Google Translate

woensdag 29 februari 2012

Hello

Weer eens wat anders en dit keer een andere kleur.  De achtergrond gebrayerd met kadeicolor - Birthstone (alleen de rose en lila/paarse kleuren gebruikt). Daarop een kaart met Encaustic gemaakt in dezelfde tinten. De vlindertjes vond ik zo mooi (juffrouw glitter - haha) heb ik gekocht bij de Action. De tekst zelf geschreven. Alles gemat op paars en rose cardstock.


Something diffferent and this time a different color. The background brayered with Kaleidocolor - Birthstone (only used the pink and lila/purple colors). Then a card laced with Encaustic wax in the same tones. The butterflies were so nice (Miss Glitter - haha)I bought at the Action (store). The text is written by myself. All matted in purple and pink cardstock.

Hier de vlinder even van opzij gefotografeerd.


Here the butterfly photographed from the side.

zondag 26 februari 2012

Design-team lid en Roses

Enige tijd geleden werd ik door RIAN DESIGN benaderd met de vraag of ik zitting wilde nemen  in haar nieuw op te richten Design-team. Na enig nadenken kon ik niet anders dan "ja"zeggen. Ik vind het een grote eer hiervoor gevraagd te worden en een enorme uitdaging om te kunnen werken met de prachtige door Rian ontworpen collage-sheets. 

Some time ago I was approached by Rian Design asking if I wanted to take seat in its newly established Design team. After some thought, I could not help but say "yes". I find it a great honor to be asked and this is a huge challenge to work with the beautiful by Rian designed collage sheets.                                    
KLIK HERE OM DE ANDERE DT-LEDEN TE BEZOEKEN
CLICK HERE TO VISIT THE OTHER DT-MEMBERS

Mocht je meer willen weten en kunnen zien over de collage-sheets van Rian-Design klik dan HERE of op de button in mijn side bar.
Deze kaart is gemaakt met een oudere, eerder ontworpen collage sheet van Rian Design.  Deze sheet vind ik erg mooi en heb geprobeerd er iets eigens van te maken. En ik denk dat het me wel gelukt is.
De achtergrond met Keleidacolor Caribbean Sea gebrayerd. Hierop met clear embossingpoeder de Swirls gemaakt van Bo Bunny.
De lady heb ik uitgeknipt, van een ander deel van de sheet stukjes gescheurd (schrik niet) en deze als mozaïek  aan de linker kant van de kaart opgeplakt. Hierover heen de rozen verhoogd opgeplakt. Deze met donkerblauwe embossingpoeder geëmbost, ingekleurd met bijpassende inkt en op sommige blaadjes een touch Perfect Pearls. Evenals de roos tussen haar lippen. De rozen zijn van o.a. Florishes en Inkadinkado.  De tekst gemaakt van letterstickers in bijpassende kleur. Uiteraard daarna alles gemat op mooi bijpassende cardstock.
Weer heel iets anders maar erg leuk om te doen.  Ben benieuwd naar jullie meningen.

This card is made with an older, previously collage sheet designed by Rian Design. This sheet I really like and have tried to make something uniqueAnd I think that I have succeeded.
The background Keleidacolor Caribbean Sea  brayerd. The swirls on it from Bo Bunny  made with  clear embossing powder.
The lady I cut out and from another part of the sheet I torned peaces (do not be scared) and stuck it as a mosaic on the left side of the cardThis stucked increased over the rosesThose embossed with dark blue embossing powder, colored with matching ink and some leaves with a touch of  Perfect Pearls. Like the rose between her lips. The roses are i.a. from Florishes and InkadinkadoThe text made ​​of letter stickers in matching color. Of course, then everything nicely matted on matching cardstock.
Something completely different but very fun to do. I'm curious about your opinions.

vrijdag 24 februari 2012

Nature

Het blijft leuk en fijn om weer totaal iets anders dan mijn vorige kaarten en kleuren onder je handen te voorschijn te zien te komen. 
Op de achtergrond  met Gesso structuur aangebracht en daarna geïnkt en met Cosmic Shimmermist bespoten. Op apart stukje cardstock de man (Stampinback) gestempeld en met het net van de sinaasappels het ruitjes patroon er op gemaakt, door er Cosmic Shimmermist overheen te spuiten.
De afbeelding van de dame is ontworpen door Sim Lignon en ik mocht deze tekening van haar gebruiken. Nog heel erg bedankt Sim, zij is super. Voordat ik haar verhoogd opplakte eerst nog de spetters (de Stempelwinkel) gestempeld. 
Alles afgerond met de tekst Nature van Stampinback.
Zelf kan ik hiervan genieten en ik hoop dat dit bij jullie ook zo zal zijn. 

It remains fun and nice to be totally different than my previous maps and colors to see appear among your hands.
In the background structure fitted with Gesso and then inked and sprayed with Cosmic Shimmermist. On a seperate piece of cardstock the man (Stampinback) stamped and with the net of the oranges  the plaid pattern made by Cosmic Shimmermist spraying.
The image of the Lady is designed by Sim Lignon and I could use this drawing of her. Still many thanks Sim, she is super. 
Before I sticking her araised  I have stamped the splashes on it from de Stempelwinkel.
Finally I stamped the text Nature of Stampinback.
I myself van enjoy it and I hope whis will be the same with you.
Hier is de glans van de Shimmermist iets beter te zien.
Here can you see the shine of the Shummermist a little better.

zondag 19 februari 2012

Ogen / Eyes / TaW Turqoise

Met deze kaart doe ik weer een keer mee met de Challenge van Take a Word. Deze week iets met de kleur turqoise.
De achtergrond is een servet. Deze had ik al een keer eerder opgeplakt maar wist er toen niets mee te doen. Gewoon wegleggen en dan komt het wel een keer. Ja nu dus.
Ik vond het een rotswand met  huisjes er bovenop. En onderaan een meertje. De huisjes bovenop de rots geaccentueerd en bij het water huisjes (Art Journey sheet) geembost en wat huisjes bijgetekend. Op de voorgrond bloemen in zwart en turqoise gestempeld en geembost om het geheel meer diepte te geven. Nog een kleine libel er bij en de Ogen (Stampinback) gestempeld, eveneens met turqoise embossingpoeder bewerkt. Met pen wat geaccentueerd. De libelle (Animal Spirits Stamps) omgekeerd genomen, dus de effen kant boven en bewerkt met zwart, wit en turqoise. De ogen er op getekend, zoals deze ook in de originele stempelafdruk staan. Met stickels blauw de vleugels laten schitteren (jammer genoeg niet goed zicht baar op de foto) en verhoogd opgeplakt. De waterlijn eveneens met de stickels bewerkt.
De weerspiegeling van de huizen in het water met zwarte pen aangegeven.
De randen van de achtergrond gescheurd en een wit randje gelaten. Gemat op zwart papier.


With this card, I once again join the Challenge Take a Word. This week something with the color turquoise.
The background is a napkin. I had this once before but was stuck there then nothing to do. Just put it down and it will work again. Yes now.
I thought it was a cliff with houses on top. And on the bottom  a lake. The houses on top of the rock accentuated and by the water houses (Art Journey sheet) embossed and signed up some houses. In the foreground flowers in black and turquoise stamped and embossed to give the whole more depth. Another small dragonfly stamped  and the Eyes (Stampinback) also with turquoise embossingpowder edited. With pen accented. The dragonfly (Animal Spirits Stamps) reversed taken, so the smooth side up and finished with black, white and turquoise. The eyes are drawn to, as used in the originalstamp stand. With stickels blue wings shine (unfortunately not be visible in the photo) and increased pasted. The water line also with the stickels edited.
The reflection of the houses in the water with black pen indicated.
The edges of the  background torned and a white edge left. Matted on black paper.

vrijdag 10 februari 2012

Some moments

Tijd voor een heel andere kaart en ook deze was weer zo heerlijk om te maken.
Achtergrond met brayer en Kaleidacolor Caribbean Sea geinkt. Wat waterspatten er op gemaakt.
Het vogeltje is van Inkadinkado (Tin Can Mail) en heb ik apart gestempeld, ingekleurd met inkt, glossy acccents er overheen, uitgeknipt en verhoogd opgeplakt. Een strassteentje als oog geplaatst.
De bloem (Hero Arts- Brend Bold Line flower)) heb ik gekregen bij mijn Blog Candy van Brenda (Floral Fantasies). Deze meerder malen gestempeld, uitgeknipt en beïnkt met de Caribbean Sea.  Met het blad (Magenta- de Posthumuswinkel)) hetzelfde gedaan. Alles uitgeknipt en opgeplakt. De bloemen voorzien van een mooi glimstenen hart. Op de bloemen ook wat glossy accents gedaan en nu lijkt het net of de bloemen nog nat van de dauw zijn. De tekst is eveneens van Hero Arts.
Ook deze kleuren blijf ik toch zo mooi vinden en komen ook vaak terug  in mijn werk.

Ik wens al mijn blogbezoekers een heel fijn en mooi weekend toe.

Time for a different card and again it was so delicious to make.
Background with brayer and inked Kaleidacolor Caribbean Sea. What water splashes made on the card. The bird is from Inkadinkado (Tin Can Mail) ans I have this seperate stamped, colored with ink and  made glossy accents over it, cut out and pasted increased. A strass stone as eye placed.
The flowers (Hero Arts - Brend Bold Line flower) I got to my Blog Candy from Brenda (Floral Fantasies). These stamped multiple times, cut out and inked with the Caribbean Sea. With the blade (Magenta -  Posthumus Shop) done the same. All cut and pasted. The flowers provide a beautiful shiny stone heart. The flowers also given some glossy accents and it seems as if the flowers are still wet from the dew. The text is also from Hero Arts.
These colors I stay still so beautiful and come back offen in my work.


I wish all my blog visitors a very happy and nice weekend.

zaterdag 4 februari 2012

I believe in Angels

Dit is de derde kaart met nagellak techniek en voorlopig even de laatste. Ik heb veel vragen gekregen over deze techniek en verwijs nogmaals naar de video waar deze techniek te zien is. Klik hier.
Hieronder heb ik de stappen aangegeven hoe deze kaart is ontstaan. Het droomfiguur links geaccentueerd met pen en het vrouwfiguur van JudiKins - Celestial Lady(Stempelatelier) met donkerblauwe embossingpoeder bewerkt. Daarna op witte en wijnrode cardstock geplakt en beide met een randje er omheen uitgeknipt.  Met witte gelpen de bloemen op de kleding gekleurd.  Verhoogd opgeplakt.


This is the third card with nail polish technique and the last time beingI have received many questions about this technique and refer once again to the video where this technique can be seen. Click here.
Below the steps I have indicated how this map has arisen. The dream figure accented with pen and left the female figure of Judikins - Celestial Lady (Stempelatelierwith dark blue embossingpowder edited.Then pasted on white and wine red cardstock and stuck both with a edge around it. The flowers on the dress colored with white gel.
 Increased stuck.Hier zag ik links een afbeelding van een figuur. Heb eerst geaccentueerd met witte gelpen.


Here I saw left an image of a figure. Have first accented with white gel pen.

Rechts het figuur meer naar voren gehaald met zwarte pen.          Right the figure more highlighted with black pen.
Uit deze linker achtergrond het vrouwfiguur gestempeld. De rand van de muts is het donkerblauwe stukje in het midden van de achtergrond.          This left the female figure stamped backgroundThe edge of the hat, it is dark blue piece of top in the middle of the background.Ik vond het een echt avontuur hiermee te werken en deze kaart is een beetje een droomkaart geworden. Ja ik geloof in engelen!                                                                                                                    I thought it was a real adventure to work with and this card is a bit of a dream become card. Yes I believe in angels!   

donderdag 2 februari 2012

Blog Candy gewonnen / I won Blog Candy

Bij Floral Fantasies heb ik een Blog Candy gewonnen en deze week binnen gekregen.
Brenda nogmaals hartelijk dank voor deze prachtige spulletjes.  Papier, lintjes, kantjes, pennen met kraaltjes, bloemetjes, parels en een bloemenstempel van hero Arts. Super.
Zal er zeker wat moois van maken.

At Floral Fantasies  I won a Blog Candy and got this inside this week.
Brenda once again thank you for this wonderful stuff. Paper, ribbons, lace, pins with beads, flowers, pearls and a flowerstamp from Hero Ats. Super.
Will be sure of making something beautiful.