Google Translate

zaterdag 30 november 2013

Gezicht (1) - Face (1)

Gezichten vind ik erg mooi. Van Jolanda kreeg ik via internet een paar plaatjes toegestuurd (nogmaals heel erg bedankt Jolanda) en met dit gezicht heb ik drie viariaties gemaakt, waarvan hier de eerste.
Op een glimmermist achtergrond het gezicht bewerkt en met pastelpotlood nog wat accenten gemaakt. Hierop de takjes stencil Van TCW gelegd en gesso vermengd met acrylverf ingesmeerd. Ook de varen stencil onderaan. Door de gesso komen de takken en blaadjes verhoogd er op te liggen. En het gezicht iets meer naar de achtergrond.
Het blijft jammer dat je de mooie glans van de glimmermist niet ziet op de foto. Heb getracht dit toch te vangen (fotootje onderaan). Ook heeft de kaart geen tekst, dat doet afbreuk vind ik. Iedereen mag er het zijne van denken, vinden en voelen.

Faces I find very beautiful. Jolanda was sent me a few pictures on the internet (thanks again Jolanda) with this face, I made ​​three viariaties, which here first.
One glimmer mist background face processed and made ​​some accents with pastel pencil. Put this sprigs stencil from TCW and gesso mixed with acrylic paint smeared. The fern stencil underneath. Come through the gesso the branches and leaves are raised to lie. And the face slightly to the background
It remains a pity you do not see the beautiful luster of glimmermist on the photo. Have tried yet to catch (picture below). This card also has no text, which detracts I think. Everyone should be his own thinking, finding and feeling.Fijn weekend / Nice weekend
               Marja

woensdag 27 november 2013

Have Fun / Laugh

De achtergrondjes van deze twee kaarten zijn gemaakt met Dylusions inkt. En lagen te wachten om verder verwerkt te worden.
Op de eerste kaart de gezichten-stencils gebruikt van Istencils. De blokjes en blaadjes van Dyslusions met gesso aangebracht.. De figuurtjes van een zelfgesneden stencil (zie onderste foto) er op geschilderd met acrylverf 
Verder afgemaakt met een zwarte en witte Signo-pen en de rondjes gedoodled.
De teksten (Inkadinkado en Dyslusions) met Archival Jet Black gestempeld.


De tweede kaart de achtergrond met blauwe inkt gekleurd. Hierop

met een zelfgesneden stencil de figuurtjes met Dyslusions inkt bespoten in paars en groen. Met zwarte pen afgewerkt.
Op de achtergrond met een tekst stencil van TCW met witte verf de tekst erop gesponst.
Met Archival inkt weer de andere teksten.

The backgrounds of these two cards are made with Dylusions ink. And were waiting to be processed further.
On the first card faces stencils used from Istencils. The cubes and leaves of Dyslusions applied with gesso. The figures of a self-cut stencil (see bottom picture) painted on with acrylic paint
Furthermore, topped with a black Signo pen, and doodled circles.
The texts (Inkadinkado and Dyslusions) stamped with Archival Jet Black.

The second card background with blue ink stained. This
with a self-cut stencil the figures with Dyslusions ink sprayed in purple and green. Finished with black pen.
In the background, with a text-stencil by TCW  paint sponged with white acrylic text on it.

With Archival inks again another text personalized.

                       met creatieve groet / with creative greet
                                              Marja

zondag 17 november 2013

Leef - Live / Vrienden - Friends

Een super grote Tag (10,5x21,5 cm) en een smalle lange kaart.
Voor de achtergrond een stuk keukenrol met opgevangen inkt op de grote Tag geplakt. Dit stukje keukenrol was zo mooi van kleur dat ik het niet kon weggooien. Dus nuttig gebruikt.
Het figuurtje is een zelfgesneden stencil. Verder stencils gebruikt van TCW en Dylusions (blaadjes).
De tekst met lettersjabloontjes er op gesponst, alles met acrylverf.
Afgewerkt met witten en zwarte signo-pen.

A super large Tag (10,5x21,5 cm) and a long narrow card.
For the background paper towel with collected ink stuck on the large Tag. This piece of kitchen was so beautiful color that I could not throw it. Used so useful.
The figure is a self-cut stencil. Further use of stencils TCW and Dylusions (leaves).
The text template letter gently sponged on it, all with acrylic paint.
Finished with whites and black signo pen.
Op deze smalle lange kaart weer restjes verwerkt. De achtergrond is een stukje papier met Dylusions spray inkt. Van de uitloper een stam gemaakt en de kroon met doodles getekend. De vrienden (Art Journey) eerder gemaakt maar pasten toen niet op die betreffende kaart, bewaren en dus nu te gebruiken.
Alles gemat op een donkerblauwe cardstock.

This long narrow card again leftovers processed. The background is a piece of paper with ink spray Dylusions. An offshoot made of the tribe and ​​the crown signed with doodles. The friends (Art Journey) made ​​earlier but then did not fit on the card, store and so now to use.
All matted on a dark cardstock.

                       Iedereen een fijne zondag / a nice Sunday everyone
                                                             Marja

donderdag 14 november 2013

Kat en Hond / Cats and Dogs

Even geen alcohol inkt dit keer. Maar een kaart met rest papiertjes.
Oefenpapiertjes en stukjes papier dat over is gooi ik nooit weg. En bij deze eerste kaart kwam dit mooi van pas. Alleen een kwestie van bij elkaar passen en verder nog wat kleuren. Ook de achtergrond lag te wachten.  De bloemen zijn van Hero Arts en de blaadjes stempels van mezelf (KiCoStamp). De poesjes van KatzelKraft. De tekst van Dylusions. De bloemetjes afgewerkt met wat strass-steentjes.
Echt Love is het geworden.

Just no alcohol ink this time. But a card with remaining wrappers.
Practice wrappers and pieces of paper that is over I never throw away. And when this first came across this card handy. Only a matter of fit together and what further colors. The background was waiting.  The flowers are from Hero Arts  and the leaves stamps of myself (KiCoStamp). The pussies KatzelKraft. The text of Dylusions.  The flowers finished off with some rhinestones.
Love really has become.

Deze kaart heb ik eerder gemaakt voor mijn schoondochter die jarig was. Zij hebben sinds een paar maanden een nieuwe huisgenootje en het is echt een schatje.
Ik heb van haar een transfer (met Art Medium) gemaakt op de kaart. De voorgrond gesponst met StaZon Cactus Green en de takjes  (Inkadinkado) met Archival Jet Black gestempeld. Alles op een appeltjesgroene cardstoch geplakt. Is het geen schatje onze Riva?

This card I made ​​earlier for my daughter in law who had her birthday. They have since a few months a new little roommate and it's really a sweetheart.
I got made her a transfer (with Art Medium)​​on the card. The foreground sponged with Stazon Cactus Green and twigs (Inkadinkado) stamped with Archival Jet Black. All on a floral green card still stuck. Is it not a sweety our Riva?

                                     groetjes / greetings
                                                Marja

vrijdag 8 november 2013

Rotsen op Keramiek / Rocks on Ceramic

22,5 x 15 cm
Allereerst heel hartelijke dank voor jullie lieve en meelevende reacties op mijn zere schouder. 
Het gaat heel langzaam de goede kant op.

Mijn eerste experiment met Alcohol Inkt op een Keramiek tegeltje.
Vond het wel heel anders werken maar ook weer gaaf om te doen. Het ging nu even om het effekt, hoe reageert de inkt en niet om het tafereeltje zelf. Maar als ik eerlijk ben vind ik het toch wel mooi geworden. 
Dit is geen zwaar werk dus ging fijn. Zo stapje voor stapje verschillende dingen uitproberen.

First, very heartfelt thanks for your kind and sweet comments on my sore shoulder.
It goes very slowly in the right direction.

My first experiment with AI on a Ceramic tile.
Did it work very differently but again cool to do. 
It was now as to the effect, how does the ink react, not the scene itself. But if I'm honest I find it quite become beautiful.
This is not hard work so went fine. So try different things step by step.

                        fijn weekend / nice weekend
                                          Marja

maandag 4 november 2013

MAGIC


Daar ik al een paar dagen last heb van een frozen shoulder ben ik een beetje beperkt, maar kan het niet laten om toch iets te maken. Gelukkig is de ergste pijn door de medicijnen weg, maar het zal nog wel even duren voordat alles weer normaal funktioneert, maar mijn rechterarm doet het gelukkig nog wel.
Voor de achtergrond heb ik de Tag gesponst met Archival inkt. Hierop aan de boven- en onderkant gestempeld met de zelfgesneden bladstempel (zie kleine foto onder). Gesneden uit een gummetje (Hema), gezien op Pinterest en dat werkt uitstekend.
Het gezichtje is een plaatje (van wie?) dat ik nog had liggen en heb het bewerkt met Alcohol inkt. Maar dat kwam niet door mijn keuring heen. De inkt vang ik meestal op op een schoon blaadje en was aan de achterkant van het gezichtje gekomen. Veel mooier, dus gewoon omdraaien. De haren wat veranderd en er een paardestaart van gemaakt. Een glitterbandje om het haar en de hals, een stukje lint was uitgepluist en dat heb ik als bloemetje onderaan geplakt. Heeft een mooie glans door de lovertjes maar op de foto niet goed te vangen. De tekst MAGIC van Lost Coast Designs met witte Brilliance inkt gestempeld en met clear embossingpoeder geëmbost. Bij ander licht zie je de mooie glans. Omlijnd met zwarte pen, want de tekst viel wat weg. Al met al vind ik het zelf wel echt "Magic".


Since I last got a frozen shoulder for a few days I'm a bit limited , but can not resist something to do. Fortunately, the worst pain medications by the way , but it will be some time before everything works like normal again , but my right arm does still happy .
For the background I sponged the tag with Archival inks. This at the top and bottom stamped with the self- carved leaf stamp ( see small picture) . Carved out of an eraser ( Hema ) , seen on Pinterest and that works great .
The face is a picture ( of whom? ) That I had lying around and have worked with Alcohol ink . But that was not because of my testing it. The ink I usually catch on to a clean sheet and that was at the back of the face. Much nicer, so just turn around . The hair has changed and made ​​a ponytail . A glitter band around the hair and neck , a piece of ribbon was broken lint and I have pasted below as a flower. Has a nice shine through the sequins but catch not good in the the picture. The text of MAGIC of Lost Coast Designs with white Brilliance ink stamped and embossed with clear embossing powder. In another light you can see the beautiful shine . Outlined with black pen , because the text was what disappeared. All in all, I think it's really " Magic".

zelfgesneden stempel
                                        creatieve groetjes / creative greets

                                                                     Marja