Google Translate

vrijdag 29 augustus 2014

Pluk de dag / Seize the day

De Callicarpa met lila besjes staat zo mooi in je tuin. Hiervan een takje nagetekend en op een achtergrond van Ecoline vermengd met wat water bespoten. Hierop de takjes (KiCoStamps.nl - plate 60) gestempeld met Archival Jet Black. Je kunt het rechte takje iets gebogen op je acrylblok aanbrengen om een andere compositie te maken. De besjes ingekleurd en geaccentueerd met witte pen. De hoeken afgerond. De tekst (plate 63) gestempeld met Archival jet Black. De kaart gemat op witte en rose cardstock.

The Callicarpa with purple berries is so beautiful in your garden. Of these, a sprig redrawn and on a background Ecoline sprayed and mixed with water. The twigs (KiCoStamps.nl - plate 60) stamped with Archival Jet Black. You can do it straight twig bent something on your acrylic block in order to soften another composition The berries colored and accented with white pen. Rounded corners. The text (plate 63) stamped with Archival Jet Black. The card matted on white and pink cardstock.

                                         Fijn weekend / Nice weekend          
                                     Marja


dinsdag 26 augustus 2014

Girls

Nog even lekker gespeeld met mijn girl-stempel van KiCoStamps.nl - plate 61.
De achtergrond bespoten met paarse en oranje Dyslusions inkt. Hierop de stencils van TCW en de Istencil -Repeat gebruikt. Hierop het gezichtje gestempeld metArchival Jet Black, deze gemaskerd en hierachter haar nogmaals gestempeld maar met StaZon Cloudy Sky. Haren ingekleurd met dezelfde keuren inkt en water. Ook dit geeft weer een heel ander effekt dan mijn eerste kaart met dit gezichtje. 
Ik heb er geen tekst opgezet omdat ik ga proberen deze kaart tot een ArtJournal te maken. Die zien jullie te zijner tijd wel voorbij komen.

A little playtime with my girl-stamp KiCoStamps.nl - plate 61. 
Background sprayed with purple and orange Dyslusions ink. This uses the stencils from TCW and Istencil -Repeat. This, the face stamped metArchival Jet Black, these masked and stamped behind her again but now with StaZon Cloudy Sky. Hair colored with ink in the same colors and water. This also shows an effect very different than my first card with this face. 
I have not set up a text because I'm going to try to make this card an ArtJournal. Who see in due course pass by you.

                                     fijne week verder / nice week
                                  Marja

donderdag 21 augustus 2014

Stilte - Silence / Butterfly KissesBij deze kaart vond ik tekst plaatsen afbreuk doen aan het tafereeltje. Als ik hiernaar kijk voel ik stilte.
De achtergrond is gesponst met Distress inkten. Eerste de maan gesponst, deze gemaskerd en daarna de nevelige achtergrond gemaakt. Als laatste het boomgezicht (KiCoStamps - plate 60) gestempeld met Archival Yet Black.
Toch wel een dromerige kaart geworden dit in vergelijking met de tweede kaart hieronder.

With this card, I found place text detract from the scene. When I look at this I feel silence. 
The background is sponged with Distress inks. First the moon sponged, and then masked it, after this made the nebulous background. Als last tree face stamped with Archival Yet Black. 
Surely become a dreamy card in comparison to the second card below.

Deze kaart heeft een totaal andere uitstraling.
De achtergrond gesprayed met Dylusions inkt en hierop gewerkt met de stencil Secret Garden van Joggles.
Het boomgezicht gestempeld met Archival Cobalt en de takken ingekleurd met verschillende kleuren Distress inkt met water. De vlindertjes (Stampinback) eveneens met Cobalt gestempeld. De tekst is van Happy Stamp. Met witte pen delen geaccentueerd. Lichtelijk drukker dan de vorige kaart maar toch ook leuk om met dezelfde stempel een totaal andere sfeer te maken.

This card has a totally different look. 
Background sprayed with Dylusions ink and this worked with the stencil Secret Garden of Joggles. 
The tree face stamped with Archival Cobalt and branches colored with different colors Distress ink with water. The butterflies (Stampinback) also stamped with Cobalt. The text is from Happy Stamp. With white pen something accentuated. Slightly busier than the previous card but also fun to make. Totally different atmosphere with the same stamp.

                                             creatieve groet / creative greet
                                        Marjazondag 17 augustus 2014

Straal als de zon / Shining like the sun

Ze blijven zo leuk deze lampionbloemetjes, ook in het echt. Net kleine lantaarntjes, stralend in de zon.
De achtergrondbespoten met gele en oranje verdunde ecoline, hierop de nuur stencil van TCW gebruikt. De lampionnetjes  (mijn stempel plate 60 - KiCoStamps) drie keer gestempeld en ingekleurd met Distress inkt. De kleine vlindertjes (plate 61- KiCoStamps) naast elkaar als rand gestempeld eveneens ingekleurd. De tekst van plate 63 gebruikt. Zo leuk verschillende plates met elkaar te kunnen combineren. Met wat doodles het afgemaakt met witte en zwarte pen. Gemat op groene en oranje cardstock.

They remain as fun this Chinese lantern flowers in real life. Like little lanterns, shining in the sun. Background sprayed with yellow and orange ecoline ink, used this wall stencil of TCW. The lanterns (my stamp plate 60 - KiCoStamps) three times stamped and colored with Distress Ink. The small butterflies (plate 61- KiCoStamps) also stamped colored. Together as an edge. Uses the text of plate 63. So nice to combine the different plates together. With some doodles finished it with white and black pen. Matted on green and orange cardstock.

                                          creatieve groet / creative greet
                                                             Marja

donderdag 14 augustus 2014

Herfst groetjes / Autumn greetings


Het blijft zo leuk werken met de natuurstempels. Van plate 59 van KiCoStamps zijn deze stempels.
De achtergrond wat bepoten met ecoline met water gemengd. Hierop twee keer de bloemen gestempeld en gekleurd met Distress.
Het spinneweb erboven en het spinnetje aan een webdraadje laten hangen (gestempeld).De tekst is van plate 60. De kaart gemat op witte en okergele cardstock. Echt wel al herfst he?

It remains so much fun working with nature temples. From plate 59 of KiCoStamps these stamps. 
The background which sprayed with ecoline ink mixed with water. This stamped the flowers twice and colored with Distress ink. 
The cobweb above and the spider on a web spread hanging (stamped) .The text is from plate 60. The card matted on white and ocher yellow cardstock. Really though all fall huh?

                                         groetjes / greetings
                               Marja

maandag 11 augustus 2014

HELLO

Hello, hier zijn we. Dit was zo leuk om te maken en zo lief dit stelletje egeltjes.
De achtergrond wederom gemaskerd en in het midden bespoten met Glimmermist. Hier op de bloemen gestempeld. Eerst de grote onderin, deze gemaskerd en daarna de andere er boven gestempeld. Ingekleurd met Distress inkten in beetje dezelfde kleuren als de achtergrond. De egeltjes onderin gestempeld met Archival Jet Black. De bloemen en egeltjes zijn van mijn stempel plate 60 van KiCoStamps.nl, de tekst van plate 61 en heb ik alleen het woordje Hello van gebruikt. De andere helft afgeplakt met inkt stempelen. Gemat op zeegroene en lichtgroene cardstock.

Hello, here we are. This was so fun to make and so sweet this bunch of hedgehogs. 
Background masked again and sprayed in the middle with Glimmer Mist. Here stamped on the flowers. First the big bottom, these masked and then the other, there above stamped. Colored with distress inks in much the same color as the background. The Hedgehogs bottom stamped with Archival Jet Black. Flowers and hedgehogs are my stamp plate 60 KiCoStamps.nl the text of plate 61 and I have only used the word Hello. The other half taped with stamping ink. Matted on sea green and light green cardstock.

                               lieve groetjes / lovely greet
                               Marja

zaterdag 9 augustus 2014

Herfst / Autumn

Ook van mijn plate 61 is deze stempel. De swirltak zal ik maar zeggen.
Achtergrond gemaskerd met maskerpapier en overgebleven middenstukje bespoten met glimmermist.
Hierop De swirltak meerdere keren gestempeld met Timber Brown van StaZon. Met diverse Distress inkt de takjes ingekleurd. De tekst is van de mooie tekstplate 63. Stempels zijn van KiCoStamps.nl. De kaart gemat op okergele en witte cardstock. We zitten gelukkig nog in de zomer, maar ja de tijd gaat snel.

Even my 61 plate this stamp. The swirl branch so to speak. 
Background masked with mask paper and remaining middle piece sprayed with Glimmer Mist. 
The swirl branch stamped on it several times with Timber Brown Stazon. With several Distress ink colored the twigs. The text is from the beautiful text plate 63  from KiCoStamps.nl. The card matted on yellow ocher and white cardstock. We are fortunately still in the summer, but then the time goes fast.

                                  Fijn weekend / Nice weekend
                                               Marja

woensdag 6 augustus 2014

5 Nieuwe sheets van KiCoStamps en eerste voorbeeldkaart / 5 New sheets of KiCoStamps and the first example card

plate 60
plate 59plate 61
plate 63
plate 62
 KiCoStamps heeft weer vijf nieuwe sheets in de winkel en nog heel veel andere mooie nieuwe stempels en artikelen. Neem even een kijkje hier

Vijf nieuwe plates waarvan drie van mijn hand.

De Zomer Challenge waar ik aan mee deed is afgelopen en nu dus weer volop tijd voor mijn blog. Zeker nu er net nieuwe sheets zijn uitgekomen. Hieronder komt gelijk de eerste kaart die ik heb gemaakt met het gezichtje van plate 61.
Dus houd mijn blog in de gaten want de komende tijd zullen er weer voorbeeldkaarten met de stempels van deze nieuwe sheets voorbij komen.
De komende tijd hoop ik weer regelmatiger bij jullie blogs langs te kunnen komen.

KiCoStamps has five new sheets in the store, and many other beautiful new stamps and products. Please take a look here 

Five new plates which three of my hand. 

Summer Challenge I did to it is over and now again plenty of time for my blog. Sure now just new sheets are coming out. Here below comes  the first card I made with the face of plate 61.
So keep an eye on my blog because the next time there will be some sample cards with the stamps of these new sheets come over.
The next time I hope to come by at your blogs regularly again.


De achtergrond is gemaakt met Dylusions. In het midden heb ik een lichter stukje gehouden en daar het gezichtje op gestempeld. Op de achtergrtond een stencil van TCW gebruikt en deze geaccentueerd met witte en zwarte pen. De swirls bij het gezichtje ingekleurd en met een wit potlood het haar getekend. De tekst eveneens van deze plate 61 gestempeld op apart papier. Gemat op wit karton, uitgesneden en verhoogd opgeplakt. Misschien inspireert dit eerste werkje jullie al een beetje?

The background is made with Dylusions. In the middle I held a lighter piece and as the face stamped. The achtergrtond a stencil of TCW used and accented with white and black pen. The colored swirls in the face and drawn the hair with a white pencil. The text also stamped on the plate 61 on a separate paper. Matted on white paper, cut out and pasted increased. Perhaps it will inspire this first drawing you a bit?

                                                       creatieve groetjes / creative greets
                                               Marja