate 51 KiCoStamps) three times on separate paper stamped with Stazon Iris and colored with matching color ink. Cuts out the front and flowers increased pasted.
All matted on light green and olive green cardstock.

                   Fijne dag / Have a nice day
                                   Marja

maandag 25 maart 2013

Have a sunny dayOok een Tag maken is leuk om te doen met mijn stempels. Hierop kun je je fantasie los laten gaan.
Hierbij voor de achtergrond inkt opgenomen van een acrylblok. Hierop de bloemboom (zo noem ik hem) van plate 49 gestempeld. Deze gemaskerd en daarna de cirkels van plate 51 er op gestempeld. Alles bewerkt met witte en zwarte pen. Als laatste de lintjes er doorheen. 

Also a Tag is fun to do. This can let your imagination loose.
Here the background ink contained in an acrylic block. Bear the flowertree (as I call him) of plate 49 stamped. This masked and then the circles of plate 51are stamped. All decorated with white and black pen. Finally the ribbons through.

En ik wens jullie hiermee dan ook een zonnige dag toe.
And I wish you with this than a sunny day.
                                          Marja         

zaterdag 23 maart 2013

Knuffel / Hug

Deze achtergrond is met glimmermist gemaakt. Ook weer heerlijke, wat zachtere kleuren en een prachtige glans..
Verder lekker gefreubeld en het dametje eerst gestempeld direkt op de achtergrond. Deze gemaskerd en daarna de bladeren er op gestempeld, met behulp van een stempellineaal om de juiste plaats te kunnen kiezen. Alles ingekleurd met bijpassende kleuren inkt. Tot slot twee kleine blaadjes op apart papier gestempeld, uitgeknipt en deze over de gestempelde blaadjes geplakt.
Op de achtergrond nog de kleine bloemetjes gestempeld.
Alle stempels zijn van mijn eigen sheets. De bladeren en het dametjes van plate 51 en de kleine bloemetjes van plate 48 (KiCoStamps.nl)
Zo leuk om ook dit sprookjesachtige sfeertje te laten zien.
Op mijn andere blog een kleine Art Journal er tussen door, maar ook o.a. met eigen stempels.
Kijk even hier.

This background is made ​​with glimmer mist. Also delicious, softer colors and a beautiful shine.
Furthermore crafts nice and the lady first stamped directly on the background. These masked and then the leaves are stamped on, with the aid of a stamp ruler to find the right place to be able to choose from. All colored with matching color ink. Finally, two small leaves on separate paper stamped, cut out and pasted it over the stamped leaves.
In the background is the small flowers stamped.
All stamps are from my own sheets. The leaves and the ladies of plate 51 and the small flowers of plate 48 (KiCoStamps.nl)
So nice to include this fairytale atmosphere to show.

On my other blog a little Art Journal in between, but also include custom stamp.
Look here.

Een heel fijn weekend / A very nice weekend
                        Marja

donderdag 21 maart 2013

Silence

In tegenstelling tot de voorgaande kaarten in best wel felle kleuren nu een eenvoudige en rustige kaart in zachte kleuren. Nu voor diegenen die de andere kleuren te fel vinden deze zachte kleurenkaart en omdat er rust vanuit straalt vind ik "Silence" als titel wel passen.
Wat is het toch leuk elke keer weer meer te ontdekken wat allemaal mogelijk is met kleur en combinaties.

Voor de achtergrond glimmermist gebruikt op glossy paper. Hierop de takjes (plate 51) in rose en lila gestempeld, passend bij de achtergrond. De vogel (plate 50) éénmaal direkt op papier gestempeld en de andere op apart papier. Ingekleurd, uitgeknipt en verhoogd opgeplakt. Evenals het takje in zijn snavel (plate 51). De bloemetjes onderaan gestempeld, eveneens van plate 50.
Alle stempels zijn van KiCoStamps (en een beetje van mij natuurlijk).
Bij KiCoStamps blogspot vind je ook veel mooie voorbeeldkaarten.


Unlike the previous cards in quite bright colors yet a simple and quiet card in soft colors. Now for those of the other colors like too bright,  this soft color card and because I find peace radiates from I found "Silence" entitled does fit.
What is it like every time more to discover what's possible with colors and combinations.

For the background glimmermist used on glossy paper. This sprigs (plate 51) in pink and lilac stamped to match the background. The bird (plate 50) once directly stamped on  paper and the other on separate paper. Colored, cut out and pasted increased. As the twig in its beak (plate 51). The  flowers stamped on the bottom , also plate 50.
All stamps are KiCoStamps (and a bit of me of course).

In KiCoStamps blogspot you will find many beautiful sample cards.

                         met creatieve groetjes / with my creative greet
                                                  Marja


dinsdag 19 maart 2013

Be Happy

Weer een andere stijl kaartje met eigen stempels en weer erg leuk om te doen en te combineren.
De achtergrond bespoten met Dylusions inkt. 
De bomen, bloemen en vogeltje op apart papier gestempeld, ingekleurd en uitgeknipt en allemaal opgeplakt..  De linker boom ietsje verhoogd. Evenals het heuveltje, de linker heuvel heb ik getekend. Bij de bolboom uit papier een stam gesneden en onder de cirkel geplakt. In de grote cirkel tussen de bomen door de strook gedoodeld. Met witte en zwarte pen wat lijnen geaccentueerd. En als laatste op de grote boog en de ronde boom Inka Gold - Gelb Gold gedaan en dat geeft een prachtige glans.
Tot slot een paar bloemetjes om het af te maken.
De tekst op een apart strookje papier.

Another style card back with my own stamps and very fun to do and combine.
The background Dylusions sprayed with ink.
The trees, flowers and bird on separate paper stamped, colored and cut and pasted all . The left tree slightly increased. As the little hill, the hill left I signed. One tribe cut from paper with the Spherical, cut and pasted below the circle. In the great circle through the trees the strip doodled. With white and black pen some lines accentuated. And finally the big arch and round tree Inca Gold - Yellow Gold done and that gives a beautiful shine.
Finally, a few flowers to finish it.
The text on a separate slip of paper.

Ook hier weer wat digitaal bewerkte voorbeelden in een andere kleur. 
Again some examples digitally processed in a different color.


De stempels zijn van plate 48, 49, 50 en 51 allemaal van KiCoStamps.
The stamps are of plate 48, 49, 50 and 51 all of KiCoStamps.

                   met creatieve groet / with creative greet
                                               Marja

zondag 17 maart 2013

Feest / Party

Ook een kinderkaart is leuk om te maken en dit keer met andere stempels gecombineerd. Voor de achtergrond de acrylblok techniek gebruikt (inkt op het blok, water erop spuiten en papier er door halen)
Nog wat extra inkt er over laten lopen. Eerst het grappige en leuke meisje en jongetje van Alie Hoogenboezem-deVries gestempeld. Deze gemaskerd en de kleine en grote bomen gestempeld. De grote bol van plate 49 en daaraan een stam getekend, de kleine bollen van plate 50. Hierna het vogeltje (plate 49). Ook deze gemaskerd en de heuveltjes van dezelfde plate gestempeld. Hierna alles ingekleurd en tot slot de tekst van de vertikale teksten (KiCoStamps) gestempeld. Lekkere velle gele kaart eronder en daarna gemat op zeegroene cardstock. 

Also a children's card is fun to make and this time combined with other stamps. For the background  the acrylic block technique (ink on the block, water spray and paper out there strikethrough)
Some extra ink on run. First the funny and cute girl and boy of Alie Hoogenboezem-deVries stamped. This masked and small and large trees stamped. The big ball of plate 49 and signed a tribe on it, the little balls of plate 50. After the bird (Plate 49). These masked and stamped the hills of the same plate. After all colored and finally the text of the vertical texts (KiCoStamps) stamped. Nice bright yellow card underneath and then matted on aquamarine cardstock.

Tot de volgende kaart / Until the nex card
                               groetjes  / greets
                                     Marja

zaterdag 16 maart 2013

Alleen voor jou / Only for youDit keer een eenvoudige kaart maar niet minder mooi, vind ik zelf. 
De achtergrond bespoten met rose en paarse inkt op glossy paper.
De bloem en het blad van plate 51 (KiCoStamps.nl )gestempeld op apart papier. Meerdere bloemen gestempeld, alles uitgeknipt en ingekleurd met bijpassende inkt.
Een strookje wit papier over het midden geplakt en de randen hiervan met blauwe inkt gesponst.
De onderste bloem en het blad verhoogd opgeplakt, ook hier geeft dat weer een mooi diepte-effekt.
Alles meerdere keren gemat.

This time a simple card but no less beautiful, I think.
The background sprayed with pink and purple ink on glossy paper.
The flower and the leaf of plate 51 (KiCoStamps.nl) stamped on separate paper. Several flowers stamped, everything cut and colored with matching ink.
A strip of white paper pasted over the center and the edges of these with sponged blue ink. The flowers pasted.
The bottom flower and leaf increased pasted, here shows that again a nice depth-effect.
All matted several times.

Ook van deze kaart weer wat digitale voorbeelden in een andere kleur:
Also this card a bit digital samples in a different color:


 Deze zijn alleen voor jou!!!             These are only for you!!!!
   
                         Fijn weekend  / Nice weekend
                                            Marja


donderdag 14 maart 2013

LOVE 2

Bij deze kaart dezelfde bloem gebruikt van plate 50 van mijn eigen stempels (KiCoStamp.nl) als bij de vorige kaart. Ik wil graag laten zien dat ook combinaties met andere stempels en stencils goed samengaan.
Dit keer een andere achtergrond gemaakt met twee van de bij KiCoStamps nieuw binnengekomen stencils : de Mini & Match Hearts en de Mini Cornflowers.
De Mini Cornflower stencil op een correspondentiekaart gelegd en bespoten met Color Wash (Adirondack) Butterscotch. Daarna het hartenstencil. Het bruine hartje gesponst met bruine inkt, het grote ingekleurd met inkt. Daarna de achtergrond gesponst. De bloem tweemaal gestempeld op apart papier met bruine inkt, daarna met clear embossingpoeder geembost, ingekleurd, uitgeknipt en losgeknipt. De bovenste twee verhoogd opgeplakt.
Gemat op donkerrood, bruine en witte cardstock. Op de bloemen wat druppeltjes gemaakt met Glossy Accent. Jammer genoeg op de foto niet goed te zien.  Misschien een kaart voor Moederdag??
Kijk ook even bij KiCoStamps, Conny en Selda hebben daar ook prachtige voorbeelden met mijn stempels gezet. Klik hier.

 This card uses the same flower of plate 50 of my own stamps (KiCoStamp.nl) as the previous card. I would like to show that combinations with other stamps and stencils go well together.
This time a different background made with two of the KiCoStamps new arrived stencils: Mini & Match Hearts and Flowers Mini Corn.
The Mini Cornflower stencil on a correspondence card laid and sprayed with Color Wash (Adirondack) Butterscotch. Then the heart stencil. The brown heart sponged with brown ink, the large colored with ink. Then sponged the background. The flower stamped twice with brown inkon separate paper and then embossed with clear embossingpowder, colored, cut and cut loose. The top two increased pasted.
Matted on dark red, brown and white cardstock. Some drops made on the flowers with Glossy Accent. Unfortunately, on the picture not easy to see.  Maybe a card for Mother's Day??   Look also at KiCoStamps, Conny and Selda have made beautiful cards woth my stamps. Click here.                                                       


Creatieve groetjes   /  Creative greets 
                      Marja           
                                         

dinsdag 12 maart 2013

LOVE

Hier is de volgende kaart met mijn eigen stempels.
Een totaal andere uitstraling dan de vorige.  De achtergrond is de andere helft van de vorige kaart, bespoten met Dylusions inkt.  Het meisje en de bloemen zijn van plate 50 (KiCoStamps.nl) Heb beide gestempeld op apart papier, ingekleurd met bijpassende kleuren inkt, uitgeknipt en opgeplakt.
De bloemen hetzelfde maar sommige wat verhoogd opgeplakt en eentje over het haar van het meisje. Dit verplaatst haar meer naar de achtergrond en zo creëer je ook diepte. Op de bloemen een randje glossy accents gedaan met daarin wat glitters, dit maakt het plaatje levendig en sprankelend.
De stempels zijn ook prima in een Art Journal te verwerken maar dat zal ik later op mijn andere blog nog wel laten zien.
Voor mij was dit weer genieten en ik hoop voor jullie ook.
Ook van deze kaart doe ik een paar digitale bewerkingen er bij in een andere kleur.

Here is the next card with my own stamps.
A totally different look than the previous. The background is the other half of the previous card, sprayed with Dylusions ink. The girl and flowers are of plate 50 (KiCoStamps.nl) Have this two separate stamped on paper, painted in matching color ink, cut out and pasted. 
The same flowers but some what increased pasted and one about the hair of the girl. This moved her into the background and as well create more depth. The flowers a edge of glossy accents done with some glitters in it, this makes the picture vivid and sparkling
The stamps are also fine in an Art Journal to process but I will later on my other blog still show.
For me this was again enjoy and I hope for you too.

Also this card I have a couple of digital processing in a different color.

                             mijn creatieve groet  / with my creative greet
                                                              Marja

maandag 11 maart 2013

Mijn eerste voorbeeldkaart / My first example card

Ja eindelijk HET IS ZOVER.
Zaterdag kwamen mijn stempels binnen. Op dat moment was ik bij de workshop van KiCoStamps (KiCoStamps.nl) en kon ik ze gelijk meenemen. Natuurlijk direkt aan de gang gegaan.
Dit is mijn eerste voorbeeldkaart gemaakt met mijn eigen stempels. Ik kan het bijna nog niet geloven maar het is toch echt zo, haha.
De achtergrond is met inkt bespoten op aquarelpapier. Heb hem in tweeën gesneden en de gele vlek vond ik een zon. Dus daar alles omheen gebouwd. De linker bomen zijn van plate 48, de rechter van plate 49 en het vogeltje van plate 50. Met inkt ook alles ingekleurd met een waterpen. De bomen rechts op een apart papier gestempeld, uitgeknipt en verhoogd opgeplakt, dit geeft mooie diepte aan de kaart.
De heuvels wat geaccentueerd met een lijntje met inkt. 
Zelf vind ik hem wel gaaf geworden en hoop op deze manier regelmatig te laten zien wat er allemaal met deze plates gemaakt kan worden. Kijk ook even hier.
Tot de volgende kaart.

Yes finally IS THE EXTENT.
Saturday came within my stamps. At that time I was at the workshop KiCoStamps (KiCoStamps.nl) and I could take it with me. Naturally directly get to work.
This is my first example card with my own stamps. I can almost not believe but it's true, haha.
The background is painted with ink on watercolor paper. Have him cut in half and the yellow spot I found a sun. So everything is built around. The trees left are of plate 48, the right of the plate 49 and the bird of plate 50. With ink colored everything with waterpen. The trees on the right to a separate paper stamped, cut out and pasted increased, this gives nice depth to the card.
The hills accented with a line of ink.
Personally, I think it was cool and become hope in this way regularly to let see you what all these plates can be made. Also look up here.
Until the next card.


Om te laten zien wat kleuren kunnen doen heb ik deze kaart digitaal bewerkt op de PC en hier wat voorbeeldjes. 
 To show what colors can do I have this card digitally edited on a PC and here some examples.

                              lieve groetjes  / dear greetings
                                                   Marja

zondag 10 maart 2013

Eervolle vermeldingen / Honorable mentionsGister zag ik in het ARTSpecially for You magazine nr. 16 dat ik hier weer met twee kaarten insta. Een eerste en derde eervolle vermelding. SUPER leuk en wederom een verrassing. En door de eervolle vermeldingen een gratis toegangsbewijs voor beide dagen.
Ook in dit magazine, speciaal voor het Event op 6 en 7 april in Zeist, weer een groot vel met kortingsbonnen en vermelding van het presentje dat iedereen ontvangt bij binnenkomst.
Ik kan dan ook iedereeen aanraden om naar het Event te komen, het is echt het stempelparadijs.
                             
Yesterday I saw in the ArtSpecially for You Magazine No. 16 that there are two cards of my vouch. A first and third honorable mention. SUPER fun and again a surprise. And through the honorable mentions a free ticket for both days.
Also in this magazine, especially for the event on 6 and 7 April in Zeist, again a large sheet with coupons and stating the gift that everyone receives upon entry.
I can also recommend everybody has to come to the event, it really is the stamp paradise.

                                          groetjes en tot ziens in Zeist  / greets en see you in Zeist
                                                               Marja

dinsdag 5 maart 2013

Dance your Dream

Allereerst wil ik graag mijn nieuwe volgers welkom heten.Wat fijn dat jullie mijn werk zo waarderen.
En voor alle lieve en mooie reakties op mijn zelf ontworpen stempels.
Het reageren op jullie blogs staat op een zeer laag pitje, sorry het kan even niet anders. Maar ik kom straks zeker weer terug.

De tekst van deze kaart zegt voor mij veel.
Ik dans nog steeds MIJN droom en hoop over een klein tijdje mijn eerste voorbeeldkaart te kunnen laten zien van mijn stempels.

Ik kreeg de nieuwe bestelde stencils binnen van Andy Skinner en ja daar moest toch even wat mee gemaakt worden. De achtergrond is inkt op glossy paper, daarop gewerkt met verf en de nieuwe Tornado stencil  en Hippychic. Met pen het een en ander toegevoegd.

First I would like to welcome my new followers. I'm glad you appreciate my work.
And for all the sweet and lovely responses to my self-designed stamps.
Responding to your blogs is at a very low ebb, sorry it may take no other. But I'll come back again for sure.

The text of this card says a lot to me.
I still dance MY dream and hope for a little while, my first example card to show with my stamps.

I got the new ordered stencils inside of Andy Skinner and yes there had to be something with. The background is ink on glossy paper, then worked with paint and the new Tornado stencil and Hippy Chic. With pen a few things added.

              creatieve groet / creative greet
                      Marja