Google Translate

zondag 27 januari 2013

Mijn Vlinders / My ButterfliesEen stempel van een vlinder en een bloem gegutst. Dit keer wilde ik de vlinder verder zien uit te werken dan alleen een silhouette gutsen. Dat betekent meer lijntjes en vlakken (zie foto onder). En het is me redelijk gelukt. Hiermee dan ook een tag en drie kaarten gemaakt.

Bij de bovenste kaart is het bovenste gedeelte gemaakt met de web-techniek (zie de technieken op de site van KiCoStamps en klik hier voor het videofilmpje). Dit gedeelte is met glitter embossingpoeder (KiCoStamps) bewerkt, jammer genoeg niet echt te zien op de foto. Evenals het onderste gedeelte een takje (KiCoStamps) eveneens geëmbost.
De vlinders zijn allemaal gestempeld en geëmbost, evenals de bloemen.
Door andere kleuren en combinaties te gebruiken zijn het toch verschillende kaarten geworden.


A stamp of a butterfly and a flower gouged. This time I wanted to see the butterfly further elaborate than just a silhouette gouging. That means more lines and surfaces (see picture below). And it's me reasonably successful. It therefore made ​​a tag and three cards.

At the top card is the upper portion made ​​with the web-technology (see the techniques on the site of KiCoStamps and click here for the video clip). This section edited applies with glitter embossing powder (KiCoStamps), unfortunately not really see in the picture. As the lower part a twig (KiCoStamps) also embossed.
The butterflies and the flowers are all stamped and embossed.
By different colors and combinations to use are nevertheless different cards become.

tekening op de soft lino / drawing on the soft lino
de glitter beter te zien / to see the glitter better

de gegutste stempel / the carved stampgegutste stempel / carved stamp                                             


                                                       lieve groetjes
                                                             / lovely greets
                                                                        Marja

donderdag 24 januari 2013

Gefeliciteerd / Congrats

 

 Nu een paar eenvoudige felicitatiekaarten maar wel met een leuke stempel gemaakt.
Mijn  man kwam met stukjes piepschuim aan en vroeg me of ik dat gebruiken kon. Ja leg maar neer is het antwoord dan. Totdat ik gister een stukje pakte en inderdaad dacht wat moet ik er eigenlijk mee. (Herkenbaar????)
Echt gutsen dan vliegen de brokken eruit dus voorzichtig geprobeerd om er een patroontje in te maken. En dit is dan het resultaat geworden.
Voor de eerste kaart heb ik het piepschuim beïnkt met Momento paars. En daarna met spons wat rose er op gebracht.
Bij de tweede heb ik eerst blauwe en paarse Dylusions inkt op het papier gespoten, alles gedroogd en daarna het piepschuim met water bespoten en afgedrukt. Alles met keukenrol weggedept.
De bloemen met zwarte en witte pen naar voren gehaald.
Onwijs leuk om te doen en je weet niet wat er precies te voorschijn komt. Wat een erg mooi effekt geeft is de structuur van het piepschuim.


Now a few simple congratulatory cards but with a nice stamp made​​.
My husband came with pieces of styrofoam and asked me if I could use it. Yes but please lay down was the answer then. Until yesterday I grabbed a piece and indeed thought what should I do, anyway. (Sound familiar????)
Really gouging than flying chunks out so carefully tried to find a pattern in it. And this is the result become.
For the first card I inked the Styrofoam with Momento purple. And then with some pink sponge placed there.
In the second first I sprayedc Dylusions blue and purple ink on the paper, everything dried and then the foam with water sprayed and printed. Anything with towel dabbed.
The flowers with black and white pen brought forward.
Unwise fun to do and you do not know exactly what emerges. What a very nice effect gives the structure of the foam.

                       met mijn creatieve groet / with my creative greet
                                                  Marja

maandag 21 januari 2013

Zelfgemaakt boekje / Homemade booklet

Voorkant  omslag boekje  / Front cover booklet

Achterkant omslag boekje / backsside cover booklet

voorkant boekje / front booklet 
achterkant boekje / backside booklet
Eind december ben ik een middagje bij Yvon geweest en heb van haar dit boekje leren maken. Met een genaaide boek methode. En ja op één middag, dankzij Yvon. Zij had alles al voorbereid, geknipt, gesneden etc. Op de omslag na hebben we alles kunnen maken. Nogmaals mijn grote dank Yvon, geweldig.
De omslag wel gemaakt maar nog hagelwit papier. Nu heb ik deze ingekleurd en bewerkt.
De foto's laten zien wat het geworden is en met mijn harte spreuk er op: "Follow your heart".
De binnenvoorkant van het boekje heb ik als enige bewerkt en daar mijn pas gecurfde stempel ook in gebruikt. Hij is zo mooi vind ik zelf.
In het boekje zitten nog vele vellen , stofjes en tags om te bewerken. Dat vergt wel even tijd.


In late December, I am an afternoon at Yvon and have  learn from her to make this booklet. With a sewn book methode. And so one afternoon, thanks to Yvon. She had everything prepared, cut, sliced​​, etc. On the cover after everything we make. Again my great thanks Yvon, it was splendid.
The folder created but still bright white paper. Now I have it colored and edited.
The photos show what it has become, and with my heart saying there: "Follow your heart".
The inside front of the book, I only worked there and my only curfed stamp in use. He is so nice I think.
In the book are many sheets , fabrics and tags to edit. It does take some time.


binnenkant van de omslag / inside of the cover
omslag met boekje / cover with the booklet

met eigen zelfgemaakt stempel / with my homemade stamp
                            met mijn creatieve groet / with my creative greet
                                                    Marja

vrijdag 18 januari 2013

Echte Vriend / True Friend

Op mijn Creativity blog heb ik een Art Journal gemaakt met deze silhouetten. Ik zag dit plaatje in een tijdschrift en het sprak me heel erg aan. Nu dus een kaart ermee gemaakt en van de silhouetten een zelf gegutste stempel gemaakt. De achtergrond met Distress Stains en water gemaakt met diverse mallen, stencils en stempels bewerkt. De silhouetten met verschillende tinten blauw en groen/blauw Archival inkt gestempeld en geembosst met clear embossingpoeder. De tekst is van Fiskars en de blaadjes bovenin van Stampinback. De letterachtergrond is van Impression Obsession.
Uiteraard hier ook weer mijn witte pen bij gebruikt.


On my Creativity blog I have made a Art Journal with ​​these silhouettes. I saw this picture in a magazine and it appealed to me very much. Now I made ​​a card with it, and the silhouettes of a self-made ​​stamp gouged. The background with Distress Stains and water made ​​with various molds, stencils and stamps edited. The silhouettes with different shades of blue and green / blauw Archival inkstamped and embossed with clear embossing powder  The text is from Fiskars and the leaves at the top of Stampinback. The letter background is of Impression Obsession.
Zelfgegutste stempel uit  soft lino
Obviously, here again my white pen used.


Met creatieve groet en een fijn weekend /
      With my creative greet and have a nice weekend
                                      Marja

woensdag 9 januari 2013

Happy Birthday

Zoals beloofd in mijn vorige bericht de mooie harten op een andere manier gebruikt.
Ik blijf ze zo mooi vinden. Voor deze kaart de stempels van verschillende plates van KiCoStamps gebruikt.
Achtergrond bespoten met Dylusions inkt, hierop de takjes met wit geëmbost. De andere met een zwarte pen gedoodeld. De harten op apart papier gestempeld en uitgeknipt. Met witte en zwarte pen geaccentueerd. De vogeltjes zijn van Tim Holz, deze geëmbost, uitgeknipt en sommige evenals de harten verhoogd opgeplakt.
De teksten zijn van de tekstplate van KiCoStamps. Alles op bijpassend cardstock gemat.

As promised in my previous post the beautiful hearts in a different way.
I keep them so beautiful. For this card the stamps of the different plates of KiCoStamps used.
Background sprayed with Dylusions ink, place the twigs with white embossed. The other doodled with a black pen. The hearts on separate paper stamped and cut out. Accented with white and black pen. The birds are of Tim Holz, this embossed, cut out and some like the hearts increased pasted.
The texts are of the textplate of KiCoStamps. Everything on matching cardstock matted.

                        Met creatieve groet / with my creative greet
                                                 Marja

woensdag 2 januari 2013

Follow your Heart
achterkant / backside
Mijn eerste inbreng in het nieuwe jaar is gemaakt met prachtige harten van KiCoStamps.
Met een hartenstans heb ik tweemaal een hart gestanst uit karton. En deze bekleed met mijn zelfgemaakte stijfselpapier. Op een stuk met inkt bespoten papier het grote hart geëmbost met witte embossingpoeder. Een kleiner hart op dezelfde manier. De twee harten op de voorkant geplakt. Het kleine hartje verhoogd.
Uit lijntjespapier, tekenpapier en dessin-papier meerdere harten gestanst. Gaatjes er in gemaakt en de ringen er doorheen. Hieronder de tekst "The best move is to follow your heart" van plate 18 van KiCoStamps. Sommige harten bewerkt met stencils en inkt, andere met een bloem etc. Ook de harten kun je herhalen binnenin. Al met al erg leuk om als kadootje te geven.

My first contribution in the new year is made ​​with beautiful hearts of KiCoStamps.
With a heart punch I punched twice a heart ​​of cardboard. And it covered with my homemade starch paper. On a piece of paper with ink sprayed the big heart embossed with white embossing powder. A smaller heart in the same manner. The two hearts on the front edge. The little heart increased. Out of lined paper, drawing paper and patterned paper punched several hearts. Holes are made ​​in and through the rings. Below the text "The best move is to follow your heart" of plate 18 of KiCoStamps. Some hearts decorated with stencils and ink, others with a flower etc. Also you can repeat the hearts inside. All in all very nice to give as a gift.Dit zijn wat voorbeelden hoe je het boekje kunt vullen. Ik heb er erg veel plezier mee gehad om dit te maken. Je kunt de harten op zoveel  andere manieren nog gebruiken en dat zal ik zeker nog meer laten zien.
Hieronder de gebruikte sheets die je bij KiCoStamps kunt vinden.

These are some examples of how you can fill the booklet. I am really very happy with it to make this. You can change the hearts of so many other ways still use and I will certainly have more to show.
Below the used sheets that you can find at KiCoStamps.


creatieve groet / with my creative greet
Marja


dinsdag 1 januari 2013

HAPPY NEW YEAR TO ALL


Met deze schitterende pergamano kaart, gemaakt door mijn zus Els de Graaf , wens ik iedereen

een heel  GEZOND, GELUKKIG, VOORSPOEDIG EN CREATIEF 2013

En dat we maar weer heel erg mogen genieten van elkaars werk.


With this beautiful pergamano card made by my sister Els de Graaf, I wish everyone

a very HEALTHY, HAPPY, PROSPEROUS AND CREATIVE 2013

And again we really should enjoy each other's work.

met creatieve groet / with creative greetings

Marja