Google Translate

dinsdag 31 december 2013

Achter de horizon / After the horizon


 Encaustic werk:
             Achter de horizon het jaar 2014 in.

Allereerst wil ik Corine, Alie, Miranda, Conny, Bianca, Lutgarde en Tiny  heel hartelijk bedanken voor de prachtige verjaardagskaarten. Dit fleurde mijn dag een beetje zonniger, aangezien ik die dag een begrafenis had van een naast familielid.

Ook wens ik iedereen een
GEZOND, LIEFDEVOL EN CREATIEF 2014
       toe.

 Encaustic work:
               After the horizon into the year 2014.

Also I wish you all a
HEALTHY, LOVELY AND CREATIVE 2014.

Lieve groet / lovely greet
MARJA

woensdag 25 december 2013

Trust and Be

Met deze kaart met zelfgesneden stencils gemaakt, wens ik jullie
heel fijne en liefdevolle Kerstdagen
toe.

With this card made with self-made cut stencils, I wish you
a very nice and loving Christmas.

lieve groeten / lovely greets
Marja

dinsdag 10 december 2013

Encaustic

Voor de verjaardag van mijn zus heb ik dit landschapje gemaakt met Encaustic wax.
Het straalt zo'n enorme rust uit en aangezien zij vrij ziek is kan ze deze uitstraling heel goed gebruiken.
Maar bovenal was het ook weer gaaf om de was er goed op te krijgen.

 For my sister's birthday, I made ​​this little landscape with encaustic wax.
It exudes such enormous tranquility and since she is pretty sick, she may very well use this image.
But above all it was cool weather the wax good to get there on.


De ballerina heb ik gemaakt voor de verjaardag van Kimara. Hij staat jammer genoeg een beetje schuin, maar is toch goed te zien. Ook met encaustic wax gemaakt.

Ballerina I made for the birthday of Kimara. He is unfortunately a bit oblique, but it is still good to see. Also made ​​with encaustic wax.

                                            Creatieve groet / Creative greet
                                                           Marja

woensdag 4 december 2013

Gezicht 2 en 3 / Face 2 and 3

Hierbij de twee andere kaarten/journal met hetzelfde gezicht (internet plaatje van Jolanda).
De eerste achtergrond (al eerder gemaakt) op glossy paper en op A4 formaat. Eigenlijk een journal page.
Gesso gebruikt en hierop inkt weggeblazen met een rietje. Hierop het gezicht geplaatst.
Ik heb er verder niets aan toegevoegd omdat ik dit zo erg mooi vind en het best een beetje artistieke uitstraling geeft.

Here, the two other cards / journal with the same face (web graphic Jolanda).
The first background (created earlier) on glossy paper and A4. Actually a journal page.
Gesso and used this ink blown with a straw. Placed on it's face.
I have also added nothing because I think this is very nice and it gives artistic look quite a bit.
Deze derde kaart is een grotere kaart. Ik moet echt leren om alles kleiner te maken maar
elke keer kom ik op groot uit (haha). Vaak wel aangepast aan een grote envelop maar deze wordt een beetje moeilijk.
De varens zijn van een stencil van TCW, opgebracht met gesso vermengd met verschillende kleuren acrylverf nadat het gezicht er eerst opgezet is.
Het gezicht wel wat verder bewerkt met aquarelverf.

The third card is a bigger map. I really need to learn to make everything smaller but
every time I come out on the big (haha). Often adapted to a large envelope, but it is a bit difficult.
Ferns are a stencil of TCW, brought up with gesso mixed with different colors of acrylic paint after the face is first set up.
Face some further worked with watercolor paint.
                     
                                  lieve groetjes / lovely greet
                                                Marja