Google Translate

dinsdag 18 december 2012

MERRY CHRISTMAS en kleine Blogpauze / and little Blog break

Allereerst wil ik een ieder bedanken voor het volgen van mijn blog. Dat velen mijn werk waarderen ben ik heel erg blij mee. Het is leuk als je zelf zoveel plezier hebt in het maken dat ik dat kan delen met jullie volgers en kijkers.
Daar ik dit jaar geen Kerstkaarten verder heb gemaakt  wil ik met deze kaart IEDEREEN die mijn blog bezoekt heel fijne Feestdagen toewensen en een goede Jaarwisseling. 
Dit is de laatste kaart in dit jaar want ik neem even een kleine Blog pauze tot het Nieuwe Jaar.
Geniet van deze laatste anderhalve week van deze decembermaand en graag tot volgend jaar.

First, I want to thank everyone for following my blog. That many people appreciate my work, I am very happy. It's nice when you have so much fun in creating that I can share it with my followers and viewers.
Since this year I have made no more Christmas cards and ​​with this card I wish EVERYONE who visits my blog very nice Christmasdays and a good New Year's celebration.
This is the last card in this year because I am taking just a little Blog break until the New Year.
Enjoy this last week and a half of this December and hope to to see you again next year.
                                  lieve groeten / lovely greet
                                            Marja

donderdag 13 december 2012

Happiness is ...


Dit keer weer een totaal andere kaart gemaakt met een paar stempels van de prachtige Mendhi-sheet (Plate 15) van KiCoStamps. Op een craftsheet inkt gespoten en daarop de kaart gelegd. Met water er spatten op gemaakt zodat deze uitliepen. Hierop met witte pen cirkels getekend. De hand gestempeld met Stazon Timber Brown op eveneens met inkt bewerkt papier. Ook de bloemen en de pauw op deze manier gestempeld. Met witte en zwarte pen ook hierop delen geaccentueerd. De pauw en een bloem verhoogd opgeplakt om wat diepte te creëren. De tekst is eveneens van KiCoStamps (Plate 18 engelse tekst). Deze ook met Stazon Timber Brown gestempeld. Alles gemat op mooi bijpassende cardstock.

This time again a totally different card with a few stamps from the beautiful Mendhi-sheet (Plate 15) of KiCoStamps. On a craftsheet ink sprayed and then the card placed on. With water splashes on it made ​​so that it leads. White circles drawn with white pen. The hand stamped with Stazon Timber Brown ink on well with ink treated paper. The flowers and the peacock in this manner stamped. With white and black pen, to these parts highlighted. The peacock and a flower incresed paised to create what depth. The text is also of KiCoStamps (Plate 18 English text). This also stamped with Stazon Timber Brown. All matted on beautiful matching cardstock.

                                 Creatieve groet / with my creative greet
                                                       Marja

donderdag 6 december 2012

Couture / Mixed Media


18,5 x 24.5 cm
Onlangs kwam mijn boek binnen met technieken  voor het maken van modieuze kunst (fashionable art) van Julie Nutting.
Geweldig dit sprak me zo aan en ben gelijk aan de slag ben gegaan.
Er staan adviezen in over verhoudingen, technieken en maakt gebruik van allerlei design papiertjes. Nu daar heb ik nog een hele boel van liggen, o.a. boekjes van het Kruidvat en Action. Deze weer tevoorschijn gehaald en het modelletje gaan tekenen zoals opgegeven. Het leuke is dat ik het ontwerp gebruikt heb maar het eindresultaat, mede door de achtergrond toch geheel "van mijzelf" is geworden.
Het lijfje heb ik geknipt uit een bladzijde van een boek.
Uiteraard de achtergrond weer bewerkt. Eerst geschilderd met acrylverf en daarna met stencils en pen  gewerkt. Ook mijn doodles ontbreken niet.

De tweede foto is een beetje anders van kleur doordat het bij lamplicht is genomen maar laat de achtergrond zien.
Op de derde foto zie je het jurkje van met glitterpapier (ben ik nog steeds gek op).

Wil je nog een groter schilderij hiervan zien klik dan even hier, dan schakel je door naar mijn andere blog en kun je meer zien.
Deze kaart is ook flink van formaat want zo werk ik het liefste.


Recently I received my book with techniques for creating fashionable art of Julie Nutting.
Great this appealed to me so, and I've gone right to work.
There are opinions in about relationships, techniques and uses of various design papers. Now I have a bunch of it, including books of Kruidvat and Action. It reappeared and started drawing scale model as specified. The nice thing is that I've used the design but the end result, partly due to the background has become yet fully "myself".
The bodice I cut from a page of a book.

Obviously the background again modified. First painted with acrylics and then with stencils and pen input. Also my doodles are not lacking.

  The second picture is a little different in color because it was taken by lamplight but let the background show.
In the third picture you can see the dress with glitter paper (I still love).

Do you want to see a larger picture so click here , then you switch on to my other blog and you can see more.
This card is also of considerable size because that work I love.

           Creatieve groet / with my creative greet
                               Marja


zondag 2 december 2012

Voor jou - For you

Hier is dan mijn tweede kaartje met een telefoonkrabbel zoals gezegd in mijn vorige bericht..
Het hoofd en deel van het lijf gemaakt tijdens het telefoneren en daarna verder getekend en ingekleurd met aquarelkrijtjes Neocolor II.
Alles gemat op een blauwe en groene cardstock.
Toch een leuke kinderkaart geworden.


Here is my second card with a phone doodle so said in my last mail.
The head and part of the body is made during the call and then further drawn and colored with watercrayons Neovolor II. 
All matted on a blue and green cardstock. 
Still become a cute  card for a childme.

                           Fijne zondag verder     / Have a nice Sunday
                                              Marja

zondag 25 november 2012

Vreemde Vogel / Strange Bird

Tijdens het telefoneren heb ik de gewoonte (bij een langer gesprek zoals hier met mijn blogvriendin) dat ik zit te krabbelen, doodlen, en te tekenen. Twee heb ik er gemaakt en dit is de eerste. Bij deze zat er op mijn aquarelpalet nog wat verf en ben dit gewoon tijdens het kletsen op een blaadje aan het schilderen en heb de verf opgemaakt. Dit is dan ook de achtergrond geworden van deze kaart. Hierop een vreemde vogel getekend en gemat op rose cardstock. Overlopend op de achtergrond hier blaadjes op gestempeld met paars en rose inkt. Met witte en zwarte pen wat geaccentueerd. Op de voorgrond de stempel van Magenta - Tranquil Buds.  Het geheel weer op een blauwe en paarse kaart gemat.
Dus deze vreemde snuiter is best wel leuk tot stand gekomen.


During the call, I have the habit (for a longer conversation like this with my blog friend) that I'm scribbling, doodling, and drawing. Two I have made ​​and this is the first. There was some paints left on my watercolor palette and just I paint this on a leaf while  I was chatting and have the paint made​​. This is also the background of this card become. This strange bird signed and matted on pink cardstock. About running in the background here leaves stamped with purple and pink ink. With white and black pen is accented. In the foreground of the stamp Magenta - Tranquil Buds. The whole back on a blue and purple card matted.
So this strange guy is kinda cute realized.

                    Fijne zondag - Nice Sunday
                            Marja

dinsdag 20 november 2012

Bomen / Trees


Drie kaarten met bomenstempels. Daar ben ik echt gek op. Een paar vogeltjes er bij en het is voor mij compleet.
De eerste twee kaarten in wintersfeer gemaakt. De achtergronden op glossypaper met spons beïnkt.
De eerste kaart heb ik het sneeuweffekt geaccentueerd door witte gesso er op te strijken, ook in de boom als sneeuw. De boom geëmbost met zwarte inkt. Daarna gemat op bijpassende kleuren cardstock.
De vogels getekend.

De tweede kaart dezelfde wijze van achtergrond maken als de eerste. Maar de boom voordat in de achtergrond met inkt heb bewerkt eerst met clear embossingpoeder op het glossy paper geëmbost. Daarna nogmaals de boom met zwarte Archival inkt. Wel een stempellineaal gebruikt want het is een houten stempel van Inkadinkado. De vogels zijn van Tim Holz.


Three cards with trees stamps. I'm really crazy of this stamps. A few birds there and for me it is complete.The first two cards in winter atmosphere created. The backgrounds on glossy paper with sponge inked.
The first card I have iron snow effect accented by white gesso , even in the tree as snow. The tree embossed with black ink. Then matted on matching color cardstock. Drawn the birds.

The second card in the same way of background to make as the first. But before I made the background I have embossed the tree with clear embossing powder on glossy paper. Then again stamped the tree with black Archival ink. A stamp ruler used because it is a wooden stamp from Inkadinkado. The birds are from Tim Holz.


De derde kaart is toch weer even anders. Achtergrond gesponst op gewoon papier. De boom van PSX met zwarte embossingpoeder geëmbost. Met de kant van mijn sponsje de grassprietjes geïnkt.
Hierbij een mooie avondlucht gemaakt.

The third card is yet again a little different. Background sponged on plain paper. Tree from PSX embossed with black embossing powder. With the side of my sponge inked the blades of grass.
Here is a beautiful evening sky made​​.

En dan te bedenken dat dit alles echt niet lukte (dacht ik) maar tot mijn vreugde toch mooie plaatjes geworden en ik kan er echt van genieten. Ik hoop jullie ook.

And to think that all this really did not work (I thought) but to my delight it became pretty pictures and I can really enjoy. I hope you do too.

                     creatieve groet  / with creative greet
                                       Marja

vrijdag 16 november 2012

Designer en Sora / Designer and Sora

Erg leuk nieuws dit keer. 
Ik ben aangeschoven in het Designteam van KiCoStamps.
Na enkele maanden Gastdesigner geweest te zijn vroeg Conny mij als vaste Designer in haar team. Nu ik ben hier erg blij mee want de afgelopen maanden heb ik met plezier haar prachtige stempels een plekje gegeven. En krijg ik nu de kans om hiermee door te gaan. Ik hoop dan ook jullie veel moois te kunnen laten zien met de stempels van KiCoStamps.  Wil je een keuze maken uit de vele technieken  (video´s en beschrijvingen) klik dan even hier en kijk onder LABELS.

Very good news this time.
I'm snug in the Design Team of KiCoStamps.
After several months have been a Guest Designer   asked Conny me as hard Designer in her team. Now I am very happy because the last few months I have fun with her ​​beautiful stamps given a spot. And now I get the chance to continue with this. I hope to be able to show you a lot of stamps of KiCoStamps. Would you choose from the many techniques (videos and descriptions) click here for a moment and look under TAGS.
De achtergrond van dit werk heb ik gesprayed met Dylusions inkt en de zonnebloem er op getekend.
Deze ingekleurd met inkt en aquarelkrijtjes. In het hart van de bloem heb ik de stempel Sora van Third Cost van KiCoStamps gestempeld en verder ingekleurd met bijpassende kleuren. Dit alles is gemaakt op een A4 en op aquarelpapier. Hier dus een combinatie van teken, schilder en stempelwerk. 
Vind dit zo gaaf om te doen.

The background of this work I sprayed with Dylusions ink and the sunflower have signed on.
These colored with ink and watercolor crayons. In the heart of the flower I have the stamp Sora Third Cost of KiCoStamps stamped and further colored with matching colors. All this is made on a A4 and watercolor paper. Is therefore a combination of drawing, painting and stamping.
Think it is so cool to do.

             creatieve groet en fijn weekend - creative greet and nice weekend
                                          Marja          

zondag 11 november 2012

Labels en verrassing / Labels and surprise

Dit keer vier labels.
Bij drie de achtergrond gemaakt van overgebleven inkt op mijn craftsheet en eentje met spons beìnkt.
De vlinder en het label met Goosebumps bespoten wat weer zo´n geweldige glans geeft. Ook nog een paar druppels met  glossy accents er op gemaakt.
De vlinder van de eerste kaart ingekleurd met Dylusions inkt. Weet niet meer van wie de stempel is. De tekst is van Marianne Design.

This time four labels.
Three background made of leftover ink on my craft sheet and one with sponge inked.

The butterfly and the label Goosebumps sprayed 
which gives again a great shine. Even a few drops with glossy accents made ​​there.


The butterfly of the first card Dylusions ink colored. Do not remember whose stamp is. The text is from Marianne Design.
De bloemenstempel is van Flamingo Art en de tekst van Hero Arts.

De flower stamp is from Flamingo Art and the text is from Hero Arts.

 


De planten stempel is van Beeswax
en de achtergrond stempels van Chocolate Baroque.. Alles geëmbost.
De tekst is van Dylusions.

The stamp of the plant is from Beeswax and
The background stamps from Chocolate Baroque. All embossed.
The text from Dylusions.
Bij de laatste heb ik weer een Flamingo Art stempel gebruikt en deze eerst met zwarte empossingpoeder gedaan en daarna nog een keer met zilver embossingpoeder.

At last I've got a Flamingo Art stamp and first black empossingpoeder done and then again with silver embossing powder.Bij mijn post zat zo´n prachtige verrassing van Shirley uit Canada. Een schitterende kaart met een prachtige vlinder. Nogmaals heel hartelijke dank Shirley, ik ben er heel blij mee.

In my post was such a wonderful surprise from Shirley of Canada. A beautiful card with a beautiful butterfly. Again very many thanks Shirley, I'm very happy with this beautiful card of you.


                
Card from Shirley


Allemaal een fijne zondag verder.

A nice Sunday everyone.


Marja

vrijdag 9 november 2012

Van Harte / Congrats

Dit keer een verjaardagskaartje. Onze schoondochter is jarig vandaag en vraagt een bijdrage om een nieuwe fiets te kopen. Ik vind de stempels van Mo Manning zo leuk en vandaar dit plaatje voor haar.
De achtergrond is met Dylusions inkt paars en zwart gemaakt en met een stencil de vakjes aangebracht. De takjes getekend en met witte en zwarte pen wat geaccentueerd. De tekst is met witte pen geschreven.

This time a birthday card. Our daughter-in law has her birthday today and requires a contribution to  buy a new bike. I like the stamps by Mo Manning they are so fun and hence this picture of her.
The background is made with purple and black  Dylusions ink and  and the boxes provided with a stencil. The twigs drawn with white and black pen to accentuate. The text is written in white pen.Aan de binnenkant een vakje voor geld gemaakt met hetzelfde takje als op de voorkant van de kaart.

On the inside a pocket for money made ​​with the same twig as well as on the front of the card.

 Allemaal een heel fijn weekend gewenst /  Have a nice weekend all.
                               Marja


vrijdag 2 november 2012

Nona

Met de Tag mijn inkt opgepakt van mijn craftsheet wat overgebleven was na het sprayen van een kaart. Hierop met wat stencils gewerkt en de blaadjes er op getekend.
De Tag bespoten met GooseBumps Shimmer Texture Spray. Dit geeft een prachtige schitterende glans, wat helaas op de foto niet goed te vangen is.
De stempel van Nona (Third Coast() met zwarte Archival inkt op een apart papier gestempeld. Haar ingekleurd met bijpassende kleuren inkt, uitgeknipt en verhoogd opgeplakt.
Het afgemaakt met jute band, kantje en drie roosjes.
Vind het zelf een heel leuk geheel geworden. Ben natuurlijk ook erg benieuwd wat jullie er van vinden.
Alle materialen die ik gebruikt heb, zijn in de winkel van KiCoStamps te verkrijgen.

Bijschrift toevoegen

With the Tag my ink is picked up from my craft sheet that was left after the spraying of a card. This worked with some stencils and the leaves are drawn on.
The Tag sprayed with Goosebumps Shimmer Spray Texture. This gives a beautiful shine, unfortunately the picture is not easy to catch. (see right picture)
The stamp of Nona (Third Coast) with black Archival ink on a separate paper stamped. Colored her with matching color ink, cut out and pasted increased.
It finished with jute tape, lace and three roses.
Find it a very fun become one. Am also very curious what you think of it.
All the materials I have used in the shop to get of  KiCoStamps

 met creatieve groet en een fijn weekend
 with my creative greet and a nice weekend
                              Marja

zondag 28 oktober 2012

Workshop Stijfselpapier maken / Starch paper making workshop
Gister hebben Yvonne en ik de workshop van Dymphie gevolgd in het atelier van Barbara van Stein en hebben stijfselpapier gemaakt. 
Maar voordat deze workshop begon waren we uitgenodigd bij Alie om koffie te komen drinken en een broodje te eten. Hoeveel plezier we hebben gehad hebben Alie  en Yvonne op hun beider blog beschreven. Nogmaals heel hartelijk bedankt Alie.
's Middags met een klein groepje aan het stijfselpapier maken. Erg leuk hier ook Miek en haar zus Helmi te ontmoeten.Het was ontzettend leuk werk en heel fijn begeleid door Dymphie. We hebben dan ook allemaal prachtig papier gemaakt, ieder in zijn eigen kleuren. Nu maar kijken hoe ik al dat moois ga verwerken. En jullie zullen zeker nog werkjes hier mee zien verschijnen. Hieronder wat papier dat ik gemaakt heb.
Yesterday Yvonne and I have attended the workshop from Dymphie and making starch paper.
But before the workshop began we were invited by Alie  to drink coffee and eat a sandwich. How much fun we have had has Alie described on her blog. Again many thanks Alie. Afternoon with a small group to make the starch paper. Very nice to meet Miek and her sister helmi there. it was great fun and very fine work supervised by Dymphie. We therefore we all have made beautifully paper​​, each in its own color. Let's see how all this beauty go process. And you will definitely stitching them appear here. Below some paper that I made.Boven nog nat papier- onder droog / Above wet paper - under dry


Bij deze twee is met glitter in de stijfsel gewerkt en donker papier gebruikt.
In these two is there work with glitter in the starch and dark paper.


creatieve groet Marja

woensdag 24 oktober 2012

De Pauw / The PeacockAls gastdesigner van KiCoStamps heb ik dit kaartje gemaakt met de prachtige stempels van de Flora en Dieren Plate 46 van KiCoStamps.
De kaart heeft een iets afwijkende grootte maar dat paste zo mooi  bij dit tafereeltje. En op deze sheet staan nog veel meer mooie stempels.
Ben je benieuwd hoe ik dit gemaakt heb, klik dan gewoon even hier

As guest designer of KiCoStamps I made ​​this card with the beautiful stamps of the Flora and Animals Plate 46 of KiCoStamps.
The card has a slightly different size but it fit so well in this scene. And on this sheet are much more beautiful stamps.
Are you wondering how I've made this, just click here
                              creatieve groet Marja

dinsdag 23 oktober 2012

Herfst

Encaustic wax
Nogmaals een encaustic kaart. Heel simpel maar wel sfeervol vind ik.
Daarom ook geen tekst er op.
De voorste boom is met encaustic gemaakt en de tweede erachter is een stempel.
Het blijft zo verrassend om hiermee te werken.

Again a encaustic card. Very simple but very cozy, I think. 
Therefore no text on it.
The front tree is made ​​with encaustic and the second figure is a stamp.
It remains surprising for this to work.
                                 creatieve groet Marja

donderdag 18 oktober 2012

Wish en Nature - Handmade stencilsDeze kaarten heb ik gemaakt met een zelfgesneden stencil. Eerst een ontwerp getekend en dan de stencil uitgesneden. Zo ontstond een stencil en een negatief. (zie foto onder) De bovenste kaart heb ik met allebei de stencils gemaakt. Allereerst de achtergrond gemaakt. Gesprayed met mijn nieuwe inkt  Color Wash Butterscottch. Dit is zo'n mooie kleur en dit gecombineerd met bruin van Dylusions. 
De onderste bloem het sjabloon erop gelegd en met aquarelverf de bloem ingevuld. Daarna bloem op apart papier en met de stencil de bloem er op gesprayed. Deze uitgeknipt en met witte en zwarte pen omlijnd. Wat doodles gemaakt, verhoogd opgeplakt en met steentje in het midden afgewerkt. De tekst van Fiskars gestempeld en met witte pen geaccentueerd.

This card I made with a self-made stencil. First drawn a design  and then cut the stencil. Thus a stencil and a negative. (see photo below) The first card I made ​​with both stencils. First the background. sprayed with my new ink Color Wash Butterscottch. This is such a beautiful color and this combined with brown Dylusions.
The bottom flower laid on the template and with watercolor flower filled. Then flower on separate paper and with the stencil the flower sprayed. This cut and with white and black pen outlined. What doodles made, increased glued and finished with stone in the middle. The text of Fiskars stamped and accented with white pen.

Deze tweede kaart de achtergrond met Butterscotch gesprayed. Een mooie stukje uitgekozen voor de kaart. Met een ATC de inkt op mijn craftsheet opgepikt. Deze gemat op een oranje kaartje. Hierop de bloem, die weer apart gemaakt is met de stencil verhoogd er op geplakt. Op de  bloem eerst weer mijn bekende doodles getekend. In het midden weer wat steentjes. De tekst is van Stampinback.

This second card a background with Butterscotch sprayed. A beautiful piece chosen for the card. With an ATC ink on my craft sheet picked up. This matted on an orange card. This flower, which in turn made ​​separately with the stencil and pasted increased. On the first flower again my famous doodles drawn. Again in the middle what stones. The text is of Stampinback. 


my handmade stencilKlik even hier voor mijn kaart op KiCoStamps.  Meer naar onder staat er nog eentje.
Clik here to see my card on KiCoStamps. There below is an other one.

                           Creatieve groet
                                               Marja

maandag 15 oktober 2012

Kate Crane bij de Craftorij in Ede

Vorige week een dag in Ede geweest en de workshop van Kate Crane bijgewoond.
Het was een heerlijke dag en fantastisch verzorgd door De Craftorij. En een erg leuke ontmoeting met Kate.
Veel mede bloggers ontmoet en dit mooie boekje gemaakt. Het is nog niet helemaal af maar het geeft wel een mooi beeld van het gemaakte.
Hieronder enkele gemaakte bladen.

Last week I  have been one day in Ede and atended  the workshop of Kate Crane.
It was a wonderful day and fabulous provided by The Craftorij. And a very nice meeting with Kate.
Many fellow bloggers met and made this beautiful booklet. It's not finished yet but it gives a good picture of the created. Above some sheets made.
                                 Cratieve groet Marja